Wreszcie – modernizacja połączenia Wrocław-Warszawa

0
536

Od czasu, gdy obroniłem moją pracę doktorską we Wrocławiu minęło już sporo lat. Pamiętam jednak, że wówczas, późnym popołudniem, po zwyczajowym obiedzie z członkami komisji egzaminacyjnej, promotorem i recenzentami mojej pracy, śpiesząc się do domu szukałem połączeń z Wrocławia do Gdańska lub Warszawy, licząc na to, że dość szybko wrócę do domu nad morzem. Przez Poznań, w ostateczności przez Warszawę. Odwiedziłem dworzec kolejowy, później również dworzec PKS i zauważyłem, że Wrocław ma wciąż lepsze połączenie z zachodem i południem Europy niż ze stolicą naszego kraju i innymi miastami leżącymi w jego centrum, czy na północy. A przecież minęło już wówczas prawie siedemdziesiąt lat od zakończenia wojny. Zrozpaczony postanowiłem wrócić do domu auto-stopem i dzięki temu, przy odrobinie szczęścia, udało mi się dotrzeć do Gdańska około północy.

Było dla mnie rzeczą dziwną, że przez tyle lat nie znaleźli się decydenci, którzy mogli rozwiązać ten, wydawałoby się oczywisty, problem.

Z tym większą radością przeczytałem dziś w „Rzeczypospolitej”, że wreszcie znalazł się ktoś, kto zrozumiał jak wielkie znaczenie ma integracja komunikacyjna tego regionu z resztą Polski. Jak wielkie może przynieść to zyski gospodarcze…

Wreszcie zapadła decyzja o budowie połączenia kolejowego Wrocławia z Warszawą, dzięki czemu podróż i transport towarów między tymi dwoma miastami trwać będzie około dwóch godzin.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała 24 sierpnia umowę na studium wykonalności, czyli najważniejszy etap prac przygotowawczych dla budowy nowej linii kolejowej Łódź – Sieradz -Wrocław. Wykonawcami studium jest konsorcjum Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria. Na przygotowanie studium wykonawca ma 10 miesięcy, ale całkowita realizacja i rozliczenie umowy mogą potrwać 15 miesięcy, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także specjalistyczne analizy: techniczne, środowiskowe i przestrzenne. Dzięki temu możliwe będzie wybranie tzw. wariantu inwestorskiego, czyli preferowanego przebiegu trasy.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że linia dużych prędkości zostanie uruchomiona jednocześnie z Lotniskiem Solidarność.

Linia kolejowa Łódź – Sieradz – Wrocław to kolejny odcinek, dla którego rozpoczęły się prace przygotowawcze. W całej Polsce jest to już osiem kolejowych odcinków o łącznej długości ok. 1000 km. W przypadku tzw. szprychy nr 9 biegnącej przez województwa: mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie, a także biorąc pod uwagę dwie umowy zawarte wcześniej, przygotowania trwają już łącznie na ok. 400 km odcinków kolejowych biegnących z Warszawy przez Łódź i Wrocław do granicy z Czechami.

Trzymam kciuki za realizację tego projektu. Będziemy wspierać na łamach naszego portalu podobne inwestycje.

Program inwestycji kolejowych CPK oznacza budowę na terenie województwa dolnośląskiego ok. 119 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 126 km tych istniejących. W województwie łódzkim powstanie ok. 219 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 305 km zostanie zmodernizowanych.

Program kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK[1].

Wielu martwi się o polskie długi… Drogą do ich zmniejszenia, zapewnienia środków na ich spłatę są właśnie takie inwestycje…

                                                         Piotr Kotlarz

[1] Por.: Robert Przybylski, Z Warszawy do Wrocławia w dwie godziny. https://logistyka.rp.pl/transport/18674-z-warszawy-do-wroclawia-w-dwie-godziny?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Obraz wyróżniający: Obraz holzijue z Pixabay