6.9 C
Gdańsk
piątek, 14 czerwca, 2024

O Nas

Miesięcznik internetowy WOBEC powstał w marcu 2014 roku z inicjatywy jego obecnego redaktora naczelnego – Piotra Kotlarza1 przy współpracy Jana Jackowicz-Korczyńskiego. Od samego początku naszym założeniem jest całkowita niezależność i niekomercyjny charakter naszego pisma. Obecnie wydawcą pisma jest Fundacja Kultury WOBEC.

Nasze pismo ma charakter społeczno-kulturalno-naukowy. Zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki i polityki zamieszczamy na jego łamach głównie w nawiązaniu do dwóch wspomnianych w naszym podtytule. Staramy się zwłaszcza unikać włączania naszej redakcji w bieżące konflikty polityczne, choć wspólnym elementem łączącym ogłaszane u nas publikacje jest krytyczny osąd rzeczywistości. Już dziś na łamach WOBEC można znaleźć teksty publicystyczne (zwłaszcza felietony) autorów o najróżniejszych sympatiach politycznych. Redakcja WOBEC nie ingeruje w zamieszczane teksty i wypowiedzi. Nie ma bowiem uczciwej dyskusji, w której pomijano by kogoś ze względu na uprzedzenia do prezentowanych przez niego poglądów. W celu ożywienia dyskusji utworzyliśmy Forum dyskusyjne. Liczymy na to, że zamieszczane na nim głosy poszerzą obraz poruszanych na łamach naszego pisma tematów, a być może skłonią nas do podejmowania nowych zagadnień.

Na łamach WOBEC zamieszczamy wiele artykułów z prasy zagranicznej w celu przybliżenia naszym Czytelnikom wielu mniej nagłaśnianych problemów współczesnego świata. Ten staje się coraz bardziej swego rodzaju „globalną wioską” i jego problemy są naszym zdaniem wspólne. Szukając tematów i artykułów zagranicznych wydawnictw, fundacji, uczelni itp. wybieramy wypowiedzi na temat zagadnień związanych z charakterem naszego pisma oraz z przyjmowanym przez nas światem wartości. Popieramy ideę wolnego dostępu i zasadę Creative Commons. Tę stosujemy również do większości własnych artykułów.

Naszym celem jest również utworzenie platformy, na której twórcy mogą prezentować swoje utwory: wiersze, prozę, dramaty.  Jesteśmy dziś jeszcze bardzo słabi organizacyjnie i finansowo, ale z czasem właśnie ta forma aktywności będzie w naszych działaniach zajmować coraz więcej miejsca. Zależy nam bowiem na rozwijaniu twórczej aktywności naszego społeczeństwa. W wyniku naszych działań udało nam się skupić wokół naszej Redakcji grono interesujących redaktorów i współpracowników, cyklicznie publikują na naszych łamach swe utwory twórcy literatury (prozy, poezji, dramatu), internetowa forma naszego miesięcznika pozwala nam też prezentować twórczość innych artystów (m.in. malarzy, grafików i fotografików, ale również piosenkarzy, tancerzy). Pragniemy wciąż poszerzać ten zakres naszej działalności.

W ciągu prawie dziesięciu lat istnienia naszego pisma opublikowaliśmy na jego łamach już ponad dwa tysiące artykułów. To wszystko jest możliwe dzięki ofiarności członków naszej redakcji i stałych współpracowników oraz przekonaniu publikujących u nas autorów, że to, co robimy, jest dla naszych Czytelników ważne. Dziś już wielu naszych Czytelników wie, kim jesteśmy i jakie poglądy reprezentujemy. Z każdym miesiącem nasz portal jest coraz bardziej dostrzegany w polskim środowisku medialnym. Za życzliwe zainteresowanie składamy naszym Czytelnikom podziękowania. Czasopismo powstaje dla Czytelników, bez których nie mogłoby istnieć. Dlatego redakcja nasza liczy na to, że Czytelnicy zechcą wyrażać swoje uwagi i propozycje na temat periodyku, który dzięki tej współpracy wiele zyska i będzie stawał się coraz lepszy jakościowo, a także bardziej przyjazny w odbiorze.

WYDARZENIA

Największą inicjatywą WOBEC jest organizacja Konkursu literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie. Odbyło się już pięć jego edycji. Konkurs swym honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk, a trzecią edycję również Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Współorganizatorami pierwszej edycji był Związek Literatów Polskich oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Korzeniowskiego w Gdańsku, drugą i trzecią edycję organizowaliśmy wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich oddz. Gdańsk, organizatorem kolejnych jest już tylko Fundacja Kultury „WOBEC”. Od 2021 roku prowadzimy również Konkurs im. Lucjusza Komarnickiego na szkolne przedstawienie teatralne dla młodzieży licealnej. Pierwsza edycja tego konkursu została zakończona w czerwcu 2022 roku, druga w czerwcu 2023 roku.

Patronujemy również realizacji wielu innych projektów w ramach działalności Fundacji Kultury „WOBEC”, m.in.: koncerty z okazji rocznic „SOLIDARNOŚCI” („Życie za życiem” w Akademii Muzycznej w Gdańsku w 2020 roku, koncert „Wolność jest w nas” w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w 2021 roku.

Nasze plany:

Dążymy do zwiększenia naszej aktywności na rzecz pobudzania kreatywności młodego pokolenia. Obok konkursów zamierzamy położyć większy nacisk na różnego rodzaju warsztaty (literackie, teatralne, może i filmowe). W dziale „Teatr szkolny” prezentować będziemy również artykuły dotyczące teorii historii teatru szkolnego oraz sprawozdania (relacje, fotoreportaże i nagrania z przedstawień szkolnych).

Do Autorów

Miesięcznik Internetowy WOBEC jest otwarty na publikowanie tekstów (artykułów, recenzji, ale także utworów literackich i naukowych) oraz zamieszczanie innych materiałów (filmików, zdjęć) autorów nie związanych bezpośrednio z naszą redakcją. Redakcja nie ingeruje w zamieszczane publikacje (poza konieczną korektą i ogólną adiustacją). Nie ograniczamy się też do jednej linii ideowej. Interesuje nas przede wszystkim dyskusja.

Do organizatorów życia artystycznego i instytucji kultury w Polsce

Jeśli jesteś organizatorem jakiegoś wydarzenia w zakresie kultury: koncertu, wystawy, przedstawienia itp., wydawcą książek lub płyt, prowadzisz galerę, teatr, ciekawą działalność w Domu Kultury lub podobnych instytucjach, napisz do nas.  Na łamach WOBEC zamieścimy nieodpłatnie informacje o podejmowanych przez Ciebie działaniach, zaproszenia na premiery lub wernisaże, a później z nich relacje oraz o nich recenzje.

Forma współpracy:

Obecnie przewidujemy współpracę wyłącznie w ramach wolontariatu. Jeśli nasze czasopismo pozyska jakieś wpływy z dotacji lub darowizn, wówczas na życzenie autora będziemy mogli zaproponować autorom jakąś formę gratyfikacji pieniężnej. Będzie to dotyczyć jednak głównie tekstów zamawianych przez Redakcję. Rozliczenia będą realizowane w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego.

Autorom współpracującym dłużej z pismem WOBEC Rada Fundacji Kultury WOBEC przyznaje (dziś jeszcze niewielkie) stypendia.

Forma artykułów:

Prosimy, aby artykuły przysłane do opublikowania miały objętość maksymalnie do 20 stron zapisanych czcionką Times New Roman 12; edytor MS Word; tekst wyjustowany z dzieleniem wyrazów.

Teksty recenzji powinny liczyć od 2 do 4 stron tekstu z przypisami (dopuszczamy jednak w wyjątkowych wypadkach recenzje obszerniejsze). Ponadto prosimy, aby rozpoczynać je od krótkiej notki o książce. Przypisy powinny być pisane na dole strony w następującej formie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy zapisany kursywą, miejsce i rok wydania. Przypisy mają stanowić przede wszystkim odnośniki do cytowanej literatury, mogą też wyjaśniać co trudniejsze pojawiające się w tekście pojęcia.

1 PIOTR WOJCIECH KOTLARZ (ur. 21 VIII 1951 Gdańsk), pisarz, intelektualista.  Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (trzy lata), studia ukończył w 1976 w Instytucie Historii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 roku uzyskał doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1981–2007 pracował jako nauczyciel historii (głównie w liceach) w Gdańsku. Jest autorem podręcznika licealnego Sztuka dramaturgii (2004) i współautorem monografii wydanej z okazji czterdziestolecia Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza w Gdańsku.

Wiceprezes Klubu Studentów „ŻAK” (1979–1981), prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury (2006-2012) oraz 2006–2013 wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2006-2013). W latach 1995–1997 był współwydawcą i współredaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Autograf”. Wydawał i redagował pisma o charakterze społeczno-politycznym: w latach 1993–1995 „Socjaldemokrata Gdański”; w latach 1995–1997 „Robotnik”. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym Miesięcznika Internetowego WOBEC. Jest autorem arkuszy literackich W drodze (1979) oraz Miasto i jego pisarz (1989), zbiorów opowiadań: Gipsowe głowy (1982), Odejście i inne opowiadania (1993) oraz 21 opowieści 2020 r.; powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985, nagrodzona przez GTPS), Każda chwila (2002), Opowieść o psach z widmem wojen w tle (2016, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego), dramatów: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w GTPS w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC, 2015, wyd. 2019 r.), Imperator (publikacja w WOBEC, 2015, wyd. 2020 r.), Dramaty i monodramy (2016), a także scenariuszy filmowych: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Henryku Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Władysławie Ślewińskim, wspólnie z Jarosławem Pudlisem, 2010).

W 2016 roku wystawiono jego monodram o pokoleniu Kataryniarzy: „Człowiek z szafy” (GTPS, grał Ryszard Jasiński), a w 2018 monodram o Mieczysławie Czychowskim: Drogi mi się zagubiły (GTPS, grał Jerzy Zarański).

Autor dwóch librett i scenariuszy: Życie za życiem oraz Odrzućmy maski zła.                   Do libretta Życie za życiem zostało w sierpniu 2011 roku wystawione przedstawienie teatru tańca, w Auli Akademii Muzycznej w Gdańsku, w związku z 31. rocznicą powstania NSZZ Solidarność”. Twórcą muzyki do tego przedstawienia był prof. Cezary Paszkowski; a choreografkami przedstawienia były: Anna Baranowska i Agnieszka Humięcka. Kolejnym etapem będzie wystawienie musicalu. W 2018 roku ukazał się tomik piosenek Piotra Kotlarza: 51 piosenek i musical, zawierający scenariusz musicalu do tego libretta. W 2020 roku Piotr Kotlarz był koordynatorem projektu i autorem tekstów piosenek do Koncertu „Życie za życiem” z okazji 40-lecia „Solidarności”. Kompozytorami muzyki do tych piosenek są: Jagoda Wojciechowska i Dariusz Wojciechowski. Koncert odbył się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku.                                                                                   Do libretta Odrzućmy maski zła powstała dotąd partytura symfonii, której kompozytorem jest dr hab. Piotr Słopecki oraz graphic novel Iluzja zła Kyryla Tymoshchenki (w ramach prac dyplomowej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku) .

Piotr Kotlarz jest też autorem eseju z zakresu historiozofii: Dostrzec sens dziejów (1998); monografii: dramaturgii polskiej:  Historia polskiej dramaturgii (, wydanie I, e-book, 2016), dramaturgii światowej: Historia dramaturgii (wydanie I 2006, wydanie II, poszerzone e-book: 2016); monografii teatru szkolnego: Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (e-book: 2014); monografii dziejów świata do końca czwartego tysiąclecia p.n.e.: Narodziny cywilizacji (wydanie I, e-book 2018, wydanie II, e-bookowo.pl 2022); monografii: Kataklizmy, które zmieniały obraz Ziemi (2020) i monografii o dziejach idei w okresie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e.: Początki państwowości (e-book: 2020) oraz rozprawy historycznej Danton i Robespierre (2019). Jest współautorem monografii Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (pod red. Marii Szyszkowskiej, 1995), pomysłodawcą i współautorem pozycji Rozmyślania Gdańskie (1998).

Członek Związku Literatów Polskich (od 2010 roku wiceprezes oddziału gdańskiego), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 1993 roku) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2018 roku) i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół sztuki (od 1976 roku).

Organizator i członek jury Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie im. Bolesława Prusa, dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat (I edycja 2017 r.; II edycja 2018-2019 r.; III edycja 2019-2020 r.).

W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. Przez GTPS nagrodzony za powieść Poszukiwania wśród szarości  (1995), za drugie wydanie eseju Dostrzec sens dziejów (2010), medalem z okazji dziewięćdziesięciolecia gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki (2013) oraz nagrodą z okazji sześćdziesięciolecia GTPS (2018). W 2020 roku otrzymał nagrodę Prezydent Miasta Gdańska pani Aleksandry Dulkiewicz, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego pana Mieczysława Struka, za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. W 2020 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Piotra Glińskiego.