15.7 C
Gdańsk
piątek, 12 kwietnia, 2024

Regulamin

Regulamin korzystania z artykułów prasowych miesięcznika internetowego WOBEC

Miesięcznik Internetowy WOBEC (www.miesiecznik-wobec.pl) jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p.), rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), wydawanym przez Fundację Kultury WOBEC z siedzibą w Gdańsku (80-840) ul. Lawendowa 9, -486), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez VII Wydział KRS – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 000061263, NIP: 583-32-01-340; REGON 364304040.
Miesięcznik Internetowy WOBEC (www.miesiecznik-wobec.pl) podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

W związku z powyższym Redakcja Miesięcznika Internetowego WOBEC ustala następne zasady wykorzystywania zamieszczonych na jego łamach materiałów.

  1. Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakiem © bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy, jest zabronione.
  2. Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego2. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą.
  3. Przedruk Artykułu (po uzyskaniu licencji) wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.
  4. Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem.
  5. Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji.
  6. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
  7. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.
  8. Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

Uzyskanie licencji
W celu pozyskania ewentualnej licencji na korzystanie z materiałów zamieszczanych na łamach Miesięcznika Internetowego WOBEC należy skontaktować się z Wydawcą: ul. Ogrodowa 2A, Łęgowo 83-031, adres e-mail: [podać email]

Do Autorów

Wydawany przez Fundację Kultury WOBEC Miesięcznik Internetowy WOBEC jest pismem niekomercyjnym. Jego celem jest wypełnianie swego rodzaju misji, propagowanie wartości zawartych w statucie Fundacji [Tu odnośnik do statutu].
Redakcja nie płaci autorom za zamieszczania niezamawianych materiałów, w tym utworów artystycznych (poezji, prozy, slajdów obrazów, zdjęć itp.)
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, dokonywania zmian stylistycznych i opatrywania swymi tytułami materiałów nadesłanych do publikacji. Nie wszystkie publikowane teksty są zgodne z poglądami redakcji.
W sytuacjach niesprecyzowanych bezpośrednio w publikacji należy skontaktować się w tej sprawie z Redakcją.