Pierwsza relacja z Europejskiego Kongresu Finansowego – Goście / Marek Baran

0
328

 

Europejski Kongres Finansowy nie zasypia nigdy

Muszę zacząć od tego, że opisanie wszystkiego, co wydarzyło się w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego nie jest możliwe. Kilka lat temu usłyszałem od jednego z moich czytelników miłą recenzję na temat mojej relacji z ówczesnego Kongresu. Czytelnik ów wyraził opinię, że czytając czuł się jakby uczestniczył w Kongresie i że właściwie to nie musiał na nim być fizycznie. Jest to odczucie złudne. Uczestniczyłem tylko w kilku panelach wybierając je z kilku dziejących się jednocześnie. Takie są zasady większości kongresów i mój wybór był podyktowany moim preferencjami. Poza tym w tej relacji zajmę się tylko małym wycinkiem z tego co zobaczyłem i usłyszałem – to jest z kolei podyktowane ograniczoną objętością tej relacji. 

Nie widząc wszystkiego, dokonuję ocen tylko tego, czego byłem świadkiem. Mój wybór najlepszej debaty i najlepszej prezentacji jest zatem obarczony błędem wynikającym z tego, że nie widziałem, być może, debat i prezentacji lepszych. Liczę w związku z tym na wyrozumiałość wszystkich, których nie oceniłem w tej relacji.

Ważne tematy tegorocznego Kongresu

Te słowa pojawiały się najczęściej: sztuczna inteligencja, inflacja i wojna. Wokół tych tematów rozgorzało wiele dyskusji. Problemy te były powodem do refleksji, ale też do upatrywania w nich szans. Trochę w cieniu tych dyskusji skrył się temat nieruchomości, który, za sprawą wdrażanych już procedur związanych z ustawą gwarantującą klientom dwuprocentowy kredyt i rozstrzygnięciami dotyczących kredytów frankowych, okazał się tematem ważnym. Na tyle ważnym, że jeden z prezesów poświęcił mu prawie całe swoje wystąpienie w czasie Debaty prezesów. 

Goście honorowi

Tradycją EKF- u są goście, którzy przyjeżdżają na Kongres specjalni. W tym roku tylko jeden przyjechał naprawdę, ale dwaj obecni przygotowali specjalne mikrowykłady, które wygłosili online w łączeniu na żywo.

Pierwszym zagranicznym gościem – do tego obecnym na sali był Joschka Fischer. Od lat przyjeżdża i co roku jest mile widziany. W tym roku swoje wystąpienie rozpoczął w bardzo dramatyczny sposób:

„Wojna w Ukrainie nadal trwa! Zmieni ona cały nasz kontynent. Jesteśmy teraz w centrum wydarzeń i potrzebne są takie inicjatywy jak Europejski Kongres Finansowy. (…) Ta okropna, straszna wojna, która musi się zakończyć zwycięstwem Ukrainy, w sposób drastyczny zmieni cały krajobraz, w tym obraz sektora finansowego, który będzie pod wielkim wpływem tych wydarzeń”.

Joschka Fischer
Honorowy Przewodniczącym Rady Programowej EKF-u

W swoim przemówieniu wspomniał o konieczności zmian w Unii Europejskiej po przyjęciu do niej Ukrainy i innych państw europejskich. Mówił o dynamice niewyobrażalnych zmian, jakie zaszły w ciągu ostatniego roku. Przykład – wejście Finlandii do NATO. Zakończył mocnym akcentem:

„Kim byśmy byli bez Unii Europejskiej? Kim byśmy byli obecnie? W sytuacji, gdy Putin oszalał i zaatakował Ukrainę. Potrzebna jest nam współpraca. Potrzebny jest nam wspólny projekt Europa. To jest nasza wspólna przyszłość”.

Joschka Fischer
Honorowy Przewodniczącym Rady Programowej EKF-u

Drugim ważnym gościem był profesor Charles Goodhart, który wygłosił swój wykład online. Osobiście był na pierwszym Kongresie w 2011 roku, a wygłoszone wówczas przez niego słowa ostrzeżenia są pamiętane w Sopocie do dzisiaj. Przypomniał je Jan Krzysztof Bielecki w swojej laudacji w trakcie wręczania Goodhartowi nagrody Wizjonera Ekonomicznego.

Profesor Goodhart zwrócił uwagę na nieprzewidywalne czynniki wpływające na prognozy:

„Nie byłem w stanie przewidzieć inwazji Putina, która napędziła inflację. Ani ja, ani nikt inny nie jest w stanie przewidzieć przyszłość w bardziej precyzyjny sposób”.

Prof. Charles Goodhart
London School of Economics

W swojej wypowiedzi naukowiec zwrócił uwagę na demografię: spadek ludzi w wieku produkcyjnym, niska dzietność i duży odsetek ludzi starszych w populacji krajów europejskich. Są tylko trzy, mało optymistyczne rozwiązania tych problemów: podwyższenie wieku emerytalnego, podwyższenie podatków albo przyznanie się do niewypłacalności systemów emerytalnych.

Trzecim gościem zagranicznym poproszonym o uczestnictwo w Kongresie był profesor Timothy Snyder. Autor ważnej książce o Ukrainie pt. „Skrwawiona ziemia”. Snyder jest znawcą Europy Wschodniej. Profesor występował na tle swojej biblioteczki, na której można było zauważyć zdjęcie Jerzego Giedroycia, co nie było przypadkowe:

„Dziedzictwo Giedryocia. Absolutnie fundamentalne założenie, że niezależność Polski potrzebuje niezależności ukraińskiej. (…) To dziedzictwo jeszcze funkcjonuje, cytuje się Giedroycia, pamięta się jego nazwisko”.

prof. Timothy Snyder
Yale University 

Według profesora, w naszym regionie są różne doświadczenia historyczne, które trzeba brać pod uwagę – polskie, litewskie, białoruskie, rosyjskie i ukraińskie. Porozumienie należy budować na wzajemnym zrozumieniu tych doświadczeń.

„Uznajemy granicę ukraińską, uznajemy państwo ukraińskie, bo jesteśmy praworządni. To ma być przykład dla Niemców”.

prof. Timothy Snyder
Yale University 

Ukraina żeby zostać częścią Unii Europejskiej musi pokazać, że jest państwem praworządnym. 

„Ukraina ma historyczną szansę stać się częścią Unii Europejskiej”.

prof. Timothy Sryder
Yale University 

Według profesora Snydera Polska nie komunikuje wystarczająco mocno Ukrainie jak bardzo ważna jest kwestia praworządności w procesie wejścia w struktury Unii Europejskiej.

                                    Marek Baran

 

Joschka Fischer

Charles Goodhart

Prof. Leszek Pawłowicz

Thymoty Syndler

Spotkanie

Koncert

Saksofonista

Autorem zdjęć jest Marek Baran