Konkurs im. Bolesława Prusa – wyniki VI edycji

0
1792

Jury w składzie: dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, redaktor naczelny Miesięcznika WOBEC oraz Jan Jackowicz Korczyński – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny Miesięcznika Kreatywni, uwzględniając wyniki ankiety do opublikowanych na łamach WOBEC opowiadań oraz komentarze i opinie nadsyłane na pocztę konkursu, postanowiło w VI edycji Konkursu im. Bolesława Prusa przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

cztery równorzędne pierwsze nagrody dla autorów opowiadań:

Marioli Dmitruk, za opowiadanie pt. Ingen;

Laury Vin, za opowiadanie pt. Oplecione wstążeczką;

Marty Kot, za opowiadanie pt. Daga;

Stanisława Ogłódka, za opowiadanie pt. Były sobie trzy łabędzie;

oraz cztery równorzędne wyróżnienia (nagrody za zajęcie II miejsca) dla autorów opowiadań:

Natalii Fabickiej, za opowiadanie pt. Zapomniany smak malinowej nalewki

Mai Rucińskiej, za opowiadanie pt. Tempus

Anny Zborowskiej, za opowiadanie pt. Do cna

Łukasza Hawro, za opowiadanie pt. Wszystko co niezapisane, zostanie utracone. 

Nagrody finansowe za zajęcie I miejsca wynoszą 800 złotych.

Nagrody finansowe za wyróżnienia (II miejsce) wynoszą 200 złotych.

Uzasadnienie:

Na konkurs wpłynęło ponad 400 opowiadań z całej Polski. Tak jak pisaliśmy w przypadku poprzednich edycji naszego konkursu, zapewne w takiej liczbie znajduje się wiele innych opowiadań, które moglibyśmy nagrodzić lub choćby dopuścić do publikacji. Wszelkie bowiem wybory są subiektywne i często może na nie wpływać nawet tylko aktualny nastrój czytającego. Niemniej jednak, tym razem wprowadziliśmy zasady zwiększające nieco obiektywizm ocen i pozwalające na bliższe zapoznanie się z nadesłanymi pracami. Przyznaliśmy tylko osiem nagród i w takiej wysokości, gdyż tylko takim dysponujemy budżetem.

Zapewne w trakcie naszej pracy dochodziło do pewnych błędów, niedopatrzeń. Jesteśmy tylko ludźmi a zadanie było dość trudne. W odpowiedzi na wątpliwości niektórych uczestników i odbiorców konkursu chcemy wyjaśnić, że nie uważamy za słuszne wprowadzenie bardziej szczegółowych podziałów ze względu na wiek. Bywa bowiem, że nawet najmłodsi uczestnicy naszego konkursu przysyłają bardzo przemyślane i naszym zdaniem wartościowe artystycznie opowiadania (czemu daliśmy wyraz w przyznanych nagrodach). Nie uważamy też za stosowne wprowadzanie podziałów wewnątrzgatunkowych. Ten problem w jakiejś mierze rozwiązuje kwestia przyznania równorzędnych nagród.

Pisaliśmy o tym też już wielokrotnie, ale uważamy, że warto o tym ponownie przypomnieć – uprawianie sztuki nie jest wyścigiem. Nasz konkurs uważamy za swego rodzaju zabawę, której celem ma być rozwijanie zamiłowań literackich, miłości do sztuki.

Dotychczasowe edycje naszego konkursu wskazują, że nasze werdykty okazywały się w większości wypadków raczej trafione. Dowodem tego może być to, że nasi laureaci kontynuują swoją przygodę z literaturą oraz to, że niektórzy z nich mają już na tej drodze pewne osiągnięcia. Publikacje, a nawet odrębne książki (bywa, że wydali ich już kilka). Sądzimy, że jest też spora grupa autorów przez nas pominiętych, takich, którzy mają osiągnięcia podobne. Mamy nadzieję, że nie obrazili się na nasze dotychczasowe werdykty i swymi sukcesami zechcą się pochwalić również na łamach WOBEC. Liczymy oczywiście na dalszą współpracę z naszymi platformami (Miesięcznik WOBEC i Miesięcznik Kreatywni). Czekamy na wasze kolejne opowiadania lub inne artykuły, o ile takowe piszecie. Z chęcią zamieścimy je na naszych łamach.

Jak wspomniano powyżej, wszelkie wybory są subiektywne, a w pracy twórczej najważniejsze jest przekonanie, że to co robimy ma sens, wiara w siebie i konsekwencja. To te czynniki zadecydują o tym, czy osiągniemy sukces. Czego życzymy wszystkim uczestnikom naszego konkursu.

                                      Piotr Kotlarz

                                       i Jan Jackowicz Korczyński

W miejsce uroczystego wręczania nagród (w wyniku wątpliwości co do takiej formy uczestników konkursu) przygotujemy jakąś formę ogłoszenia jego wyników w formie nagrania filmowego. W najbliższych dniach zwrócimy się do laureatów naszego konkursu z prośbą w wywiady, gdyż zamierzamy wspólnie ze radiem szkolnym prowadzonym przez Jana Jackowicz Korczyńskiego oraz pewnym radiem Internetowym, z którym nawiązała współpracę Redakcja WOBEC, utworzyć nagranie na temat tej edycji naszego konkursu. Sądzimy, że będzie to dodatkowa forma nagrody i promocji twórców opowiadań.

 

Obraz wyróżniający: Obraz Mircea – All in collections z Pixabay