Bieżący numer nie różni się zasadniczo od poprzednich. W pewnej mierze profil naszego pisma staje się coraz bardziej widoczny. Wprawdzie wciąż mamy problem z rozbudową nowych (zaplanowanych) działów, ale te, które prowadzimy realizujemy w miarę konsekwentnie.(…)

0
494

Bieżący numer nie różni się zasadniczo od poprzednich. W pewnej mierze profil naszego pisma staje się coraz bardziej widoczny. Wprawdzie wciąż mamy problem z rozbudową nowych (zaplanowanych) działów, ale te, które prowadzimy realizujemy w miarę konsekwentnie.

Uważny czytelnik zauważy, jednak, pewną różnicę. Dotyczy ona głównie dwóch moich tekstów „Marksizm” i „Wokół rasizmu, nazizmu i…”. W obu naruszam przyjętą przez naszą redakcję zasadę unikania bieżących sporów politycznych, odchodzę od głównej linii naszego pisma, jaką jest kreowanie i propagowanie twórczości artystycznej, również i dyskusja światopoglądowa, ale raczej ponadczasowa, niezwiązana z aktualnymi sporami.

Postanowiłem podjąć te tematy z kilku powodów. Po pierwsze są one obecnie na tyle głośne, że nie sposób o nich nie usłyszeć. Po drugie nie chcę byśmy (choć może powinienem tu pisać właściwie tylko o sobie) zostali posądzeni o koniunkturalizm, o próbę ukrywania własnych poglądów w sprawach bardzo istotnych. Po trzecie uznałem, że w dyskusjach toczących się wokół wspomnianych w tych artykułach tematach brakuje doprecyzowania pojęć. Czy moje materiały wniosły do toczących się dyskusji coś nowego, ocenią Państwo sami.

Z pewnych nowości, jakie mogą nasi Czytelnicy znaleźć w obecnym numerze jest też informacja o konkursie na projekt graficzny plakatu do przygotowywanego przez naszą Fundację przedstawienia „Odrzućmy maski zła”. Piszę tu o tym również z tego powodu, że informacji o tym przedsięwzięciu na łamach WOBEC, na innych stronach Fundacji Kultury WOBEC pojawiać się będzie coraz więcej. To ogromny, międzynarodowy projekt (możemy już dziś stwierdzić, że udało nam się skupić wokół niego artystów z wielu regionów Świata (Holandii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Japonii), to projekt, którym chcemy się włączyć w obchody 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polaków, ale też i wielu innych narodów niepodległości. Chcemy, by w ramach tej rocznicy właśnie z Polski, z kraju szczególnie dotkniętego wydarzeniami I i II wojny światowej popłynęło wezwanie: odrzućmy maski zła – odrzućmy ideę wojny.

Ostatnia kwestia, jaka pragnę tu poruszyć to rubryka Wesprzyj nas, która wkrótce pojawi się na prawym marginesie naszego pisma.

Istniejemy już prawie cztery lata. Pismo nasze tworzy grupa entuzjastów. Większość kosztów utrzymania pisma ponoszonych jest ze skromnych środków własnych Fundatora. Mam nadzieję, że doceniają Państwo nasze działania, że dostrzegają potrzebę istnienia pism o takim profilu, pism stawiających przed sobą takie zadania. Chcemy naszą działalność kontynuować, profil naszego pisma poszerzać. Bez wsparcia naszych Czytelników jest i będzie to niezwykle trudne. Dlatego ta rubryka, dlatego ta prośba.

 

W imieniu Redakcji
Piotr Kotlarz