Wspomnienia Erny Rosenstein – z zasobów Adama Sandauera

0
8906
Okupacyjne i przedwojenne wspomnienia Erny Rosenstein, zostały nagrane, a potem spisane przez Zenonę Macużankę. Artur Sandauer też je rejestrował, ale nigdy tego nie dokończył… . Pliki dźwiękowe nagrane przez Macużankę jak i przez Sandauera zawierają znacznie więcej szczegółów, niż to co zostało spisane i było publikowane. Wszystkie oryginalne nagrania, które posiadam, udostępniam poniżej:
Jest tam o ucieczce z getta, o wieloletnim ukrywaniu się pod przybranymi nazwiskami. Jest traumatyczna relacja o zamordowaniu przez szmalcownika rodziców, prawie na oczach córki. Są przejmujące ale i barwne obserwacje i sceny rodzajowe życia prostych ludzi w czasie okupacji. Obserwacje osoby z zamożnego domu, która przez lata udaje prostą biedną drobnomiasteczkową dziewczynę… Są relacje z czasu początków PRL o wprowadzaniu socrealizmu i opozycji w partii…
                                                            Adam Sandauer
Obraz wyróżniający: Erna Rosenstein, Wieczność rodzi chwilę, 1982, kolekcja Zachęty. Autorstwa Erna Rosenstein – http://otwartazacheta.pl/index.php?action=view/object&objid=2273&colid=2&catid=8&lang=eng, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39289310