Agata Kus Laureatką tegorocznej XXIII edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.

0
66
W dniu 28 czerwca 2024 roku w Klubie SPATIF w Sopocie odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Nagroda powołana przez Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków jest ogólnopolskim wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
Nominacje: Agata Kus, Honorata Martin, Beata Rojek, Małgorzata Widomska
 Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Anny Markowskiej-Kutaj dokonała wyboru.
 Laureatką tegorocznej XXIII edycji Nagrody została Agata Kus za znakomity warsztat, który pozwala jej perfekcyjnie dobierać środki wyrazu do idei, trafne wyrażanie współczesnego niepokoju przy pomocy odniesień do sztuki wielkich mistrzów, wiarę w wielką siłę malarstwa i narracje jakie proponuje, radość i niespodziankę, jaką daje nam złudność mimetyzmu.
Członkowie Kapituły:
  1. Bartłomiej Błażejowski – Prezes Gdańskiego Okręgu ZPAP
  2. dr Zbigniew Ignacy Brzostowski – historyk sztuki, ASP, Gdańsk
  3. prof. dr hab. Anna Markowska-Kutaj – historyk sztuki, UWR, Wrocław
  4. Emilia Orzechowska – Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg
  5. Piotr Stasiowski – Dyrektor Galerii Miejskiej, Gdańsk
  6. prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński – Dziekan Wydziału Malarstwa ASP, Gdańsk
 Członkowie honorowi
Marcin Zawicki – laureat Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego 2023
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Krzysztof Izdebski – inicjator Nagrody
Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków w 2001 roku powołał do życia Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, nagrodę, która promuje polską sztukę współczesną. Wybór patrona nagrody nie był przypadkowy. Dla Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku oraz dla wielu pokoleń trójmiejskich artystów zmarły w 1999 roku Profesor był symbolem wybitnego malarza i wielkiego patrioty. Urodzony w 1917 r. w Berlinie wrócił wraz z rodziną do Polski tuż po odzyskaniu przez kraj niepodległości. W roku 1934 przeniósł się z Poznania do Gdyni, miasta w którym spędził resztę swego długiego życia. W roku 1945 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Po ich ukończeniu, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, w roku 1949 wyjechał do Paryża by rozwijać swój talent malarski w pracowni Fernanda Légera. Mając możliwość pozostania we Francji w 1950 r. zdecydował się na powrót do Polski. W roku 1964 został zatrudniony w macierzystej Uczelni, w której pracował aż do przejścia na emeryturę. Pod jego kierunkiem dyplom zrobiło wielu malarzy uznanych dzisiaj w Polsce i za granicą, i mimo upływu lat, mit jego pracowni ciągle pozostaje żywy. Do końca życia związany z Okręgiem Gdańskim ZPAP. Nagroda jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd i jest ona złożona z wybitnych przedstawicieli instytucji kultury, cenionych i znanych artystów, historyków i krytyków sztuki oraz członków honorowych: Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, przedstawiciela sponsora aktualnej edycji oraz inicjatora Nagrody. Pomysłodawcą Nagrody w roku 1999 był Krzysztof Gliszczyński, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, student Kazimierza Ostrowskiego, obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2002 projekt wprowadził na stałe do kalendarza wydarzeń Okręgu Krzysztof Izdebski – Prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP w latach 1999-2006.
Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli:
Teresa Pągowska, Warszawa (2002); Kiejstut Bereźnicki, Sopot (2003); Jacek Sempoliński, Warszawa, (2004); Stefan Gierowski, Warszawa (2005); Maciej Świeszewski, Gdańsk (2006); Władysław Jackiewicz, Gdańsk, (2007); Janina Kraupe, Kraków, (2008); Aldona Mickiewicz, Kraków, (2009); Tadeusz Dominik, Warszawa, (2010); Stanisław Rodziński, Kraków, (2011); Zbigniew Makowski, Warszawa, (2012); Stanisław Fijałkowski, Łódź, (2013); Jarosław Modzelewski, Warszawa (2014); Stanisław Białogłowicz, Rzeszów, (2015); Janusz Lewandowski, Warszawa (2016); Lech Majewski, Katowice (2017); Leszek Mądzik, Lublin (2018); Henryk Cześnik, Sopot (2019); Stanisław Baj, Dołhobrody (2020); Teresa Miszkin, Gdańsk (2021), Bartek Materka, Kraków (2022), Marcin Zawicki, Gdańsk (2023)
Organizator : Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański
Dofinansowano ze środków: Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk

 

Agata Kus urodziła się w 1987 roku. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką i doktorem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka obroniła w 2012. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, ceramiką i video. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, w tym zwyciężczynią Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 we Wrocławiu. W roku 2017 została nominowana do Nagrody „Spojrzenia” Deutsche Banku i Zachęty. W roku 2011 i 2018 była nominowana do stypendium szwajcarskiej Fundacji Vordemberge-Gildeward.
W 2021 zdobyła pierwsze miejsce w rankingu Kompas Młodej Sztuki publikowanego na łamach Rzeczpospolitej. Współpracowała z wieloma instytucjami i galeriami w Polsce, Austrii i Paryżu. Jej obrazy znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Galerii Bunkier Sztuki, Kolekcji mBanku oraz w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą Agata Kus maluje głównie ludzi, wpisując się w obserwowany w ostatnich latach triumfalny powrót do klasycznego rodzaju figuratywności. Charakterystyczna dla jej malarstwa równoczesna wielość narracji, spojona w jedną kompozycję, pozwala na wielowątkowe czytanie obrazu: poszczególnego tematu lub syntezy ich wszystkich, układających się w nowe znaczenia. Nieoczywistość i dwuznaczność tych obrazów otwiera wiele możliwości interpretacji oraz podążania za ich niezwykle fascynującą narracją. Artystka stosuje przy tym liczne gry formalne, jak malarskie kolaże, pseudo-wycinanki, wklejki, zamazywania i destrukcje, sugerując zestawienie ze sobą wielu kompozycji o różnej fakturze i technice. https://agatakus.pl/