Strategia gospodarcza Indii do 2035 roku – perspektywy współpracy gospodarek Indii i Australii / Australijski Departament Rządu Premiera i Gabinetu

0
305

Centralna dzielnica biznesowa Sydney – finansowe centrum Australii.

 

 

 

 

Poniższe e-booki (oryginalny tekst w języku angielskim i jego tłumaczenie dokonane za pomocą Tłumacza DeepL) publikujemy z kilku powodów.

Po pierwsze uważamy (i to oczywiste, gdyż z tego właśnie powodu znaleźliśmy ten tekst w Internecie), że kwestie budowy wieloletnich strategicznych wizji gospodarczych, ich założeń i kierunków, mogą zainteresować naszych Czytelników, a powinny interesować również polskich polityków i decydentów. Oczywiście też, kwestią niezmiernie interesującą jest rozwój gospodarek dysponującej ogromnymi zasobami Australii (nie tylko w postaci złóż ale również i w innych dziedzinach. Nie każdy zdaje sobie sprawę np. z tego. że w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uniwersytetów w świecie, aż pięć to uniwersytety australijskie), oraz gospodarki Indii, wkrótce, a może nawet już obecnie, najludniejszego kraju świata

Wspominając powyżej o polskich politykach i decydentach pomyślałem, że warto przyjrzeć się temu, jak sytuacja w zakresie podobnej współpracy wygląda w ramach państw europejskich. Nie znalazłem podobnych dokumentów mówiących o poszerzaniu takiej, jak opisywana w załączonym tekście, współpracy miedzy Polską i Niemcami, Polską i Francją, Polską i Włochami itp. Tekst premiera i rządu Australii jest jawny, powszechnie dostępny w ramach otwartego dostępu. Nasze społeczeństwa otrzymują głównie informacje z salonów, najczęściej tylko jakieś slogany. Warto też zwrócić uwagę na niektóre z proponowanych i realizowanych pól współpracy między Australią a Indiami: Budowanie powiązań w zakresie nauki i innowacji; Współpraca w zakresie nowych i odnawialnych technologii; Wspieranie branży twórczej i branży kultury.

Tak branża twórcza i branża kultury, to również dział gospodarki, o czym zajęci ideologizacją kultury polscy politycy z prawej i lewej strony naszej sceny politycznej jakby zupełnie zapomnieli.

Kolejny powód zamieszczenia tego tekstu jest dość oczywisty, ale podkreślamy go ponownie. Poniższy artykuł ukazał się w ramach licencji Creative Commons. W dzisiejszym świecie dostęp do wiedzy jest coraz bardziej otwarty, to jedna z większych zdobyczy naszych czasów. Otwarty, powszechny dostęp do informacji w znaczny sposób zwiększa zakres naszej wolności.

Wreszcie jeszcze jeden powód i przy okazji wyjaśnienie. Zawarte jest ono w formie prezentacji tego artykułu. Tłumaczenia całego PDF-u dokonaliśmy za pomocą Tłumacza DeepL (jego bezpłatnej wersji, płatna jest jeszcze doskonalsza i pozwala na tłumaczenie większych plików). Tym razem nie dokonywaliśmy korekty tekstu, nie poprawialiśmy go. Chcemy bowiem pokazać, że już dziś teksty tłumaczone przez dostępne translatory są na tyle poprawne, że właściwie już obecnie można korzystać z wszelkich zagranicznych źródeł bez znajomości innych języków.

Sprawdźcie zresztą Państwo sami.

Redakcja

Strategia gospodarcza Indii do 2035 roku – perspektywy współpracy gospodarek Indii i Australii

india-economic-strategy-update-report

Polskie tłumaczenie tekstu PDF-u „Strategia gospodarcza Indii do 2035 roku – perspektywy współpracy gospodarek Indii i Australii”

india-economic-strategy-update-report pl

 

Creative Commons
Materiały zawarte w tej publikacji są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 International (creativecommons.org/licenses/by/4.0/), z wyjątkiem:
– herbu Wspólnoty Narodów (Commonwealth)
– logo Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu oraz wszelkich innych materiałów chronionych znakiem towarowym
– wszelkich zdjęć, w przypadku których kredyt nie jest udzielany bezpośrednio Departamentowi Spraw Zagranicznych i Handlu.
Międzynarodowa licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 jest standardową umową licencyjną, która pozwala na kopiowanie, dystrybucję, przesyłanie i adaptację niniejszej publikacji pod warunkiem zamieszczenia informacji o utworze.

Prawa autorskie osób trzecich
Niektóre materiały zawarte w niniejszym raporcie, udostępnione w ramach licencji Creative Commons, mogą pochodzić z mate riałów dostarczonych przez osoby trzecie. W takich przypadkach praca zostanie wyraźnie oznaczona jako źródło oryginalnego materiału. Jeśli osoba trzecia posiada prawa autorskie do materiałów zawartych w raporcie, prawa te pozostają w posiadaniu tej osoby i do wykorzystania materiału może być wymagana jej zgoda.

Wykorzystanie herbu
Warunki, na jakich można używać herbu, są wyszczególnione na stronie Departamentu Premiera i Gabinetu: pmc.gov.au/resourcecentre/government/commonwealth-coat-arms-information-and-guidelines

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Link do artykułu: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/india-economic-strategy-update-report.pdf

Obraz wyróżniający: Centralna dzielnica biznesowa Sydney – finansowe centrum Australii. By Leonard Koh – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46066732