Pomóżmy pszczołom!

0
496

Dziś na jednym z facebooków znalazłem informację, że rząd Danii wprowadził prawo nakazujące rolnikom przeznaczanie 5% areału obsiewanych pól pod zasiew kwiatów. Od razu pomyślałem, że warto tę ideę propagować również w naszym kraju. Mam nadzieję, że temat ten podejmą ekolodzy, mam też nadzieję, że zainteresują się nim i politycy.

Znalazłem też, na innym facebooku informację, że pszczołom (owadom) pomagać możemy również w mieście. Jedna z autorek poleca zasianie kwiatków na balkonie, albo parapecie. Pszczoły w mieście mają się teraz lepiej niż na wsi, i to miasto jest środowiskiem, gdzie możemy je najlepiej wspomóc. Kupić za 5 zł kwiatka i posiać. Niby oczywiste, a często o tym zapominamy.

Jak widać, nie musimy tylko biernie przyglądać się temu, jak giną tak potrzebne przyrodzie owady, bo nie tylko pszczoły, choć one są dla nas najważniejsze. A i krajobrazy, czyż nie będą przez to piękniejsze? A może podoba nam się to, co jest dla nas dobrem?

(P.K.)

Obraz wyróżniający: Obraz Ben Kerckx z Pixabay