Podsumowanie 4 edycji Konkursu literackiego dla młodzieży / Piotr Kotlarz, Jan J. Korczyński

0
1279
Dnia 10 czerwca zostały ogłoszone wyniki 4 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży.

Nagraliśmy, krótkie podsumowanie dotychczasowych czterech etapów konkursu. O konkursie opowiadają jego inicjatorzy i koordynatorzy: Piotr Kotlarz (redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC) oraz Jan Jackowicz Korczyński (redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI).

Nagrania dokonano w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki dnia 15 czerwca 2021 r.

Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi oraz pani Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandrze Dulkiewicz za objęcie patronatem honorowym naszego konkursu oraz ufundowanie nagród.