Musical „Życie za życiem” – zaproszenie do współpracy [Piosenka „Sama” w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej]

0
387
Fot.: Mamma Mia! Na broadwayu

 

Realizacja różnych projektów bywa trudna, ale przecież zazwyczaj nie jest niemożliwa. Jednym z trudniejszych projektów, którego realizacji podjąłem się już wiele lat temu, jest pomysł wystawienia musicalu „Życie za życiem” do mojego scenariusza.
Do libretta „Zycie za życiem” powstało już kilka wydarzeń, m.in. „Żywe grafiki” z muzyką i grafikami Cezarego Paszkowskiego oraz przedstawienie teatru tańca „Życie za życiem”, również z muzyką Cezarego Paszkowskiego, w choreografii Ani Baranowskiej i Agnieszki Humięckiej. Wstępem do realizacji musicalu były też dwa koncerty z okazji 40 i 41 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”; w Akademii Muzycznej w Gdańsku w 2020 i w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w 2021 roku. Treść libretta jest swego rodzaju alegorią Jesieni Ludów, a wiec i wydarzeń w naszym kraju w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Jednym ze świadectw tych projektów jest zamieszczona poniżej piosenka w wykonaniu wspaniałej wokalistki Izabeli Szafrańskiej (finalistki The Voice of Poland). Piosenki do której muzykę stworzyła Jagoda Wojciechowska.
Projektom tym towarzyszyło wiele perypetii finansowych, długi po nich spłacam do dziś (skutecznie, zostały już tylko stosunkowo niewielkie i niedługo wreszcie je spłacę), ale sądzę, że już te wydarzenia w jakiś sposób zapisały się w polskiej kulturze.
Spacerując po Warszawie, za dawnymi Domami Centrum, w alei gwiazd mijam często gwiazdę Kirka Duglasa z cytatem jego wypowiedzi: Ten tylko odniesie sukces, kto jest w stanie ponieść ryzyko klęski. Oczywiście nie o sukces w tym wypadku chodzi, ale o realizację projektu, niemniej jednak powinniśmy stawiać sobie dość znaczne wymagania.
Piszę o tym wszystkim i przypominam te wydarzenia, gdyż ostatnio znalazłem możliwość sfinansowania i tak znacznego projektu, jakim jest realizacja wielkiego musicalu. Środki na ten cel można pozyskać z Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa (Projekty Współpracy Europejskiej). Wystarczy „tylko” znaleźć minimum 5 partnerów do tego projektu w innych krajach UE lub z jednego z krajów stowarzyszonych i można aplikować na ten cel aż o 1 mln Euro.
Słowo „tylko” napisałem w cudzysłowie, gdyż wbrew pozorom jest to zadanie dość trudne. Przygotowałem już wstępne pismo do fundacji, które wyślę na znalezione w Internecie adresy fundacji mających w swych  statutach działalność kulturalną, a nawet realizacje musicali (znalazłem takich już kilkanaście), zamierzam też wybrać się w tym celu do ambasad państw UE.
Postanowiłem też, że zwrócę się w tej sprawie o pomoc do Czytelników WOBEC, może ktoś z Państwa zna kogoś z takiej fundacji.
Będziemy próbować aplikować o tę dotację już w roku obecnym, ale wspomniany program będzie trwać aż do 2027 roku i nabory będą ogłaszane rokrocznie (warunki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone jesienią).
Realizacja musicalu to wielkie wyzwanie, postanowiłem więc zwrócić się przy okazji tą drogą do Państwa z ofertą jakiejś przy nim współpracy. Szukamy wolontariuszy, ale też i osób, które chciałyby się w ten projekt włączyć w jakiejś mierze zawodowo, działaczy kultury oraz artystów. Wstępnie dorywczo, a później może i na dłużej, gdyż zamierzamy po polskiej prapremierze, a może i już ją przygotowując, przetłumaczyć nasz musical na inne języki (głównie angielski) i pokazać go później również w innych państwach.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 35 rocznicę tzw. Jesieni Ludów oraz 20 rocznicę wstąpienia Polski i innych krajów z Europy Wschodniej do UE. Sądzę, że to wspaniała okazja, by w związku z nią zrealizować i nasz projekt.

                                                         Piotr Kotlarz

Szanowni Państwo,
Fundacja Kultury „Wobec”, której mam przyjemność być prezesem, od kilku lat pracuje nad produkcją musicalu „Życie za życiem”. Autorem spektaklu jest polski pisarz i intelektualista Piotr Kotlarz. Treść tego musicalu jest swego rodzaju alegorią „Wiosny i Jesieni Ludów”, szeregu rewolucji (od 1848 do lat 90. XX wieku), walki społeczeństw europejskich i światowych o idee wolności, demokracji, poszanowania własności i solidarności. Musical opowiada o rodzącej się miłości rodziców (w pierwszym akcie), a później ich córki (w drugim akcie) oraz o ich trwającej przez dwa pokolenia walce o takie wartości jak: wolność, poszanowanie własności, sprawiedliwość i solidarność; walce zakończonej zwycięstwem [Libretto musicalu w załączeniu].
W wyniku dotychczasowych prac nad tym projektem powstał jego scenariusz, teksty piosenek, scenografia i kostiumy. Prac nad scenografią i kostiumami podjęła się Anna Kontek, wybitna scenografka pracująca m.in. w Fińskiej Operze Narodowej. W jej portfolio znajdują się dekoracje i kostiumy do ponad 150 spektakli operowych, baletowych i teatralnych na całym świecie. Kompozytorami muzyki są Marcin Partyka i Dariusz Wojciechowski. Chcielibyśmy zaprosić Jarosława Stańka do stworzenia choreografii, zaś w roli reżysera zobaczymy Jerzego Połońskiego, który ma już doświadczenie w produkcji kilku musicali. Podajemy nazwiska tych artystów, choć do tej pory prowadziliśmy z nimi jedynie wstępne rozmowy i jesteśmy otwarci na propozycje, ewentualne zmiany, czy uzupełnienie składu artystycznego.
W ramach prac przygotowawczych zorganizowaliśmy już dwa koncerty: w Akademii Muzycznej w Gdańsku w 2020 roku oraz w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w 2021 roku. Celem tych koncertów było sprawdzenie zespołu artystycznego i organizacyjnego oraz odbiór przez publiczność wstępnych wersji przygotowanych utworów. Dodam, że już w 2011 roku powstał teatr tańca do wspomnianego libretta „Życie za życia” , który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności, co świadczy o tym, że przekazywane komunikaty docierają do szerokiego grona odbiorców. Ponieważ libretto nawiązuje do wydarzeń rewolucji 1848 r. oraz innych tego typu zrywów (jak np. ruch Solidarności w 1980 r., czy zburzenie Muru Berlińskiego w 1989 roku, wszystkie wyżej wymienione wydarzenia odbywały się pod honorowym patronatem wielu ważnych instytucji (m.in. Lecha Wałęsy i KK. NSZZ „Solidarność”) oraz otrzymały patronat medialny polskiej prasy, radia i telewizji. Wspominam o tym, ponieważ chcielibyśmy uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla naszego projektu. Tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 35 rocznicę tzw. Jesieni Ludów (4 czerwca w Polsce, zburzenie Muru Berlińskiego 9/10 listopada) oraz 20 rocznicę przystąpienia Polski i dziewięciu innych państw do UE.
Planujemy również, po polskiej premierze i kolejnych występach na polskich scenach, przetłumaczyć dialogi i piosenki na inne języki (zwłaszcza angielski) i zaproponować nasz musical na światowych scenach.
Szanowni Państwo, nasz projekt jest ogromny i nieco przekracza możliwości naszej Fundacji. Z tego powodu poszukujemy partnera, koproducenta, a nawet koproducentów. W celu znalezienia środków potrzebnych do realizacji tego projektu zamierzamy w przyszłym roku wystąpić m.in. o dotację z puli Funduszy Europejskich. (Trzy fundacje lub stowarzyszenia z krajów UE mogą starać się o dotację na ten cel w wysokości do 1 mln Euro.)
Oferujemy Państwu partnerską współpracę, z możliwością pozostania nawet wieloletnim współwłaścicielem powstającego musicalu (również udziałów w prawach do licencji).
Wstępnie proponujemy:
1. Wspóludział artystów z waszego kraju w przygotowaniu i realizacji projektu.
2. W ramach kosztorysu ujmiemy również:
a. Koszty tłumaczenia scenariusza i tekstów piosenek na język angielski i niemiecki.
b. Koszty przygotowania i wystawienia minimum jednego przedstawieni w waszym kraju.
c. Przekzanie waszej Fundacji udziału w prawach majątkowych do licencji do tego musicalu w wysokości 10%. (Chcemy pozyskać do współpracy minimum 7 fundacji lub stowarzyszeń).
Szczegóły tej współpracy i ewentualnego współwłasności w przypadku zainteresowania naszym projektem ustalimy w drodze dalszych rozmów i konsultacji.
Serdecznie pozdrawiam
Prezes Fundacji Kultury „WOBEC”
Katarzyna Pielaszkiewicz
Życie za życiem” (Streszczenie)
Jest to historia, którą opowiada artysta – muzyk i tancerz, w młodości żyjący w systemie dyktatury. Poznał i pokochał z wzajemnością dziewczynę – tancerkę. Łączył ich świat wartości. Razem występowali w obronie wolności, jedności, równości i prawa do własności.
Walka przez nich podejmowana, niestety, zakończyła się przegraną. Manifestacja zostaje rozbita przez milicję. Wspólna walka zzmocniła, jednak ich wzajemne uczucia. Pobrali się i mieli dziecko – Dziewczynkę. W oddali czaiło się zło. Oni i ich rodzina byli śledzeni przez tajną milicję. W czasie jednego ze spacerów Rodziców z dzieckiem doszło do sprowokowanej zaczepki ze strony młodocianych gangsterów, wśród których znajdował się tajniak. Przypadkowo potrącona, a wcześniej molestowana Dziewczyna nieszczęśliwie upadła. Ginie. Załamany Chłopak chciał odejść za nią, powstrzymał go jednak obowiązek, miłość i konieczność wychowania dziecka. Dziewczynka wychowana przez ojca, przejmując doświadczenia od rówieśników i ze świata kultury dorasta. Od Ojca przejęła również świat wartości. Ojciec zostaje aresztowany za działalność opozycyjną, milicja znajduje w jego mieszkaniu powielacz i ulotki. Córka poznała i pokochała młodzieńca, który podobnie jak rodzice walczył o idee wolności, jedności, prawa własności. W czasie kolejnej manifestacji, młodzi łączą się.
Tym razem walka kończy się zwycięstwem. Następuje pojednanie. Policja przechodzi na stronę demonstrantów. Ojciec widząc szczęście córki i zwycięstwo wartości swego życia cieszy się wraz z parą młodych. Spełniony odchodzi w stronę widma swojej żony, kobiety którą kochał.

Obraz wyróżniający: PlikMamma Mia Broadway.JPG. Z Wikimedia Commons, repozytorium wolnych multimediów