Jubileuszu 70-lecia Profesora Tadeusza Stegnera

0
467

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

serdecznie zapraszają na obchody Jubileuszu 70-lecia Profesora Tadeusza Stegnera.

Uroczystość odbędzie się 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli 1.43 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas Jubileuszu odbędzie się promocja książki „Wędrówki po dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Stegnera” pod redakcją Arkadiusza Janickiego i Iwony Janickiej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tadeusz Stegner (ur. 1952 w Gdańsku) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG i przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. W 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora.

Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Poza pracą w Uniwersytecie Gdańskim jest zatrudniony w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej.

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskał Krzysztof Lewalski.

Najważniejsze publikacje:

  • Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914: kształtowanie się środowisk, ich działalność społeczna i narodowa (1992), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Ewangelicy warszawscy: 1815-1918 (1993), Warszawa: Semper
  • Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku (1993), Warszawa: Semper
  • Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819–1882) (2000), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci (2008), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Historia turystyki. Polska i świat (2016), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdjęcie prof. Tadeusza Stegnera: Tadeusz Stegner, Polish professor, having lecture in Cieszyn. Autorstwa Qasinka – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7310114