„Spotkania i konfrontacje wartości Europy i Rosji” – wykład prof. Romualda Piekarskiego / Zaprasza PTF-T oraz Biblioteka Gdańska PAN

0
272

Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
oraz Biblioteka Gdańska PAN
zapraszają w dniu 18 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 17.10

na wykład:

prof. Romualda Piekarskiego

Spotkania i konfrontacje wartości Europy i Rosji.

wprowadzenie dr Zbyszek Dymarski
Cykl – Europa i jej wartości.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.

czwartek, 18 maja 2023 roku, godz. 17.10
Biblioteka Gdańska PAN, ul. Wałowa 24
godzina 17.10

Dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.
zobacz też – www.ptft.pl
oraz – https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologicznezachęcamy też do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube – https://www.youtube.com/@pomorskietowarzystwofilozo2315

Romuald Michał Piekarski (ur. 1954 w Koszalinie) – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1990 obronił pracę doktorską Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki, 27 stycznia 2011 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót. Piastuje funkcję profesora uczelni Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Był, przez jedną kadencję, zastępcą dyrektora w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.