BWA 1980. Ocalone / Zapomniane

0
359

Kiejstut Bereźnicki

 

 

 

 

Dzisiaj (14.05.2023) w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie dobiega końca wystawa zatytułowana: BWA 1980. Ocalone / Zapomniane. W przeważającej części zaprezentowany został zbiór malarstwa z lat 70. i 80. pomorskich wybitnych twórców, często profesorów obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Dla wielu z nich był to szczytowy okres ich formy i kondycji twórczej. Dobór dzieł jest bardzo spójny, co nie zawsze się zdarza, ale w tym wypadku kuratorka Maja Murawska stanęła na wysokości zadania, za co należą się jej największe podziękowania. Dzięki takiemu stanowi rzeczy możemy prześledzić jak malowało trójmiejskie środowisko tamtego niełatwego czasu. Szczególnie wymowne są obrazy Mieczysława Baryłko przedstawiające wybitą szybę oraz płonące samochody. Uwagę przyciągają również sceny zbiorowe na dwóch obrazach prof. Teresy Miszkin, fenomenalne kolorystycznie płótna prof. Kiejstuta Bereźnickiego, głowy prof. Władysława Jackiewicza oraz przenikanie się czasu i architektury u Jana Sołeckiego.
                                    Przemysław Kobiałka
Z tekstu kuratorskiego:
Dopiero co zapadł zmierzch. Ulica Bohaterów Monte Cassino jak zwykle tętniła życiem. Coraz więcej ludzi spoglądało jednak ku molu. Wkrótce tłum szedł w jego kierunku. Uwagę wszystkich przykuwał czarny snop dymu i wielka łuna. Paliły się pawilony Biura Wystaw Artystycznych* Tak w tonie pełnym dramatyzmu „Wieczór Wybrzeża” donosił o pożarze w budynkach Biura Wystaw Artystycznych w Sopocie, do którego doszło późnym wieczorem 14 kwietnia 1980 roku. W wyniku pożaru zniszczona została siedziba galerii, ogień pochłonął też znaczną cześć zbiorów. Przeprowadzony w kolejnych dniach spis kolekcji pokazał skalę strat. Bezpowrotnie utracono 280 dzieł sztuki – obrazy, grafiki, rzeźby czołowych przedstawicieli środowiska pomorskiego.
Wystawa BWA 1980. Ocalone / Zapomniane przypomina o tym dramatycznym i brzemiennym w skutki wydarzeniu z historii BWA w Sopocie, poprzedniczki Państwowej Galerii Sztuki. Eksponowany wybór, choć uwzględnia jedynie część ocalonych dzieł, bardzo dobrze egzemplifikuje bogactwo i różnorodność gromadzonych przez kilkadziesiąt lat zbiorów sztuki. Jest także dowodem indywidualności twórczych, ukazując rozległy wachlarz osobistych pasji, koncepcji i inspiracji, idący w parze z rozpiętością języka malarskiego i graficznego. Na wystawie znajdą się prace artystów związanych ze środowiskiem gdańskim, absolwentów i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, m.in. Mieczysława Baryłko, Kiejstuta Bereźnickiego, Władysława Jackiewicza, Hugona Laseckiego, Zdzisława Kałędkiewicza, Włodzimierza Łajminga, Teresy Miszkin, Jerzego Ostrogórskiego, Adama Smolany, Kazimierza Śramkiewicza, Stanisława Żukowskiego. Większość prac zostanie udostępniona publiczności po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.
*A. Łukaszewski, Groźny pożar w Sopocie. Ogień strawił drewniane pawilony BWA, „Wieczór Wybrzeża”, nr 85 (7218), 15.04.1980, s. 1.
 M. Baryłko
 J. Góra
 M. Olszewski
Wł. Łajming
Z. Kałędkiewicz
Wł. Jackiewicz
 T. Miszkin
 J. Sołecki
Obraz wyróżniający i pozostałe zdjęcia – Przemysław Kobiałka