Aforyzmy – De Finicje 'Adwersarz’ Osoba, która na każdy temat ma dokładnie takie samo zdanie jak my, tylko musi się o tym od nas dowiedzieć 'Anonim'(…)

0
1333

Lesław Nowara

 

De Finicje

Adwersarz

Osoba, która na każdy temat ma dokładnie takie samo zdanie jak my, tylko musi się o tym od nas dowiedzieć

Anonim

Osoba znana z imienia i nazwiska, ale tylko sobie

Buk

Drzewo, któremu jedna tylko litera nie pozwala w pełni poczuć się bogiem

Chusteczka

Jedyny środek na katar o bezdyskusyjnie udowodnionej skuteczności

Drabina

Schody ruchome, w których jedynym elementem jest tylko to co po nich wchodzi

Dzień

Zupełnie niepotrzebna przerwa między dwiema nocami

Głupota

Intelektualny dorobek ludzkości, stworzony przez niektórych durniów, z uniwersalnym przeznaczeniem dla wszystkich pozostałych

Grzech

Gdyby to Szatan był autorem Dekalogu, to grzechem byłoby wówczas nie grzeszyć …

Grzeszenie

Jedyny skuteczny sposób na uniknięcie po śmierci wiecznego życia w raju

Igła

Dla guzików – broń równie przerażająca jak harpun …

Ja

Pierwsza osoba liczby pojedynczej, która dla każdej drugiej osoby, jest już tylko osobą trzecią

Jedzenie

Sposób spożywania wszystkiego, czego nie da się wypić

Kontrabas

Zubożona wersja skrzypiec, na dodatek otyła i zachrypnięta

Kot

Zwierzę, którego jedynym pożytkiem dla człowieka jest możliwość odwracania go ogonem.

Kostium

Ubranie, w którym każde, nawet najbardziej naturalne zachowanie, będzie wyglądało sztucznie

Książka

Segregator, który przeznaczony jest jedynie do tego, aby przechowywać w nim zakładki

Łysy

Użytkownik grzebienia jedynie w celach muzycznych

Łopot

Alfabet, którym między sobą porozumiewają się żagle

Małżeństwo

Dwoje ludzi, których na początku dzieli niemal wszystko, ale łączy miłość, a na końcu – łączy niemal wszystko, oprócz miłości …

Mądrość

Zasób wiedzy, którą głupiec ma już niemal od urodzenia, a mądry musi zbierać przez całe życie

Metr

Odległość między pierwszym i setnym centymetrem

Milczenie

Rozmowa z samym sobą bez zbędnych słów

Minuta

Czas, na wykonanie przez kobietę jakiejś czynności, która według niej zajmie najwyżej sekundę, a według zegarka na ręku mężczyzny, rzadko trwa krócej, niż pół godziny.

Myśl

Uboczny produkt pracy ludzkiego mózgu, który mózgowi tylko utrudnia życie, a człowiekowi do życia zupełnie nie jest potrzebny

Niedziela

Jedyny przyjazny dzień tygodnia we wrogim sześciodniowym otoczeniu

Nowy Testament

Errata do Starego

Odkrycie

Sposób poinformowania ludzi o czymś, co od zawsze było w Naturze, a o czym tylko ludzie dotychczas nie wiedzieli

Oklaski

Śmiech rękami

Pestka

W świecie owoców odpowiednik sporu – co było pierwsze: jajko czy kura.

Praca

Sposób na wypełnianie wolnego czasu pomiędzy dwoma urlopami

Pytanie

Sposób na pogłębianie wiedzy o naszej niewiedzy

Rozsądek

Określenie używane przez tchórza na jego szczytowy akt odwagi

Starość

Młodość, tyle że w pół wieku później

Śmierć

W zasadzie jedyny, w 100% skuteczny, sposób na życie

Teraźniejszość

To co będzie jutro, widziane z perspektywy wczoraj

Trup

Można powiedzieć, w pewnym sensie: martwa natura …

Wieczność

Drobny fragment wycięty z nieskończoności na doraźne potrzeby Pana Boga

Wódka

Napój w 100% doskonały, ale niestety, zazwyczaj w połowie zanieczyszczony wodą

Wyobraźnia

Sen, który nie wymaga zamykania oczu i obywa się bez chrapania

Zegar

Urządzenie wyznaczające tempo w jakim czas ma się poruszać