Stosunki gospodarcze Australii z Chinami / Dr Anne Holmes

0
373
Pięć australijskich uniwersytetów znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce rankingu QS World University Rankings, w tym Australian National University (19. miejsce).
Naszą świadomość na temat rozwoju Chin i ich kontaktów gospodarczych z innymi państwami w ramach tzw. globalizacji kształtują głównie portale internetowe przekazujące bardzo szczątkowe informacje, często zawierające z góry przyjęte tezy. Zamiast informacji otrzymujemy z tych portali już gotowe opinie. Efekt tych działań widać później w różnych, najczęściej wręcz prostackich komentarzach na Facebookach itp.

A przecież procesu globalizacji nie da się ominąć, przeczekać. Będzie on postępować i jego skutki będą odczuwalne wszędzie i przez wszystkich. Nasz kraj będzie rozwijał swe stosunki handlowe z wszelkimi możliwymi partnerami, w tym z najludniejszymi dziś Chinami i Indiami. To ogromne rynki zbytu, ale też i wielcy producenci. Czym z nimi handlować? Jakie dziedziny naszej gospodarki rozwijać z myślą o przyszłości i o współpracy gospodarczej?

Poniżej zamieszczamy artykuł ze strony Parlamentu Australii, napisany przez ich ekspertkę w dziedzinie gospodarki, na temat współpracy gospodarczej Australii z Chinami. Warto się przyjrzeć tym relacjom i zastanowić się nad tym, jak wyglądają te relacje między naszymi krajami, jak dostosowywać się do niech powinna polska gospodarka. Dr Anne Holmes wspomina m. in. o rozwijającym się w Chinach sektorze turystycznym. W dziedzinie tych usług przed Polską stoją zarówno szanse w dziedzinie organizacji turystyki do Chin, jak i organizacji turystyki dla Chińczyków, możemy również tworzyć w tym zakresie oferty ogólnoeuropejskie. Tak Chiny, jak i Polska (choć znacznie mniejsza) mają w tym zakresie wciąż niewykorzystany potencjał.

                                                       Redakcja

PS      Przepraszamy za pewne niedociągnięcia korekty tłumaczenia. Redakcja nasza dysponuje jednak bardzo skromnymi środkami i dziś jeszcze nie stać nas na zatrudnienie korektora.

Stosunki gospodarcze Australii z Chinami

Dr Anne Holmes, Ekonomia

Kwestia kluczowa
W miarę jak chińska gospodarka przechodzi od inwestowania w infrastrukturę fizyczną do rozwoju infrastruktury społecznej oraz od wzrostu napędzanego eksportem do wzrostu napędzanego konsumpcją, nastąpią zmiany w zakresie importu z innych krajów. Australia będzie dążyć do utrzymania i rozwijania partnerstwa handlowego, które miała z Chinami w ostatnich latach.

Tło

Rozwój Chin od lat 70. XX wieku pociągał za sobą urbanizację, wzrost produkcji i inwestycje w infrastrukturę. Stworzyło to popyt na materiały budowlane, energię elektryczną i transport oraz surowce do produkcji. Australia była dobrze przygotowana do zaspokojenia dużej części tego popytu, a z drugiej strony była gotowym rynkiem dla chińskich towarów przemysłowych.

Dziś Chiny są największym partnerem handlowym Australii zarówno pod względem importu, jak i eksportu. Australia jest szóstym co do wielkości partnerem handlowym Chin; jest piątym co do wielkości dostawcą importu do Chin i dziesiątym największym klientem eksportowym. Dwadzieścia pięć procent australijskiego importu produktów przemysłowych pochodzi z Chin; 13% jej eksportu to węgiel energetyczny do Chin.

Rozwija się również dwukierunkowa relacja inwestycyjna.

Gdy Chiny wejdą w kolejną fazę rozwoju, ich popyt przesunie się z surowców na misternie przekształcone wyroby, usługi i wiedzę specjalistyczną. Australia dostrzega pewne potencjalne korzyści w dostarczaniu ich, ale nie są to korzyści wyraźne, takie jakie posiada sektor surowców. Niewiele innych krajów miało tak ogromne zapasy rudy żelaza jak Australia, złóż,  które znajdowały się blisko morza i były stosunkowo łatwe w eksploatacji; ponadto  bliska odległość do Chin ułatwiała im transport tych minerałów (koszty transportu wynoszą do 10% wartości kontraktu). Z drugiej strony wiele krajów rozwiniętych ma wykształcone kadry i wiedzę techniczną, mogącą sprostać nowym wymaganiom Chin.

Chiny jako rynek zbytu dla naszych towarów

Ponieważ czynniki napędzające wzrost w Chinach zmieniają się z potrzeb wynikających z urbanizacji i zapotrzebowania na podstawowe towary przemysłowe na rozwój konsumpcji krajowej oraz zapotrzebowanie na bardziej złożone towary i usługi, wzrost popytu na australijskie zasoby będzie umiarkowany. Eksport zasobów z Australii do Chin prawdopodobnie będzie nadal rósł, ale w wolniejszym tempie, a gaz ziemny do pewnego stopnia wyprze węgiel. Inne towary, takie jak wełna i pszenica oraz inne minerały prawdopodobnie również będą pozyskiwane i produkowane w Chinach.

Australijskie możliwości handlowe prawdopodobnie spadną również z tego powodu, że zostaną uruchomione nowe moce produkcyjne w zakresie węgla, rudy żelaza i gazu zarówno w Australii, jak i na całym świecie. Prawdopodobnym rezultatem tego zjawiska będzie spadek wartości dolara australijskiego. Będzie to oznaczać częściowe odwrócenie ogromnego wzrostu poziomu życia, jakiego (wbrew obiegowym opiniom) doświadczyła Australia w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jednocześnie poprawi konkurencyjność innych branż handlu towarami i usługami, które ucierpiały z powodu siły australijskiej waluty. Chiny mogą być rynkiem zbytu dla niektórych z nich.

Chiny jako rynek bardziej złożonych towarów i usług

Chiński rynek bardziej złożonych towarów i usług będzie się rozwijał na dwa sposoby. Po pierwsze, rosnące płace i popyt konsumpcyjny zwiększą popyt na bardziej wyrafinowane towary przemysłowe (gdzie Australia ma pewne osiągnięcia, na przykład w urządzeniach medycznych) oraz na usługi takie jak turystyka (gdzie Chiny są już ważnym rynkiem).

Po drugie, przenosząc produkcję do bardziej zaawansowanych towarów i usług, Chiny będą wymagać wysokiej jakości zasobów ludzkich, dobrze rozwiniętej infrastruktury, dobrze rozwiniętego sektora finansowego i dobrego systemu regulacyjnego. Australia ma doświadczenie, aby pomóc w ich opracowaniu. Sektor publiczny Australii działa bardzo wydajnie; w wielu obszarach, takich jak budżetowanie, administracja zdrowotna i zabezpieczenia społeczne, jest światowym liderem. Już teraz Chiny są największym rynkiem australijskich usług edukacyjnych. Sektor finansowy Australii jest dobrze oceniany na arenie międzynarodowej ze względu na swoją wydajność i skuteczność, a tamtejsze banki należą do najbardziej solidnych i stabilnych na świecie. Ta wiedza specjalistyczna w administracji i usługach może być eksportowana. Rzeczywiście, australijskie banki już działają w Chinach, a australijscy eksperci doradzają w wielu obszarach, na przykład w zakresie rozwoju miast i finansowania opieki zdrowotnej.

Chiny jako konkurent

Rozwój produkcji w Azji był głównym powodem niepowodzenia Australii w konkurowaniu w wielu obszarach produkcji. Ponieważ Chiny przesuwają się w górę łańcucha wartości, coraz więcej branż będzie podlegać tej konkurencji. Sytuację można złagodzić poprzez przesunięcie punktu ciężkości chińskiej gospodarki z eksportu na konsumpcję krajową.

Dziewięćdziesiąt procent towarów importowanych do Australii pochodzi z Chin, z czego 90% to misternie przetworzone wyroby. Początkowy import tekstyliów, odzieży i obuwia został zastąpiony sprzętem AGD w latach 90.; obecnie 50% australijskich towarów importowanych z Chin to produkty inżynieryjne, w tym sprzęt biurowy i telekomunikacyjny.

Australia ma nisze, w których może konkurować z najlepszymi na świecie. Ważne będzie utrzymanie przewagi, jaką ma w zakresie edukacji i wykwalifikowanej siły roboczej.

Chiny jako inwestor

Australia jest w dużym stopniu uzależniona od inwestycji zagranicznych. Chiny zajmują dopiero dziewiąte miejsce jako inwestor w Australii, z 3% udziałem w całkowitych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Inwestycje te szybko wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat, ale inwestycje zagraniczne Chin prawdopodobnie spadną wraz ze spadkiem stopy oszczędności. Z drugiej strony istnieją dowody na to, że chińskie firmy chętnie inwestują w Australii, zwłaszcza w projekty infrastrukturalne.

Australijskie przedsiębiorstwa skorzystały na niskich stopach procentowych na całym świecie, które wynikały z dużej ilości chińskich oszczędności dostępnych na pożyczki, zarówno bezpośrednio do Australii, jak i na arenie międzynarodowej. Gdy te zostaną obniżone, stopy procentowe wzrosną, wywierając presję na obniżenie zysków australijskich przedsiębiorstw, przychodów i wzrostu.

Chiny jako miejsce dla inwestycji

Podczas gdy chińskie oszczędności prawdopodobnie pozostaną wystarczająco wysokie, aby sfinansować ekspansję krajową, australijskie firmy będą mogły inwestować w Chinach. Dla biznesu byłby to przydatny sposób poznania chińskich gustów i preferencji, a także kultury biznesowej.

Wielką zaletą Australii w branżach dostarczających wyrafinowane towary i usługi jest duża liczba osób mówiących po australijsku mandaryńskim. Innym jest baza wiedzy i kontaktów budowanych poprzez handel surowcami.

Wniosek

Dostosowanie wynikające z boomu surowcowego może być, jak przewiduje ekonomista Ross Garnaut, „kosztowne i trudne”, ale na rosnącym rynku chińskim istnieją możliwości dla Australii.

W kwietniu 2013 r. rządy Australii i Chin uzgodniły ustanowienie nowej struktury dyplomatycznej stosunków, która obejmowałaby coroczne spotkanie przywódców oraz dialogi gospodarcze, zagraniczne i strategiczne na szczeblu ministerialnym. Ta nowa architektura zapewni rządowi ważną platformę do postępów w negocjacjach dotyczących umowy o wolnym handlu, budowania innych powiązań handlowych i inwestycyjnych oraz rozwiązywania sporów .

Dalsza lektura

R. Garnaut, „ Australijskie możliwości dzięki chińskiej transformacji strukturalnej ”, The Australian Economic Review , 4(4), 2010.

The Treasury, „ Australia–Chiny: nie tylko 40 lat ”, Economic Roundup , 4, 2012.

Ze względu na prawa autorskie niektóre połączone elementy są dostępne tylko dla posłów.


© Wspólnota Australii

Obraz wyróżniający: By Angelo Tsirekas – Own work (Original text: self-made), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5311676

Link do artykułu: https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/briefingbook44p/china