Od Redakcji

0
443

Numer listopadowy naszego miesięcznika ukazuje się (tak jak i poprzedni) z niewielkim opóźnieniem. Tym razem nieco mniejszym, ale jednak. Za opóźnienie biorę winę wyłącznie na siebie i przepraszam. Zbyt wiele spraw organizacyjnych związanych z budową gazety, a także innych zajęć nieco mnie przytłoczyło.

Myślę, że już w obecnym numerze dostrzegą Państwo wzrost aktywności naszej poszerzonej redakcji. Nie wszyscy nowi redaktorzy włączyli się do prac w pełnym zakresie, ale to dzięki nim pismo nasze nabiera nowego charakteru.

Przywracamy w tym numerze nasz stał dział: Galeria WOBEC. Nową odsłonę otwieramy przypomnieniem postaci oraz niewielkiego fragmentu twórczości gdańskiego artysty – Mieczysława Czychowskiego.

Hasłem przewodnim działu prozy, który zaproponowała redaktor Justyna Luszyńska jest cytat: „Nieważne ile jest dni w twoim życiu, ważne ile jest życia w twoich dniach”. Sądzę, że myśl taka przyświeca również wielu materiałom prezentowanym w innych działach obcenego numeru.

W imieniu Redakcji

Piotr Kotlarz