Męski zakon katolicki przekazał tajne miliony „oszukańczym” ośrodkom antyaborcyjnym / Diana Cariboni, Angelina De Los Santos, Monika Cordero

0
96
PA Images/Steven Puetzer/Win McNamee/Tim Sloan/Getty Images (kompozycja: James Battershill)

 

Ujawniono: Z zeznań podatkowych wynika, że ​​Rycerze Kolumba w ciągu sześciu lat przekazali co najmniej 10,8 miliona dolarów na „ośrodki dla kobiet w ciąży w kryzysie”

OpenDemocracy może ujawnić, że liczący wiele milionów członków zakon katolicki złożony wyłącznie z mężczyzn w USA przekazał w ciągu sześciu lat co najmniej 10,8 miliona dolarów setkom ośrodków antyaborcyjnych – to kilka razy więcej niż wiedziano wcześniej.
Założona w XIX wieku, aby pomagać irlandzkim wdowom i sierotom w USA, organizacja Rycerze Kolumba – nazwana tak na cześć Krzysztofa Kolumba – ufundowali co najmniej 485 z 2500 tak zwanych „centrów kryzysowych dla kobiet w ciąży” w Ameryce w latach 2017–2022, wynika z naszej analizy: Znaleziono setki dokumentów złożonych w urzędzie skarbowym (IRS). Zakon twierdzi, że ma dwa miliony członków.
W raporcie Kongresu Stanów Zjednoczonych z 2006 roku wskazano, że centra ciąży kryzysowej są zaangażowane w rozpowszechnianie dezinformacji zdrowotnej, twierdząc, że dostarczały one „fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na temat związku między aborcją a rakiem piersi, przyszłą płodnością i problemami ze zdrowiem psychicznym”. Dochodzenie przeprowadzone w 2020 r. przez openDemocracy wykazało również, że takie ośrodki, wspierane przez sieci amerykańskie, rozpowszechniają podobne dezinformacje na całym świecie.
Dokumenty przeanalizowane przez openDemocracy zostały złożone za pośrednictwem czterech największych oddziałów zakonu: Knights of Columbus Charities Inc, Knights of Columbus Supreme Council, Knights of Columbus Charitable Fund i Knights of Columbus Charities USA. Istnieją również tysiące mniejszych oddziałów.
Pierwszy z nich, Rycerze Columbus Charities Inc z siedzibą w Connecticut, wydaje się być głównym narzędziem, za pośrednictwem którego złożony wyłącznie z mężczyzn zakon przekazuje datki na rzecz ośrodków antyaborcyjnych. Ale nie jest to jedyny przypadek – nawet pieniądze wykryte w ramach tego dochodzenia stanowią prawdopodobnie zaledwie ułamek prawdziwego poziomu wsparcia finansowego, jakiego Rycerze udzielają CPC.
Poprzez swój program „Promowanie Kultury Życia” Rycerze przekazują pieniądze i zaopatrzenie organizacjom antyaborcyjnym, które albo same prowadzą CPC, albo przekazują im darowizny. Sieć tysięcy lokalnych „rad” (podstawowych jednostek organizacyjnych Rycerzy) również zbiera i przekazuje pieniądze CPC – ale albo nie składają dokumentów finansowych do IRS, albo nie ujawniają szczegółowych informacji na temat tej darowizny. Wreszcie organizacja nie podaje, jaka część jej międzynarodowych wydatków trafia do CPC za granicą, szczególnie w Kanadzie i Meksyku.
W rezultacie rzeczywista wartość finansowania CPC przez Rycerzy została znacząco niedoszacowana.
Na przykład badanie przeprowadzone przez Krajowy Komitet na rzecz Filantropii Reagującej (NCRP) wykazało, że w latach 2015–2019 Rycerze przekazywali CPC jedynie 1,6 miliona dolarów i nie umieściło go wśród dziesięciu największych fundatorów CPC. W sumie NCRP ustaliło, że w tym okresie CPC otrzymały od fundacji 278 mln dolarów.
„Obraz, jak duża część funduszy [Rycerzy] trafia do CPC, jest nieco niepokojący, choć niekoniecznie zaskakujący. Zgadza się to z wynikami naszych własnych badań, że działania antyaborcyjne są często przyćmione w działalności większych organizacji i podkreśla zwodniczy charakter CPC” – stwierdziła Stephanie Peng, kierownik ds. badań ruchu w NCRP.
Rycerze zaczęli przekazywać aparaty USG do CPC w 2009 roku, twierdząc, że chcą zaoferować każdej kobiecie „okno do łona”, które daje jej możliwość zobaczenia nienarodzonego dziecka, usłyszenia bicia jego serca i rozpoznania cudu życia w niej”, a grupa twierdzi, że od tego czasu przekazała 1745 aparatów. Te „niediagnostyczne badania ultrasonograficzne” zostały potępione przez lekarzy i organizacje medyczne. Amerykański Instytut Ultradźwięków w Medycynie (AIUM) „zdecydowanie odradza niemedyczne stosowanie ultradźwięków”, twierdząc, że robienie tego „bez wskazań medycznych do oglądania płodu, uzyskiwania obrazów płodu lub identyfikacji zewnętrznych narządów płciowych płodu jest niewłaściwe i sprzeczne z odpowiedzialną praktyką medyczną”.
W czerwcu 2022 r. – wkrótce po tym, jak Sąd Najwyższy skutecznie obalił konstytucyjną ochronę aborcji w USA – Rycerze uruchomili inicjatywę „Pomoc i wsparcie po ciąży”, aby przekazać 5 milionów dolarów rocznie na CPC i „domy macierzyńskie” w USA i Kanadzie. (Domy macierzyńskie często współpracują z CPC, próbując przekonać kobiety do utrzymania ciąży, oferując wsparcie materialne, takie jak tymczasowe zakwaterowanie, żywność, ubrania dla niemowląt i pieluchy lub adopcje noworodków).
Według raportu rocznego grupy za 2023 r. przekroczyła ona cel o 1 mln USD, chociaż najnowsze amerykańskie dokumenty finansowe nie pozwalają nam jeszcze sprawdzić tych danych.
Nasze dochodzenie wykazało, że wsparcie finansowe ze strony Knights of Columbus Charities Inc dla CPC wzrosło o 28% w latach 2017-2022, przy czym największą odnotowaną darowiznę przekazano w 2022 r., kiedy to ponad 2 mln USD rozdzielono między 100 tych ośrodków.
„Wzrost finansowania CPC w latach 2017-2022, z największymi kwotami w 2022 r., jest przykładem tego, co już słyszeliśmy z pierwszej linii frontu i od CPC – że Dobbs [Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization, sprawa Sądu Najwyższego, która obaliła Roe przeciwko Wade] był dopiero początkiem dla CPC i większego ruchu antyaborcyjnego, i że zwiększają one swoją infrastrukturę i wpływy, aby nadal likwidować dostęp do aborcji” – dodał Peng.
Tym kontrowersyjnym ośrodkom nie brakuje pieniędzy.
W całych Stanach Zjednoczonych CPC przyciągają pięciokrotnie więcej funduszy niż kliniki aborcyjne, zgodnie z badaniem NCRP, które wykazało, że ponad 4 miliardy dolarów funduszy państwowych i darowizn filantropijnych trafiło do „1,291 unikalnych organizacji, które złożyły podatki i o których wiadomo, że świadczą usługi CPC” w latach 2015-2019.
A gdy tylko Sąd Najwyższy zabił Roe, 18 stanów przeznaczyło ponad 250 mln USD ze środków publicznych na CPC, które mają zostać wypłacone w latach 2023-2025, zgodnie z danymi Guttmacher Institute i Equity Forward.
Dziesiątki beneficjentów CPC Rycerzy należą do już dobrze finansowanych sieci, takich jak Net Care, ewangelicka grupa antyaborcyjna założona w 1975 r. z 1200 stowarzyszonymi CPC w całych Stanach Zjednoczonych. Net Care jest ściśle powiązana z innym beneficjentem Rycerzy, Heartbeat International, który openDemocracy ujawnił w 2020 r., że szkolił pracowników CPC w USA i za granicą w zakresie wykorzystywania dezinformacji na temat pacjentów poszukujących aborcji – w tym twierdzeń, że aborcja może sprawić, że partner danej osoby stanie się gejem.
Badanie przeprowadzone w 2021 r. w dziewięciu stanach USA przez grupę The Alliance, zajmującą się prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi, ujawniło, w jaki sposób ośrodki te stosują „zwodnicze i przymusowe taktyki oraz dezinformację medyczną”, w tym „mylące przedstawianie się jako placówki medyczne” i kierowanie reklamy do „osób o niskich dochodach, które zaszły w niezamierzoną ciążę, aby uniemożliwić im dostęp do aborcji i antykoncepcji”.

Skierowany do młodych i liberalnych państw aborcyjnych

CPC w Kalifornii były największymi odbiorcami darowizn Rycerzy w 2022 r. (17% całości), a następnie w Pensylwanii (11%), Ohio (7%) i Illinois (7%). We wszystkich tych stanach prawa aborcyjne pozostają chronione.
Co najmniej 52 CPC finansowane przez Rycerzy są skierowane do nastolatków, uczniów szkół średnich i studentów. Te CPC albo wyraźnie opracowały dla nich programy edukacyjne, albo strategicznie ustawiły swoje lokalizacje w pobliżu kampusów. W latach 2017-2022 Rycerze przekazali ponad 1,5 mln USD w 80 darowiznach na rzecz tych 52 CPC.
Jedna z CPC skierowana do nastolatek w Oregonie, gdzie aborcja jest legalna bez ograniczeń, mówi dziewczętom: „Twoja szkoła może nie być miejscem do zadawania pytań”. Inny ośrodek w Kalifornii rozmieszcza stoiska na terenie kampusów i mylnie oferuje „badania przedaborcyjne„, sugerując, że usługi te mają na celu dostarczenie informacji osobom, które już zdecydowały się na aborcję, podczas gdy w rzeczywistości często wydają się być nastawione na próbę zmiany zdania lub opóźnienia działania.
Inny ośrodek w Kalifornii skierowany do studentów nie wspomina o tym, że aborcja jest legalna w tym stanie do momentu, gdy płód jest zdolny do życia (około 23 tygodnia), a jedynie twierdzi: „W stanie Kalifornia przymusowa aborcja jest nielegalna. Możemy pomóc ci zrozumieć twoje prawa, abyś mogła zdecydować, co jest dla ciebie odpowiednie”. Żaden zwolennik pro-choice nigdy nie opowiadał się za prawem do „zmuszania” kogoś do aborcji.
Rycerze Kolumba nie odpowiedzieli na wielokrotne prośby OpenDemocracy o komentarz.

Kontrowersyjny model działalności charytatywnej

Prawie 40% wszystkich darowizn filantropijnych przekazanych przez Knights of Columbus Charities Inc w analizowanym okresie trafiło do CPC. Reszta pieniędzy trafiła do kościołów, na „zakup i dystrybucję wózków inwalidzkich dla potrzebujących”, „pomoc w przypadku katastrof”, „pomoc prześladowanym chrześcijanom”, „działania związane z handlem ludźmi”, „żywność dla potrzebujących”, „pomoc w przypadku Covid-19”, „wsparcie rozwoju seminarzystów”, „pomoc solidarnościowa dla Ukrainy”, „operacje ogólne” oraz program „Kultura życia”, który obejmuje również działania antyaborcyjne.
Dobroczynność jest zwykle przedstawiana jako najważniejsza zasada Rycerzy Kolumba. Jednak tylko niewielka część pieniędzy zarządzanych przez zakon przeznaczana jest na dotacje i darowizny dla innych organizacji non-profit, zgodnie z dokumentacją czterech głównych oddziałów.
Pomimo przychodów w wysokości 12,4 mld USD i łącznych aktywów o wartości 134 mld USD w 2021 r. – głównie z działalności ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i doradztwa finansowego – te cztery oddziały przekazały zaledwie 220 mln USD w latach 2017-2021. Większość z tego, 171 mln USD, trafiła do organizacji amerykańskich.
Od 2022 r. pensje 17 najwyższych rangą pracowników Najwyższej Rady wahały się od 300 000 USD do 1,7 mln USD. Funkcjonariusze ci mogą również podróżować pierwszą klasą, w tym z małżonkami, gdy ich „obecność służy prawdziwemu celowi biznesowemu”.
W 2019 r. Rycerze uruchomili Fundusz Charytatywny Rycerzy Kolumba, za pośrednictwem którego grupa zaczęła oferować tak zwane „fundusze doradzane przez darczyńców” – kontrowersyjny produkt finansów osobistych, w ramach którego osoby, które chcą przekazać gotówkę i skorzystać z ulg podatkowych, skutecznie przekazują kontrolę nad tymi pieniędzmi stronie trzeciej, która decyduje (rzekomo za „radą” darczyńcy), gdzie je przekazać.
Fundusz ujawnił przychody w wysokości 64,3 mln USD w latach 2017-2021 i przekazał około 20% tych pieniędzy.

Wpływowi Rycerze

Media często wymieniają byłego prezydenta Johna F. Kennedy’ego lub reżysera Johna Forda jako wybitnych członków zakonu. Ale w ich szeregach znajdują się także mężczyźni z wyraźnym sprzeciwem wobec praw kobiet.
Scott Lloyd: Działacz antyaborcyjny, był prawnikiem w biurze polityki publicznej Rycerzy, zanim został mianowany przez byłego prezydenta Donalda Trumpa do kierowania Biurem ds. Przesiedleń Uchodźców. Tam wielokrotnie niewłaściwie rozpatrywał prośby o aborcję składane przez nastolatki-migrantki bez opieki, prowadził arkusz kalkulacyjny dziewcząt znajdujących się pod jego opieką, zawierający informacje o ich cyklach menstruacyjnych, i zamiast odpowiedniego poradnictwa odsyłał je do ośrodków dla kobiet w ciąży kryzysowej, w celu „zakłócania lub utrudniania „ich dostęp do aborcji, zgodnie z orzeczeniem sądu”.
Przed usunięciem ze stanowiska rządowego w 2019 r. Lloyd przyznał, że odmówił aborcji ofierze gwałtu i osobiście wywierał presję na nieletnich, aby nie przerywali ciąży. Jako prawnik Rycerzy pracował nad polityką, „propagując ekstremistyczny program antyaborcyjny, kierując się jego ortodoksyjną odmianą katolicyzmu”, według Equity Forward, grupy nadzorującej, która zajmuje się badaniami nad prawami człowieka.
Sean Fieler: Nie jest oficjalnym członkiem zakonu, zarządzającym funduszem hedgingowym
Fieler przewodniczy zarządowi funduszu Rycerzy, któremu doradzali darczyńcy, i według doniesień otworzył tam swój własny DAF. Ufundował aplikację do śledzenia miesiączki, której celem jest odradzanie kobietom stosowania antykoncepcji i antykoncepcji awaryjnej, błędnie twierdząc że jest to niebezpieczne.
Wydał także miliony na grupy wytwarzające dezinformację na temat związków osób tej samej płci i przewodniczy wielu ekstremistycznym zespołom doradczo-doradczym i grupom, takim jak American Principles Project. Organizacja ta jest częściowo finansowana przez Rycerzy i była zaangażowana w kampanie polityczne, a ostatnio w tłumienie praw wyborczych. Fieler założyła projekt Women Speak for Themselves, aby sprzeciwić się zawartemu w ustawie o niedrogiej opiece zdrowotnej nakazowi, zgodnie z którym pakiety ubezpieczenia zdrowotnego oferowane przez pracodawców muszą obejmować antykoncepcję. Według Open Secrets, grupy badawczej zajmującej się śledzeniem pieniędzy w amerykańskiej polityce, od 2004 r. przekazał miliony konserwatywnym kandydatom i Partii Republikańskiej.
Eduardo Verástegui : Najwybitniejszy Rycerz w Ameryce Łacińskiej, były aktor telenoweli Meksyku i niedoszły kandydat na prezydenta to zagorzały działacz antyaborcyjny, który twierdzi, że prowadzi życie wstrzemięźliwe. W poście wideo z października 2023 r. na Twitterze (obecnie X) pokazano go strzelającego z karabinu wraz z podpisem w języku hiszpańskim, który brzmi: „Spójrzcie, co zrobimy z terrorystami realizującymi Agendę 2030, zmianami klimatycznymi i ideologią płci.” Wielokrotnie wspierał Donalda Trumpa, podpisał antykomunistyczny manifest „ Karty Madryckiej ” opracowany przez ekstremistyczną hiszpańską partię Vox i prowadził kampanię na rzecz amerykańskich kandydatów na Partię Republikańską antyaborcyjnych i brazylijskiego wpływowego przywódcy Jaira Bolsonaro . Verástegui i jego grupa Movimiento Viva México zorganizowali konferencję amerykańskiej akcji politycznej konserwatystów (CPAC), która odbyła się w Meksyku w listopadzie 2023 r.
Lloyd, Fieler i Verástegui nie odpowiedzieli na nasze prośby o komentarz.

Rycerz polityki „antyprawicowej”.

Rycerze od dawna angażują się w polityczne kampanie antyaborcyjne.
Grupa pomogła w zorganizowaniu Marszu dla Życia w 1974 r., rok po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie Roe, i nadal zapewnia znaczne fundusze na coroczną demonstrację antyaborcyjną w Waszyngtonie. Od 1980 r. z funduszy tej organizacji finansuje się warsztaty anty-LGBTQ organizowane przez Narodowe Katolickie Centrum Bioetyki (NCBC) dla „biskupów Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Ameryki Środkowej i Karaibów”.
Centrum twierdzi, że stoi na straży „godności osoby ludzkiej w opiece zdrowotnej i badaniach biomedycznych”, argumentując, że bycie transpłciowym pociąga za sobą „negatywne skutki zdrowotne” i doradza katolickim szpitalom i szkołom, aby odmawiały osobom transpłciowym praw do ich tożsamości płciowej, opieki zdrowotnej i łazienek oraz karania pracowników nieprzestrzegających przepisów. Urzędujący przywódca Rycerzy, Patrick Kelly, jest członkiem zarządu NCBC od 2013 r., a stanowiska NCBC wpłynęły na politykę zdrowotną skierowaną przeciwko osobom transpłciowym wdrożoną na Florydzie przez gubernatora Rona DeSantisa.
W 2005 roku Rycerze lobbowali na rzecz mianowania członka Sądu Najwyższego Samuela Alito. W listach do senatorów Carl Anderson, ówczesny „najwyższy rycerz” (przywódca organizacji) i prawicowy republikanin, który pracował dla senatora Jessego Helmsa i administracji Reagana, twierdził, że motywacją przeciwników nominacji Alito były „antykatolickie uprzedzenia”. ”, mimo że Alito byłby piątym katolickim sędzią w dziewięcioosobowym organie.
Podczas przesłuchania w sprawie potwierdzenia Alito Kate Michelman, była przewodnicząca Krajowej Ligi Aborcyjnej i Praw Reprodukcyjnych, ostrzegła: „W obszernych aktach publicznych sędziego Alito nie ma nic , co sugerowałoby, że uznaje on takie ograniczenia [w zakresie uprawnień rządu do docierania do intymnych obszarów życia życie prywatne obywateli] dla każdego, a tym bardziej dla kobiet”. Dodała: „Prawo kobiety do wyboru jest potężnym przejawem prywatności… Z pism lub orzeczeń sędziego Alito nie wynika, że ​​prywatność jest podstawowym prawem konstytucyjnym”.
W swoich pierwszych publicznych uwagach po uchyleniu wyroku w sprawie Roe Alito stwierdził, że napisanie opinii większości, która stała się orzeczeniem sądu, to „zaszczyt”. Sami Rycerze pochwalili orzeczenie i ostrzegli, że będą „ utrzymywać presję w Waszyngtonie ”.
Stephanie Peng z NCRP powiedziała: „Ruch antyaborcyjny budował się naprawdę długo i wiele osób sprawujących obecnie władzę, które próbują obalić przepisy lub ograniczyć dostęp do aborcji, to ludzie, którzy byli zaangażowani z tymi organizacjami od lat.”
Dodała: „Jak potężna jest organizacja taka jak Rycerze Kolumba – nie liczą się tylko pieniądze… ale powiązania i wpływy”.
Z pieniędzy Rycerzy finansowane są także organizacje, które toczyły głośne sprawy przed Sądem Najwyższym – przy zdecydowanym wsparciu Alito – mające na celu odmowę pracownikom dostępu do antykoncepcyjnej opieki zdrowotnej, pomimo przeważającego poparcia społecznego dla tej polityki, w tym ze strony chrześcijanek.
Innym odbiorcą gotówki Rycerzy jest ultrakonserwatywne imperium medialne Eternal Word Television Network (EWTN, zwane „Fox News transmisji religijnych”), antyaborcyjna i prorepublikańska grupa Susan B. Anthony Pro-Life America oraz Federalist Społeczeństwo ( uważane za „ konserwatywny rurociąg ” do Sądu Najwyższego).
Z kolei datki od ludzi na rzecz Rycerzy „szły do ​​tego rodzaju funduszy, które kształtowały katolicką dyskusję w szerszej kulturze” – powiedział Tom Roberts, były redaktor „National Catholic Reporter”, który obszernie omawiał coraz bardziej prawicową postawę Rycerzy -skrzydłowy program polityczny. „Nie było innych funduszy na inne rozmowy na temat biedy, bezdomności czy militaryzmu.
„Stało się to przedmiotem niemal wyłącznego zainteresowania – i było prowadzone przez ludzi, którzy w przeszłości byli po skrajnie prawicowej [skrzydle] stronie zaangażowania politycznego”.
Diana Cariboni, Angelina De Los Santos, Monika Cordero
14 lutego 2024, godz. 12.27

 

Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Ten artykuł został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ponownej publikacji, skontaktuj się z nami . Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencji, sprawdź poszczególne obrazy.

Link do artykułu: https://www.opendemocracy.net/en/5050/knights-of-columbus-crisis-pregnancy-centres-anti-abortion-us-daf/