Jak nowa strefa wolnego handlu w Afryce przyspieszy przemysł rolniczy na kontynencie

0
522

Zgodnie z umową o Afrykańskiej Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu (AfCFTA) potrzeba Afryki do importu zostanie zmniejszona, a krajowe zdolności przetwórcze zostaną znacznie zwiększone.

Zdjęcie: REUTERS/Esa Alexander

 

  • Rolnictwo stanowi 35% PKB Afryki i zatrudnia około połowy jej ludności, ale kontynent wciąż importuje produkty rolne o wartości miliardów dolarów każdego roku.
  • Zgodnie z umową o Afrykańskiej Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu (AfCFTA) potrzeba Afryki do importu zostanie zmniejszona, a krajowe zdolności przetwórcze zostaną znacznie zwiększone.
  • Korzyści płynące z AfCFTA zostały przedstawione w nowym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego: AfCFTA: Nowa era globalnego biznesu i inwestycji w Afryce.

Rolnictwo odpowiada za około jedną trzecią PKB kontynentu afrykańskiego, zapewnia środki do życia dla 50% populacji i każdego dnia wyżywi setki milionów ludzi na kontynencie i poza nim.

Kluczowa rola, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce kontynentu, ma wzrosnąć w siłę i rozmiary dopiero dzięki umowie o afrykańskiej kontynentalnej strefie wolnego handlu (AfCFTA), zawartej w lutym 2021 r., która obecnie jest w pełnym rozkwicie.

Nowa era dla afrykańskiego rolnictwa

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego na temat umowy — AfCFTA: Nowa era globalnego biznesu i inwestycji w Afryce — przewiduje się, że strefa wolnego handlu, jedna z największych na świecie pod względem liczby osób i wielkości ekonomicznej, będzie gościć 1,7 miliarda ludzi i nadzorować wydatki konsumentów i przedsiębiorstw o ​​wartości 6,7 bln USD do 2030 r.

Umowa będzie miała wpływ na wiele afrykańskich gałęzi przemysłu, ale biorąc pod uwagę już i tak centralną rolę rolnictwa w gospodarce kontynentu i jego ogromny potencjał wzrostu, rolnictwo będzie głównym beneficjentem.

Według raportu Forum rolnictwo ma wyjątkowy potencjał w zakresie zwiększania handlu wewnątrzafrykańskiego, zaspokajania lokalnego popytu, przyspieszania wzrostu PKB, tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania włączenia społecznego dzięki powiązaniom na wyższym i niższym szczeblu.

Zwiększy wartość dodaną, zaspokoi nowy lokalny popyt i włączy drobnych rolników – odpowiedzialnych za 80% produkcji żywności w Afryce – do szerszych łańcuchów dostaw.

AfCFTA obfituje w możliwości nowych inwestycji w szczególności w przetwórstwo rolne.

Przetwórstwo rolne i rolnictwo w Afryce

Przetwórstwo rolne ma istotne implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, tworzenia miejsc pracy i ograniczania ubóstwa. Wzmocnienie go zwiększa wartość już konkurencyjnego sektora rolnictwa.

Kraje w całej Afryce już zwiększyły swoją koncentrację na przetwórstwie rolnym w odpowiedzi na brak bezpieczeństwa żywnościowego i skoki cen spowodowane zakłóceniami w handlu spowodowanymi globalnymi wstrząsami – w szczególności rosyjską inwazją na Ukrainę – oraz ze względu na potencjał transformacji gospodarek z dala od długotrwałego ugruntowany, ale nieoptymalny model eksportu surowców.

Dzięki zwiększonej zdolności do przetwarzania własnych produktów rolnych – czy to zboża, nawozów czy czegokolwiek innego – kraje afrykańskie mogą wykorzystać ogromną przewagę, jaką wiele z nich ma w swoich ugruntowanych i dużych sektorach rolnych, do budowania bogactwa i tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości w kraju.

Skalowanie przetwórstwa rolnego ma również pozytywny wpływ na integrację. Kobiety stanowią 70% zatrudnionych w całym sektorze rolnym, a większość krajowej siły roboczej w przetwórstwie rolnym to kobiety. Impuls dla afrykańskiego rolnictwa to impuls dla kobiet na kontynencie.

Nowa inwestycja, nowe możliwości

Ten wzrost w rolnictwie i przetwórstwie rolnym będzie napędzał nowe inwestycje z zagranicy, z kontynentu i spoza niego.

Wspólny rynek wprowadzony w ramach AfCFTA może wykorzystać regionalne różnice w mocnych stronach i konkurencyjności różnorodności wewnątrzafrykańskiej w ich łańcuchach wartości żywności, specjalizacjach i kluczowych produktach.

Zwiększony handel wewnątrzafrykański za pośrednictwem AfCFTA pomoże zmniejszyć zależność od zagranicznych środków produkcji rolnej. Obecnie kontynent importuje produkty rolne o wartości około 50 miliardów dolarów rocznie. Przewiduje się , że do 2030 r. wewnątrzafrykański handel produktami rolnymi wzrośnie o 574% , jeśli zostaną zniesione cła importowe; ogromne zwycięstwo kontynentu historycznie spętanego przez niepotrzebne poleganie na zewnętrznych gospodarkach.

Przedsiębiorstwa będące własnością i zarządzane w Afryce odniosą korzyści z tego ożywienia handlu wewnątrzkontynentalnego. Oczekuje się na przykład boomu w branży nawozów sztucznych. Oczekuje się, że nowa działalność rolnicza będzie wymagać 800% wzrostu stosowania nawozów dla głównych składników odżywczych. Oczekuje się, że irygacja przyniesie korzyści z nowych inwestycji w wysokości 65 milionów dolarów, podczas gdy konieczne będą również inwestycje o wartości ponad 8 miliardów dolarów w magazynowanie.

Wszystko to, w ramach AfCFTA, może być realizowane bezcłowo przez afrykańskie przedsiębiorstwa.

AfCFTA: korzystne dla wzrostu

AfCFTA toruje drogę do silniejszych partnerstw biznesowych na całym kontynencie, a wiele firm korzysta z nowych możliwości. Oto tylko kilka:

OCP: Wykorzystanie lokalnych partnerstw

OCP to marokańska firma, która stała się liderem branży w zakresie niestandardowych rozwiązań nawozowych.

Grupa OCP skupiła się na Afryce, ponieważ dostrzega potencjał AfCFTA w zakresie wprowadzenia ujednoliconych standardów regulacji nawozów i zwiększenia wewnątrzafrykańskiego handlu towarami rolnymi i zaopatrzeniem. Posiadając biura w 12 krajach afrykańskich, OCP stanowi udany przykład wykorzystania lokalnych partnerstw na kontynencie w celu zwiększenia zasięgu i wpływu.

W ciągu trzech lat OCP założyło 80 centrów rolniczych w Nigerii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które zapewniają rolnikom szereg środków produkcji i usług rolniczych. Sukces firmy w docieraniu do lokalnych rolników wynika z silnej współpracy z rządami, organizacjami non-profit, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w całej Afryce. Na przykład OCP współpracuje z Politechniką Mohammeda VI (UM6P) w Marrakeszu, na której znajduje się 80% potencjału badawczo-rozwojowego firmy.

Coca Cola: Wykorzystanie przetwórstwa rolnego i dystrybucji

W przypadku przetwórstwa rolnego The Coca-Cola Company, wieloletni partner zatrudniający 50 000 osób w Afryce, również odniosła sukces, współpracując z lokalnymi dostawcami i rozwijając łańcuchy wartości jako kluczowe elementy swojej strategii na kontynencie.

Wraz z partnerami rozlewniczymi, Coca-Cola w Afryce jest dobrze prosperującym biznesem ze względu na młodą populację Afryki. Przyczynia się również do szerszego wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy, zrównoważony rozwój i wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet i młodzieży. Według firmy, AfCFTA pomoże Coca-Coli w dalszym rozwoju pozyskiwania i produkcji oraz opakowań na rynkach afrykańskich, a także obniży koszty, dając większej liczbie krajów równe szanse bycia dostawcami dla Coca-Coli.

Yara International: Opierając się na bliskich relacjach z krajami i społecznościami

Yara International ASA to norweska firma dostarczająca ekologiczne i przemysłowe rozwiązania w zakresie żywienia roślin w 12 krajach afrykańskich. Yara odniosła sukces w dalszym przenoszeniu części swojego łańcucha wartości na kontynent, w tym zakładu mieszania, przedsiębiorstwa chemicznego i biura sprzedaży — zwłaszcza że obniżki taryf AfCFTA zmniejszają koszty infrastruktury, transportu i produkcji.

Firma Yara kultywuje relacje ze społecznościami rolniczymi za pośrednictwem Centrów Żywienia Upraw Yara. Pomagają firmie zrozumieć, jak najlepiej zapewniać konkretne porady i metody agronomiczne, które mogą poprawić dobrobyt rolników i zwiększyć konkurencyjność i atrakcyjność drobnych rolników i rolników komercyjnych dla inwestorów finansowych, w tym dzięki cyfrowym technologiom rolniczym i środowiskom internetowym.

Yara wbudowała strategię wpływu społecznego w swoją działalność w Afryce, aby sprostać wyzwaniom charakterystycznym dla drobnych rolników w społecznościach, w których działają. Do tej pory uruchomiła w Kenii akademie przywództwa w stylu MBA, aby wzmocnić umiejętności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, z planami dalszej ekspansji w 2023 r. Centralnym elementem strategii Yara jest koncentracja „Afryka dla Afryki” na budowaniu kompleksowy, kontynentalny łańcuch wartości od pola do stołu poprzez dalsze inwestowanie w obecnych i aspirujących rolników, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, twórców technologii i rolników.

Patrząc w przyszłość

Firmy te prezentują lukratywne i rosnące możliwości, jakie istnieją w przetwórstwie rolnym i rolnictwie na nowo połączonym kontynencie afrykańskim. Inwestycje odegrają kluczową rolę we wspieraniu rozwoju i wzmacniania tych łańcuchów wartości z korzyścią zarówno dla globalnych inwestorów, jak i gospodarek afrykańskich. Ostatecznie korzyści odczują zwykli mieszkańcy Afryki.

                                        14 marca 2023 r

Licencja i ponowne publikowanie

Artykuły Światowego Forum Ekonomicznego mogą być publikowane ponownie zgodnie z międzynarodową licencją publiczną Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 oraz zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami samego autora, a nie Światowego Forum Ekonomicznego.

Link do artykułu: https://www.weforum.org/agenda/2023/03/how-africa-s-free-trade-area-will-turbocharge-the-continent-s-agriculture-industry/