Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji? – konferencja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim

0
556

Meczet Centralny w Glasgow

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji?” to interdyscyplinarna konferencja naukowa, na której przedstawiciele nauk prawnych, orientalistyki, nauk społecznych i historii będą mogli podzielić się wynikami badań, spostrzeżeniami i poglądami na aktualne problemy badawcze dotyczące piętnastu wieków relacji Europy i Islamu.

W konferencji mogą wziąć udział zarówno osoby stawiające swoje pierwsze kroki w świecie nauki, jak i uczeni o bogatym dorobku akademickim. Przewidujemy także zaproszenie gości honorowych, którzy uświetnią to wydarzenie swoją obecnością i wystąpieniami.

  • Nabór zgłoszeń uczestników czynnych trwa od 6 marca do 19 kwietnia 2023 roku.

  • Uczestnictwo czynne i bierne jest bezpłatne.

  • Dla uczestników czynnych możliwy jest zarówno udział stacjonarny (Auditorium Maximum UJ, Kraków, ul. Krupnicza 33), jak i zdalny (o jego trybie informować będziemy uczestników w przyszłości).

  • Językiem wystąpień jest język polski

  • Abstrakt zgłaszanego wystąpienia powinien liczyć maksymalnie 300 słów.

  • Wystąpienie może trwać od 15 do 20 min zależnie od wyboru osoby zgłaszającej się.

  • Nie czekaj! Zgłoś się dziś w formularzu dla uczestników czynnych: https://forms.gle/8d91fsPj5QDkrFkg9

PLANOWANE PANELE Z PROPOZYCJAMI TEMATYCZNYMI:


19 maja
9:00-9:15 – Otwarcie konferencji
9:15-13:15 – Panel I – Muzułmanie w Polsce
– Ustawa o stosunku Państwa Polskiego do Muzułmańskiego Związku Religijnego i koncepcje jej nowelizacji
– prawne aspekty działania Muzułmańskiego Związku Religijnego
– Tatarzy Polscy – historia, kultura, dziedzictwo, prawne formy działalności społecznej
– skala przestępczości islamofobicznej w Polsce w kontekście europejskim
– utwory arabskie jako źródło inspiracji polskich poetów i pisarzy
14:00-18:00 – Panel II – Muzułmanie w państwach świata
– ustrój państw muzułmańskich w Europie a Islam
– muzułmańska wizja demokracji i dyktatury w prawie ustrojowym
– pozycja prawna muzułmanów w konstytucjonalizmie europejskim
– orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec muzułmanów
– życie kulturalne i rodzinne muzułmańskich imigrantów w państwach europejskich

20 maja
9:00-13:00 – Panel III – Islam a wyzwania współczesności
– muzułmanie a wojna w Ukrainie
– terroryzm islamski z perspektywy muzułmanów
– Islam a prawa kobiet w Iranie
– integracja muzułmańskich imigrantów w społeczeństwach Europy
– rola Zachodu w konfliktach zbrojnych w krajach arabskich
14:00-18:00 – Panel IV – Europa i Islam. Interakcje na przestrzeni wieków
– arabscy uczeni wobec antycznego dziedzictwa Europy
– Andaluzja i Sycylia jako kolebki wielu kultur i religii
– dżihad, krucjaty, rekonkwista
– relacje nowożytnych europejskich podróżników o państwach muzułmańskich
– Srebrenica. Największy współczesny mord na muzułmanach

Jesteśmy otwarci na każdy temat, mieszczący się w tematyce konferencji!

Gorąco zachęcamy do podejmowania tematów związanych z Tatarami Krymskimi i ich ojczyzną – Ukrainą oraz Tatarami Polskimi.

Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ oraz Koło Naukowe Orientalistów UJ.


REGULAMIN: https://drive.google.com/file/d/1p4OOTcK9RDRVWIe4Ach8TcbxdNYdjRTQ/view?fbclid=IwAR0eI7P_IZfAyOoniArw9REFaAgHmW4I84tPlStTY6nhfm6srHDINgRMOtU

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: europaislam.konferencja@gmail.com

Obraz wyróżniający: Meczet Centralny w Glasgow. Autorstwa Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Finlay McWalter (w oparciu o szablon praw autorskich). – Źródło nie zostało podane w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to praca własna (w oparciu o szablon praw autorskich)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=515972