Romanistyczna tradycja prawna w XXI wieku – konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim

0
321

Koło Naukowe Utriusque Iuris serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Romanistyczna tradycja prawna w XXI wieku”, organizowanej we współpracy z Kołem Naukowym Ti Estin Aletheia (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), Fundacją Utriusque Iuris oraz Katedrą Europejskiej Tradycji Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która będzie sprawować ogólny nadzór merytoryczny.

Konferencja będzie okazją do uczczenia niezwykłego jubileuszu, jakim jest 25-lecie istnienia Koła Naukowego Utriusque Iuris. Od samego początku głównym przedmiotem naukowych zainteresowań jego członków było prawo rzymskie oraz pytanie o jego aktualność w świecie współczesnym. Jubileusz Koła stanowi doskonałą okazję, aby powrócić do tego tematu i ponownie odkryć jego wielowymiarowość. Tytuł konferencji nawiązuje też do nowego sposobu nauczania prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim; już sama nazwa przedmiotu podkreśla, że prawo rzymskie nie jest wyłącznie fenomenem antycznym, ale stanowi podstawę dla kształtowania i rozwoju tradycji prawa cywilnego.

Proponujemy, aby wspólnie rozważyć takie zagadnienia jak:

  • aktualność romanistycznej siatki pojęciowo-instytucjonalnej w konfrontacji z nowymi problemami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi;
  • konwergencja tradycji romanistycznej z innymi tradycjami prawnymi;
  • formalny i realny wymiar ekspansji tradycji romanistycznej poza europejski krąg kulturowy;
  • funkcjonowanie wszelkiego rodzaju jurysdykcji mieszanych, gdzie tradycja romanistyczna współtworzy porządek prawny z innymi tradycjami;
  • sposób wykorzystania prawa rzymskiego we współczesnym dyskursie prawniczym.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Podczas dwóch dni trwania konferencji przewidujemy kilka paneli z referatami studenckimi i doktoranckimi oraz co najmniej jeden panel z wystąpieniami pracowników naukowych. Ponadto konferencja połączona będzie z uroczystością jubileuszową, w której udział wezmą uczestnicy konferencji, członkowie i sympatycy Koła Naukowego Utriusque Iuris, absolwenci oraz przyjaciele Koła.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2023 roku. Dokładny harmonogram zostanie opublikowany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


GDZIE?
Konferencja będzie miała miejsce w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4, Warszawa) w sali A3 (dnia 19 maja) oraz w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66, Warszawa) w sali 256 (dnia 20 maja).


UCZESTNICTWO CZYNNE:

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji prosimy o wypełnienie formularza według zamieszczonego wzoru:

https://docs.google.com/document/d/1GnqwLZELoF3enqfqlNUeOMNKLQmEGgA9t3JY6iL7Hqw/edit?fbclid=IwAR1LK3q5d5WcsB1yYBt8ORvmzGYpaV5gmRM57I6CBu1XZH7uvqYbrUhV4Wo

 

Do formularza należy załączyć abstrakt liczący do 3000 znaków ze spacjami. Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesyłać w jednym pliku PDF na adres:

utriusqueiuris@gmail.com

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 2 kwietnia. Wyniki naboru abstraktów zostaną ogłoszone w terminie do 16 kwietnia.

Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie dłużej niż 15 minut.

 

Obraz wyróżniający za Facebookiem Koła Naukowego Utriusque Iuris