„Żołnierze wyklęci” – Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Zachowałam się jak trzeba”

0
2487

Tragiczne losy naszego narodu okresu II wojny światowej i lat powojennych długo jeszcze pozostaną w naszej pamięci. Zasługują na nią zwłaszcza Ci, którzy za naszą wolność zapłacili cenę najwyższą. Przywracanie tej pamięci po kilkudziesięciu latach prób jej zacierania jest bardzo trudne. Stało się bowiem tak, że po pokonaniu nazistowskich Niemiec, żołnierze polskiego podziemia, zamiast chwały i możliwości przejścia do odbudowy zniszczonej Ojczyzny, zmuszeni zostali do dalszej walki lub ukrywania swej wojennej przeszłości. Dalsza ich walka, choć wydawałoby się beznadziejna, była tym bardziej uzasadniona, że nowe rządy dążyły do zbudowania społeczeństwa, które chcieli pozbawić podstawowych ludzkich wartości: prawa do wolności i prawa do własności.

Można by sądzić, że „Żołnierze Wyklęci” swą walkę przegrali. Wielu z nich zginęło w walce, jeszcze więcej zostało zamordowanych (w trakcie śledztwa lub w wyniku „mordów sądowych”). Oprawcy dążyli do tego, by ukryć ślady swych zbrodni. Zabici nie uzyskali nawet prawa do godnego pochówku. Dopiero po kilkudziesięciu latach, po odzyskaniu wolności odnajdujemy ich szczątki i mamy możliwość oddać im należny hołd. 

Historia wielu społeczeństw pokazuje, że ludzie nigdy nie pozwalali sobie na trwałe  odebranie sobie takich wartości jak wolność, równość i prawo własności. Wszelkie próby im tego zabrania prędzej, czy później kończyły się klęską. Wszelkie imperia, dyktatury zawsze upadały i jeśli będą powstawać, będą musiały upaść. Czasy ich panowania to dla ludzkości, dla rozwoju cywilizacji, czas stracony. Ci, którzy ginęli za uratowanie tych wartości, którzy pozostali im do końca wierni, płacąc za swe wartości cenę najwyższą zasługują na naszą pamięć. 

 Podejmowanie przez nauczycieli polskich szkół inicjatyw mogących, choć w skromnym zakresie, utrwalić pamięć „Żołnierzy Wyklętych” zasługuje na wsparcie.

                                                                           Redakcja Miesięcznika WOBEC

„Żołnierze wyklęci” – Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Zachowałem się jak trzeba”

W dniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pragniemy przypomnieć Wam kim byli żołnierze niezłomni i dlaczego pamięć o nich powinna być pielęgnowana przez kolejne pokolenia. W tym celu przygotowaliśmy cykl wydarzeń, które zostały zrealizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących:

 1. W miesiącu lutym nauczyciele historii przeprowadzili lekcje na temat żołnierzy niezłomnych na podstawie materiałów edukacyjnych IPN.
 2. Zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs historyczno-plastyczny Żołnierze Wyklęci (ogłoszenie wyników konkursu – 1 marca).
 3. Uczestnicy zajęć „Okiem kamery”, pod opieką Pana Macieja Klamrowskiego – przygotowali film dokumentalny o „Zagończyku” i „Ince”, którego premiera odbyła się 1 marca na szkolnej stronie Facebook. [ https://fb.watch/3Y-nTUaceA/ ]

Jest nam niezmiernie miło ogłosić laureatów Szkolnego Konkursu historyczno-plastycznego Żołnierze Wyklęci. Mottem konkursu stały się jedne z ostatnich słów Inki, które wyraziła w grypsie przed swoją śmiercią „(…) zachowałam się jak trzeba”.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu upamiętniającego żołnierzy, którzy tak jak Inka, po wojnie nie oddali broni i dalej walczyli z władzami komunistycznymi.

Komisja konkursowa – złożona z nauczycieli historii oraz plastyki, wyłoniła laureatów spośród 52 prac przesłanych przez uczniów szkoły podstawowej i 32 autorstwa licealistów.

W ocenie prac komisja kierowała się przede wszystkim zgodnością z tematem, kreatywnym oraz atrakcyjnym podejściem oraz wyraźnym przesłaniem społecznym.

Wszystkim uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi serdecznie dziękujemy za przesłane prace, jednocześnie gratulujemy sukcesu laureatom. Nagrody i dyplomy będą przekazane w najdogodniejszym terminie, najpóźniej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na stronach naszych partnerów. Wszystkie pozostałe prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Pragniemy podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej w Gdańsku za wsparcie naszego konkursu w postaci wielu ciekawych nagród dla laureatów oraz jego popularyzowaniu we własnych środkach medialnego przekazu.

Za patronat medialny dziękujemy także miesięcznikowi społeczno-kulturalnemu Wobec.

Szkoła Podstawowa:

Klasy 4-5:

 • 1. miejsce: Hanna Brunat za atrakcyjny przekaz oraz kreatywność w wykonaniu.
 • 2. miejsce: Julia Rojek
 • 3. miejsce: Kacper Sinicki

Wyróżnienie: Hanna Orzechowska

Klasy 6-8:

 • 1. miejsce: Hanna Piotrowska za wysoką warstwę artystyczną i wyraźne przesłanie.
 • 2. miejsce: Jakub Brunat
 • 3. miejsce: Wiktoria Boguszewicz
 • 3. miejsce: Kornelia Mielewczyk

Wyróżnienie: Oskar Jeżewski

Wyróżnienie: Amelia Mętlewicz

Liceum Ogólnokształcące:

 • 1. miejsce: Agnieszka Sławińska za pomysłowość oraz mocny i wyraźny przekaz.
 • 2. miejsce: Wiktoria Klawon
 • 3. miejsce: Aleksandra Mocarska
 • 3. miejsce: Karolina Labuda

Wyróżnienie: Oliwia Maciaszek

Obraz wyróżniający: Wiktoria Klown „Żołnierze wyklęci”