wykład: prof. Zbigniewa Stawrowskiego: Europa, jej wartości i związane z tym wątpliwości. / Biblioteka Gdańska PAN – 11 maja 2023 roku

0
377
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
oraz Biblioteka Gdańska PAN
zapraszają w dniu 11 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 17.10
na wykład:
prof. Zbigniewa Stawrowskiego

Europa, jej wartości i związane z tym wątpliwości.

Cykl – Europa i jej wartości.
Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.

czwartek, 11 maja 2023 roku, godz. 17.10
Biblioteka Gdańska PAN, ul. Wałowa 24

godzina 17.10
Dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.
Zbigniew Stawrowski (ur. 14 marca 1958) – filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW.
Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie w 1980 r. był współzałożycielem NZS. Następnie studiował filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1993 obronił doktorat pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera. Habilitację uzyskał w 2006 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.
W latach 1994–2000 zastępca dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel Collegium Civitas. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.
Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskał w 2012 Wojciech Wierzejski.

Publikacje książkowe

Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994)
Prawo naturalne a ład polityczny (2006)                                                                                              Niemoralna demokracja (2008)                                                                                                            Solidarność znaczy więź (2010)                                                                                                          Wokół idei wspólnoty (2012)                                                                                                                The Clash of Civilizations or Civil War (2013)                                                                                       Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczpospolitej (2014)