Upadek edukacji / prof. Maria Szyszkowska

0
635

 

„Edukacja nie przystaje do oczekiwań XXI wieku, dba wyłącznie o rozwój sfery intelektualnej człowieka, natomiast pomija całkowicie kwestie rozwoju jego uczuć, wyobraźni i wrażliwości” […] „Błędem było wykluczenie z nauczania filozofii, która sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi każdego z nas”, mówi w prezentowanym poniżej wywiadzie prof. Maria Szyszkowska.

Jaki jest stan współczesnej oświaty (nie tylko polskiej, choć na tę pani profesor zwraca uwagę szczególną)? Od kilkudziesięciu już lat kolejni ministrowie oświaty (Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji itd.) zajmują się właśnie zmianami nazw, struktur organizacyjnych, a nawet – co groźniejsze –  próbują szkołę ideologizować. Reformy te, zamiast prowadzić do uzdrowienia naszego systemu szkolnictwa, prowadzą do dalszej jego dehumanizacji.

Warto, więc, przysłuchać się temu, co w ma tej kwestii do powiedzenia prof. Maria Szyszkowska. Wsłuchać się w jej głos i póki jeszcze można, zatrzymać występujące w procesie kształcenia negatywne tendencje. Celem edukacji powinien być wszechstronny rozwój człowieka. Jego sfery intelektualnej i emocjonalnej.

Obok wspomnianego wywiadu postanowiliśmy przypomnieć tu również odnoszący się do tego tematu artykuł prof. Marii Szyszkowskiej „Edukacja XXI wieku jako źródło zagrożeń”, wydany przez PAN w 2019 roku.

                                                                         Redakcja

 

 

Wywiad z prof. Marią Szyszkowską prowadzi Sławomir W. Malinowski

12Szyszkowska