Szkolne radio i studio piosenki – Jan Jackowicz-Korczyński / Redakcja

0
341

Tworząc nasze pismo (już prawie osiem lat temu) wśród różnych jego celów uznaliśmy za jeden z ważniejszych wspieranie kreatywnej aktywności młodzieży. Temu celowi służą organizowane przez naszą redakcję konkursy (literacki i na szkolne przedstawienie teatralne), postanowiliśmy też nasze łamy udostępnić młodym twórcom i dziennikarzom. Traktujemy ich na równi z uznanymi już publicystami, twórcami i intelektualistami, uważamy bowiem, że w ten sposób tym bardziej zachęcimy ich do dalszej pracy i rozwijania swych już ujawnionych zdolności.

Tym razem prezentujemy kolejną inicjatywę, której w swej szkole patronuje Jan Jackowicz-Korczyński. Z sukcesem prowadzi on w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6:VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu w Gdańsku Radio Młodzi-Wolni. Inną inicjatywą Jana w tej szkole jest Studio Piosenki. Pracę tego zespołu postaramy się bliżej zaprezentować w bliskiej przyszłości. Warto tu dodać, że inicjatywy te Jan Jackowicz-Korczyński propaguje na łamach redagowanego przez siebie portalu – Miesięcznik KREATYWNI, którego współredaktorami jest młodzież, nie tylko z jego szkoły.

                                                                      Redakcja WOBEC

 

 

Obraz wyróżniający: VI LO w Gdańsku. Podpisane: Ryszard W. 3 lata temu.