Przewrót PMC Wagnera: demaskowanie eskalacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ze strony prywatnych wykonawców wojskowych /

0
440
[Próba puczu, jaką mieliśmy możliwość obserwować ostatnio w Federacji Rosji skłania do kilku pytań. Najważniejszym jest to, jakie powinno być miejsce PMC (Pomocniczych formacji zbrojnych) w ramach struktur państw? Myślę zresztą, że powinniśmy to pytanie rozszerzyć, czy społeczność międzynarodowa powinna w ogóle pozwolić na istnienie takich grup?
Najemnicy z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, znanej jako tzw. grupa Wagnera, stali się narzędziem ekspansji wojskowo-politycznej Rosji na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Są lub byli obecni m.in. w Syrii, Libii, Sudanie, Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA) i Mozambiku. W Syrii grupa Wagnera walczyła motywowana obietnicą 25% zysku z eksploatacji pól gazowych i naftowych, które mieli odbijać z rąk tzw. Państwa Islamskiego (PI).  W Sudanie – dzięki identycznej jak w RŚA strukturze powiązanych firm – wagnerowcy zabezpieczali wydobycie złota.
Wiedza o łamaniu prawa przez przedstawicieli Grupy Wagnera, o popełnianych zbrodniach często nie dociera do opinii publicznej.
Razi niejednoznaczna postawa organizacji międzynarodowych w tym ONZ.
O ile grupa robocza ONZ ds. najemników ostro krytykuje tzw. grupę Wagnera za incydenty, w których giną cywile (RŚA, Libia), o tyle już Misja Wojskowa ONZ w RŚA na poziomie roboczym współpracuje z wagnerowcami jako siłą zdolną przeciwdziałać załamaniu państwa.
Obecny kryzys w Rosji wskazał, jak niebezpieczny twór państwo to samo sobie zafundowało. Uważam jednak, że znacznie ważniejszym dla pokoju w świecie jest całkowite zlikwidowanie lub choćby znaczne ograniczenie takich form działalności i wprowadzenie jednoznacznych regulacji prawnych, by takie lub podobne grupy nie mogły powstawać w przyszłości.
Poniżej opinia redakcji IndraStra Globa w sprawie rosyjskiego puczu oraz niebezpieczeństw, jakie niosą grupy PMC.
                                                 Piotr Kotlarz-Redakcja WOBEC]

Przewrót PMC Wagnera: demaskowanie eskalacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ze strony prywatnych wykonawców wojskowych

Spis treści

  1. Wagner PMC Zamach stanu
  2. Opinia redaktora IndraStra Globa

Rosnące napięcie między moskiewską hierarchią wojskową a Jewgienijem Prigożynem, zdeklarowanym przywódcą prywatnego kontrahenta wojskowego Wagnera, przerodziło się teraz w jawną rewoltę, popychając Rosję w nową niestabilność i namacalne ryzyko konfliktów domowych.

Wagner PMC Zamach stanu

Rosja wzmocniła zabezpieczenia kluczowych obiektów i budynków rządowych oraz zmobilizowała pojazdy wojskowe w odpowiedzi na doniesienie o zagrożeniu „zamachem stanu” ze strony Prywatnej Kompanii Wojskowej Wagnera (Wagner PMC, Группа Вагнера). Według agencji informacyjnej TASS te pojazdy wojskowe były obserwowane w centrum Moskwy we wczesną sobotę.

Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone po tym, jak Rosja wszczęła śledztwo w sprawie wezwań do zbrojnego buntu. Posunięcie to zostało wywołane zarzutami Jewgienija Prigożyna, przywódcy grupy najemników Wagnera, że ​​Moskwa celowała w jego siły śmiercionośnymi atakami rakietowymi, na co obiecał odwet. Zobowiązał się pomścić to, co, jak twierdzi, choć bez żadnych dowodów, było masakrą 2000 jego żołnierzy dokonaną przez armię rosyjską.

Prigożyn otwarcie zaprosił Rosjan do wsparcia swoich sił i szukania zemsty na przywódcach wojskowych Moskwy w tym, co jest postrzegane jako najbardziej bezczelne wyzwanie rzucone prezydentowi Władimirowi Putinowi od początku działań wojennych na Ukrainie w zeszłym roku.

Chociaż prywatna grupa wojskowa Prigożyna odegrała znaczącą rolę w rosyjskiej ofensywie na Ukrainie, jest on uwikłany w coraz bardziej zaciekły spór z dowództwem wojskowym Moskwy, który, jak twierdzi, doprowadził do bezpośredniego konfliktu na polu bitwy.

Prigożyn konsekwentnie wskazuje palcami na ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, oskarżając ich o odpowiedzialność za śmierć jego żołnierzy w kampanii ukraińskiej.

UWAGA:  Prigożyn założył Grupę Wagnera jako tajną grupę najemników zaangażowaną w konflikty we wschodniej Ukrainie i wspierającą cele popierane przez Rosję na całym świecie. Najemnicy Wagnera byli historycznie zaangażowani w liczne operacje w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie, Libii, Mozambiku, Ukrainie i Syrii. Z biegiem czasu siły te zyskały szczególnie złą sławę i były kojarzone z licznymi naruszeniami praw człowieka.

                                                Opinia redaktora

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost rozmieszczenia prywatnych wykonawców wojskowych (PMC) w różnych strefach konfliktów na całym świecie. Ze swoimi armiami do wynajęcia podmioty te reprezentują branżę wartą miliardy, obiecującą wydajność, elastyczność i opłacalność. Jednak w miarę jak PMC stają się coraz bardziej widoczne i wpływowe, stają się coraz większym zagrożeniem dla rządów, które je zlecają. Ten op-ed bada potencjalne zagrożenia tych wykonawców dla bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i pozycji dyplomatycznej.

Sedno problemu stanowi nieodłączny brak odpowiedzialności w branży PMC. W przeciwieństwie do narodowych sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa, które są bezpośrednio odpowiedzialne przed państwem i jego obywatelami, PKW działają w szarej strefie. Chociaż rządy zawierają z nimi kontrakty, są to zasadniczo prywatne podmioty napędzane zyskiem. Ta dychotomia generuje istotne problemy związane z nadzorem i kontrolą. Brak solidnych regulacji międzynarodowych i wyzwania związane z egzekwowaniem prawa krajowego w strefach konfliktów często powodują, że PKW działają bez ograniczeń prawnych, wywołując obawy o potencjalne łamanie praw człowieka i zbrodnie wojenne. Kiedy odpowiedzialność jest rozmyta, to rządy krajowe spotykają się z reakcją za złe uczynki swoich kontrahentów, nadszarpując ich międzynarodową reputację i legitymację.

Co więcej, rosnąca zależność od PKW oznacza outsourcing obowiązków państwa, co może okazać się niebezpieczne. Użycie sił prywatnych może osłabić narodowe struktury wojskowe, osłabić ich zdolność operacyjną i stworzyć zależność. Rzeczywiście, outsourcing działań wojennych rodzi pytania o suwerenność narodową i monopol państwa na legalne użycie siły, filar nowoczesnego zarządzania. Jeśli fala prywatyzacji nadal będzie zmierzać w kierunku prywatyzacji, ryzykujemy erozją umiejętności i doświadczenia naszych państwowych sił zbrojnych, potencjalnie pozostawiając nasze bezpieczeństwo narodowe w rękach podmiotów komercyjnych.

Bezpieczeństwo narodowe może być również zagrożone, jeśli te PMC wpadną w niepowołane ręce. Ze względu na ich z natury prywatny charakter zawsze istnieje ryzyko, że mogą zostać zlecone przez złośliwe podmioty, w tym wrogie obce rządy, organizacje terrorystyczne, a nawet zorganizowane sieci przestępcze. Ryzyko to potęguje globalny charakter branży PMC, w której kontrahenci często pracują dla wielu rządów i podmiotów niepaństwowych, co jeszcze bardziej zaciera granice lojalności i kontroli.

Szybkie rozprzestrzenianie się i wpływy PKW zrodziły również pytania dotyczące ingerencji i wpływów politycznych. Dobrze finansowane PMC mogą dzierżyć ogromną siłę lobbingową w swoich krajach. Może to dawać im niewłaściwy wpływ na politykę obronną i zagraniczną, stwarzając konflikty interesów i zagrażając integralności demokratycznych procesów decyzyjnych. Co więcej, z natury potajemny charakter tych operacji często oznacza, że ​​są one prowadzone przy niewielkim lub zerowym nadzorze publicznym, co zagraża przejrzystości i odpowiedzialności, które są fundamentalne dla systemów demokratycznych.

Istnieje również znaczne ryzyko, że PKW mogą być wykorzystywane do obchodzenia ograniczeń konstytucyjnych i prawa międzynarodowego. Rządy mogą zwrócić się do kontrahentów w celu przeprowadzenia operacji, które w innym przypadku zostałyby uznane za niezgodne z prawem lub nie do przyjęcia dla wojsk narodowych. Może to obejmować zadania takie jak zabójstwa, zamachy stanu, a nawet akty agresji przeciwko innym krajom. Korzystanie z PMC zapewnia państwom warstwę zaprzeczania, umożliwiając angażowanie się w działania, które mogą naruszyć międzynarodowy pokój i stabilność.

Wreszcie nadmierne poleganie na PMC może hamować długoterminowe działania pokojowe i dyplomatyczne. Historycznie rzecz biorąc, działania militarne były narzędziem ostatniej szansy stosowanym, gdy drogi dyplomatyczne zostały wyczerpane. Jednak dostępność i postrzegana skuteczność PKW mogą obniżyć próg interwencji wojskowej, prowadząc do pochopnego podejmowania decyzji i straconych szans na rozwiązania dyplomatyczne. PMC nie są przeznaczone do angażowania się w budowanie narodu lub utrzymywanie pokoju. Są tam, aby wypełnić kontrakt, a nie wspierać trwałą stabilność. Taka perspektywa może dodatkowo zaostrzać sytuacje konfliktowe i przedłużać wojny, co jest sprzeczne z interesami państw i pokoju międzynarodowego.

Rosnące znaczenie PMC w sytuacjach konfliktowych na całym świecie stanowi poważne zagrożenie dla rządów krajowych. Te obawy dotyczące odpowiedzialności, suwerenności, bezpieczeństwa, wpływów politycznych, legalności i budowania pokoju należy traktować poważnie. Rządy muszą przemyśleć swoją zależność od tych podmiotów, a społeczność międzynarodowa musi rozważyć stworzenie bardziej solidnych struktur regulacyjnych w celu nadzorowania branży PMC. Brak sprostania tym wyzwaniom może doprowadzić do przyszłości, w której działania wojenne będą nie tylko zlecane na zewnątrz, ale również poza kontrolą. Gdy stąpamy po tym śliskim zboczu, najważniejsze jest, abyśmy rozważyli możliwe konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowej reputacji i globalnego porządku.

 

IndraStra Global jest „firmą zajmującą się usługami w zakresie informacji strategicznych” , koncentrującą się przede wszystkim na badaniach akademickich opartych na danych, obejmujących ocenę i interpretację, w oparciu o ramy „OODA”. Specjalizujemy się również w publikowaniu i licencjonowaniu we wszystkich formatach, zarządzaniu treścią 360 stopni, analizie i prognozowaniu mediów online, zarządzaniu zasobami cyfrowymi, dystrybucji treści cyfrowych, projektowaniu i wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego (ILS) / Systemu Zarządzania Biblioteką (LMS), oraz niestandardowe repozytoria wiedzy (DSpace, Mediawiki, OJS-PKP, Omeka i OMP-PKP).
IndraStra  Global jest teraz dostępna w
Apple News ,  Google News , Flipboard , RSS i Telegram
PRAWA AUTORSKIE: Ten artykuł został opublikowany na międzynarodowej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
REPUBLIKUJ: Opublikuj bezpłatnie nasze artykuły online lub w druku, jeśli zastosujesz się do tych wskazówek. https://www.indrastra.com/p/republish-us.html
DomOpiniaOpinia redaktora

Wagner PMC Coup d’état: demaskowanie eskalacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ze strony prywatnych wykonawców wojskowych

 

Link do artykułu: https://www.indrastra.com/2023/06/wagner-pmc-coup-detat-unmasking.html