Przejrzystość płac w UE: firmy będą musiały ujawniać, w jaki sposób płacą pracownikom

0
342

Kobiety w UE nadal otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Nie tylko dlatego, że zwykle wykonują gorzej płatne prace, ale także za tę samą pracę w tym samym sektorze, kobiety otrzymują średnio niższe wynagrodzenie niż ich koledzy. Przez większość czasu kobiety nawet nie wiedzą, o ile mniej zarabiają, ponieważ zarobki nie są publicznie widoczne. To ma się teraz zmienić: dyrektywa UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń zobowiązuje firmy do ujawniania, w jaki sposób płacą swoim pracownikom. Ma to na celu wykrycie i zapobieżenie możliwej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

30 marca Parlament Europejski przyjął nowe dyrektywy w sprawie walki z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przepisy zobowiązują unijne firmy do przejrzystości w kwestii wynagrodzeń. W przyszłości wszystkie wynagrodzenia wypłacane przez firmę muszą być ujawniane. Pozwoli to pracownikom porównać swoje wynagrodzenia i zidentyfikować różnice. 

W UE kobiety nadal zarabiają średnio o 13 procent mniej na godzinę niż mężczyźni. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć różni się jednak znacznie w zależności od kraju: podczas gdy w Słowenii, Rumunii i Luksemburgu wynosi mniej niż 4 procent, największe zróżnicowanie wynagrodzeń występuje w Estonii i na Łotwie i wynosi około 22 procent. Tuż za nimi uplasowały się Austria i Niemcy z odpowiednio 18,9 i 18,1 proc.

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć ma głównie przyczyny strukturalne

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć ma głównie przyczyny strukturalne, ponieważ kobiety w UE są częściej zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin i rzadziej zajmują stanowiska kierownicze. Z drugiej strony częściej wykonują nieodpłatne prace opiekuńcze. Zawody, w których pracuje więcej kobiet niż mężczyzn, takie jak pielęgniarstwo, są również gorzej opłacane. Ale nawet jeśli pominąć te przyczyny strukturalne, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pozostaje: na przykład w Niemczech kobiety o porównywalnych kwalifikacjach w tej samej branży zarabiają średnio o sześć procent mniej niż ich koledzy.

Firmy zatrudniające ponad 100 pracowników muszą ujawniać wynagrodzenia

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn mają zostać zlikwidowane dzięki nowym wytycznym dotyczącym przejrzystości wynagrodzeń. Wytyczne stanowią, że wszystkie wynagrodzenia w firmie muszą być jawne. Firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników, w których różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przekracza 5 proc., będą musiały znaleźć rozwiązanie, jak wyrównać wynagrodzenia w przyszłości.

Wytyczne UE dotyczące przejrzystości wynagrodzeń zabraniają rekruterom pytania kandydatów o ich aktualne wynagrodzenie. Ma to przede wszystkim zapobiegać powstawaniu różnic w wynagrodzeniach.

Partnerzy społeczni mają odgrywać większą rolę w egzekwowaniu wytycznych. Firmy, które nie przestrzegają wytycznych dotyczących przejrzystości płac, zostaną ukarane grzywną. Tylko w ten sposób można zapewnić przestrzeganie zasad – podkreśla główny negocjator grupy S&D, Evelyn Regner.

Dyrektywa UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: „Przejrzystość ma kluczowe znaczenie”

Regner, członkini Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, w depeszy wskazuje na kluczowe znaczenie przejrzystości dla równego społeczeństwa:

„BEZ TEGO PO PROSTU NIEMOŻLIWE JEST PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO DYSKRYMINACJI PŁACOWEJ. „DZIĘKI NOWYM PRZEPISOM UE PRACOWNICY – ​​AW SZCZEGÓLNOŚCI KOBIETY – BĘDĄ LEPIEJ PRZYGOTOWANI DO DOCHODZENIA SWOJEGO PRAWA DO RÓWNEJ PŁACY ZA TĘ SAMĄ PRACĘ LUB PRACĘ O TAKIEJ SAMEJ WARTOŚCI JAK MĘŻCZYŹNI”.

Według Regnera wszyscy pracownicy będą mogli dzielić się informacjami o swoim wynagrodzeniu wewnątrz i na zewnątrz. „Oznacza to skuteczny zakaz stosowania klauzul poufności”. Istotne jest również, powiedziała, że ​​to nie kobiety muszą iść do sądu, aby udowodnić dyskryminację płacową, ale firmy, które muszą udowodnić coś przeciwnego.

Dyskryminacja płacowa jest problemem systemowym, a nie indywidualnym. W związku z tym należy również zająć się nim w sposób systematyczny.

                                  Opublikowane przez Redakcję Scoop 117 kwietnia 2023 roku.

Link do artykułu:  https://scoop.me/eu-pay-transparency-directive/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Powyższy artykuł publikujemy za stroną Scoop.me

Redakcja tego portalu pisze o sobie: Scoop.me to międzynarodowa platforma udostępniania wiadomości. Zapraszamy do ponownego publikowania naszych wiadomości za darmo i dzielenia się własnymi historiami na Scoop.me.

Uważamy się za krytyczną przeciwwagę dla prawicowego i konserwatywnego establishmentu medialnego. Pod względem treści opowiadamy się za społecznie sprawiedliwym i otwartym społeczeństwem, opowiadając się za tolerancją, pluralizmem i społeczną odpowiedzialnością za wszystkich.

Publikujemy zarówno własne wiadomości, jak i artykuły z innych mediów. Dokładnie sprawdzamy treść własnych artykułów, artykuły z innych mediów są bez wyjątku zbierane z renomowanych źródeł dziennikarskich.

Dodajmy, że podobne cele i zasady i sposób działania przyjmuje również nasza Redakcja.

                    W imieniu Redakcji WOBEC – Piotr Kotlarz