Promocja książki prof. Marii Szyszkowskiej „Mijamy się…” / Warszawa, KREDENS POD OKNAMI, 18.10.2023 r. godz. 18.00.

0
908

Redakcja WOBEC przyłącza się do zaproszenia na promocję nowej książki prof. Marii Szyszkowskiej „Mijamy się…”

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji Piwnica Poetycka ENS – KREDENS POD OKNAMI
w środę 18.10.2023 r., o godz. 18.00
KREDENS POD OKNAMI, Warszawa ul. Szklanych domów 13. Wstęp wolny.

 

Profesor Maria Szyszkowska urodziła się w 1937 r., filozof, polityk, działacz społeczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Autorka ponad 40 książek (m.in. „Dzieje filozofii”, „Etyka”, „Odcienie codzienności”) i współautorka ponad stu książek zbiorowych. W latach 1994–1997 była sędzią Trybunału Stanu Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie senatorem V kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Za działalność publiczną odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Działa w wielu organizacjach. Jest założycielką i prezeską Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z siedzibą w Wenecji w republice Włoskiej.
Maria Szyszkowska studiowała na Wydziale Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, a później nawy dziale Prawa. Podjęła równoległe studia z filozofii chrześcijańskiej (jako wolny słuchacz) na Akademii Teologii Katolickiej. Studia prawnicze ukończyła w 1961 r., a studia filozoficzne w 1962 r.. Tematami jej prac magisterskich były „Filozofia prawa Kanta” (prawo) oraz „Intelligibile według Kanta i Tomasza z Akwinu” (filozofia chrześcijańska). W 1967 r. Obroniła rozprawę doktorską „Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści”. W 1973 r. habilitowała się na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy pt. „U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka”. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała w 1988 r. Stanowisko profesora zwyczajnego objęła w 1993 r.