Musical „Życie za życiem” („Life following life”) – o projekcie [Konkurs na plakat i wolontariusze]

0
899

Widocznie czegoś nie dopatrzyłem, ogłoszony jeszcze w zeszłym roku konkurs na plakat do projektu musicalu „Życie za życiem” spotkał się z bardzo niewielkim zainteresowaniem. Z tego powodu postanowiliśmy dość znacznie, bo aż do września b.r., przedłużyć czas naboru prac konkursowych.

Więcej informacji o konkursie na stronie Miesięcznika WOBEC (https://miesiecznik-wobec.pl/2526-2/)

Zresztą to nie tylko kwestia niedopatrzenia. Również nas pandemia zmusza do weryfikacji wielu wcześniejszych planów.

Zachęceni dobrym przyjęciem zorganizowanego przez naszą Fundację z okazji 40 rocznicy SOLIDARNOŚCI Koncertu „Życie za życiem”, chcieliśmy doprowadzić do światowej prapremiery musicalu „Życie za życiem” (Life following life) jeszcze w tym roku. Stąd ogłoszenie konkursu i inne prace w tym kierunku. Już w grudniu wiedzieliśmy jednak, że przyjęte założenia będą niemożliwe. Postanowiliśmy wykorzystać stracony (a z drugiej strony zyskany) czas na dopracowanie naszego projektu.

Tak jak wspomniany koncert miał być dodatkowo swego rodzaju próbą, sprawdzianem, przyjętej konwencji, tak też postanowiliśmy i w tym roku zorganizować kolejny koncert, również wpisując go w tegoroczne obchody SOLIDARNOŚCI. Tym razem jego hasło brzmi „Wolność jest w nas”. To nawiązanie do hasła zeszłorocznych obchodów,  słów Jana Pawła II „Człowiek rodzi się i umiera wolnym”, ale też i do wypowiedzi Gandhiego, który twierdził, że nawet więzienie nie jest mu w stanie odebrać wolności (wolności myśli).

Koncert odbędzie się 21 sierpnia b.r. głównie on-line, choć o ile warunki sanitarne na to pozwolą, to będzie mogła go obejrzeć na żywo niewielka widownia, gdyż zarezerwowaliśmy w celu jego organizacji salę Domu Harcerza w Gdańsku.

Tym razem zaprezentujemy nie tylko piosenki z planowanego musicalu, ale (a może głównie) odnoszące się do przyjętej idei koncertu  utwory już istniejące współczesnych twórców. W koncercie wezmą udział: Izabela Szafrańska. Justyna Panfilewicz oraz Łukasz Łyczkowski z zespołem 5 RANO.

Organizacja musicalu to ogromne przedsięwzięcie. Wymaga podjęcia bardzo wielu decyzji. Wciąż w gronie twórców pracujemy nad scenariuszem, którego zarys można prześledzić na stronie zyciezazyciem.eu), nad tekstami piosenek, nad muzyką. Poszukujemy kolejnych, chętnych do współpracy artystów (reżysera, choreografa, muzyków). Wciąż poszukujemy przyszłych wykonawców (na razie zapadła decyzja odnośnie do udziału w musicalu pani Izabeli Szafrańskiej). Chcemy znaleźć do każdej z głównych ról po dwóch kandydatów (tak wielki projekt wymaga ostrożności, zabezpieczenia się na każdą okoliczność). Nie podjęliśmy jeszcze decyzji odnośnie do miejsca prapremiery. Czy ma być nim Hala Olivii w Gdańsku, czy też Torwaru w Warszawie? Każdy z tych wyborów ma swe plusy i minusy.

Musicalowi towarzyszyć będzie wystawa malarstwa (roboczy tytuł „Idea wolności w sztuce”), nad koncepcją której pracujemy wspólnie z kol. Przemysławem Kobiałką.

Organizacja takiego projektu wymaga też jego bardzo intensywnej promocji. Z tego też powodu w gronie menadżerskim podjęliśmy decyzję o naborze wolontariuszy.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy przy realizacji naszego projektu z głosem doradczym m.in. w powyżej przedstawionych zagadnieniach oraz w pracach promocyjnych. Oczywiście z czasem pozyskamy dla naszego projektu kolejnych patronów medialnych (już dziś są nimi: „Tygodnik Solidarność TYSOL, „Miesięcznik Internetowy WOBEC”, „Miesięcznik Internetowy KREATYWNI”). Liczymy również na wsparcie w mediach społecznościowych.

Wolontariusze, którzy włączą się do naszego projektu (z głosem doradczym) i zgodzą się na zamieszczanie o nim informacji na swoich Facebookach (1-2 informacje w miesiącu) w ramach zawartej w Fundacją Kultury WOBEC umowy o wolontariacie otrzymają podwójne zaproszenie na premierowy koncert. Każdy z wolontariuszy otrzyma również nieodpłatnie po jednym egzemplarzu z przygotowywanych z okazji koncertu gadżetów (już dziś przygotowujemy ortalionowe torby gospodarcze oraz torebeczki na smartfony i dokumenty z logo musicalu i Fundacji). Wolontariusze otrzymają ponadto nieodpłatnie katalog wspomnianej wyżej wystawy.

Chętnych proszę o kontakt na adres: redaktor.naczelny.wobec@gmail.com

Przewidujemy maksymalny udział 100 wolontariuszy.

                                                                                                       Piotr Kotlarz

Piotr Wojciech Kotlarz

Życie za życiem

(libretto)

Jest to historia, którą opowiada artysta – muzyk i tancerz, w młodości żyjący w świecie dyktatury. Poznał i pokochał z wzajemnością Dziewczynę – tancerkę. Łączył ich świat wartości. Razem występowali w obronie wolności, jedności, równości i solidarności.

Pobrali się i mieli dziecko – Dziewczynkę. W oddali jednak czaiło się zło. Byli śledzeni przez tajną policję. W czasie jednego ze spacerów rodziców z dzieckiem doszło do sprowokowanej zaczepki ze strony młodocianych gangsterów, wśród których znajdował się tajniak. Molestowana Dziewczyna, przypadkowo potrącona, nieszczęśliwie upadła. Ginie. Załamany i zrozpaczony Chłopak chciał odejść za nią, powstrzymał go jednak obowiązek, miłość i konieczność wychowania dziecka. Dziewczynka wychowana przez ojca, przejmując jednocześnie doświadczenia od rówieśników i ze świata kultury dorasta. Dziewczyna poznała i pokochała młodzieńca, który podobnie jak jej rodzice, walczył o wspólny dla nich świat wartości. Ojciec wciąż jest szykanowany przez policję, później zostaje aresztowany.. W czasie kolejnej manifestacji młodzi łączą się.

Tym razem walka kończy się zwycięstwem. Następuje pojednanie. Milicja przechodzi na stronę demonstrantów. Ojciec widząc zwycięstwo wartości swego życia cieszy się wraz z parą młodych. Spełniony, odchodzi w stronę widma swojej żony, kobiety, którą kochał.

Obraz wyróżniający: Obraz Stefan Keller z Pixabay