62. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży i IX Pąk Czerwonej Róży / Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

0
106

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza do udziału w 62. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Laur Czerwonej Róży. Młodszych poetów i poetki ze szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego zapraszamy do udziału w IX edycji Pąku Czerwonej Róży.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 24 maja 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Główną nagrodą jest 2.000 zł.

Strona konkursu