Wyniki konkursu

0
1036

Konkurs na plakat „Odrzućmy maski zła”

Fundacja Kultury WOBEC dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane projekty plakatów do koncertu i przedstawienia „Odrzućmy maski zła”.

Komisja Konkursowa w składzie Piotr Kotlarz (przedstawiciel Fundacji i autor libretta), Amelia Forrest (choreograf), Marek Model (malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) oraz Czesław Kabala (grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) podkreśla wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac. Postanowiono, by pierwszą nagrodę za projekt plakatu do przedstawienia teatru tańca „Odrzućmy maski zła” przyznać projektowi pani Olgi Kominek.

Komisja Konkursowa postanowiła również wyróżnić projekt plakatu pana Dawida Celek. Organizatorzy koncertu rozważają możliwość wykorzystania tego plakatu do promocji koncertu symfonii Piotra Słopeckiego „Odrzućmy maski zła”. Decyzja w tej kwestii nie jest jednak ostateczna (organizatorzy rozważają możliwość przyznania dwóch równorzędnych nagród. Ostateczna decyzja zapadnie do połowy kwietnia b.r.).

Prezes Fundacji Kultury WOBEC

Katarzyna Pielaszkiewicz