„Przybyszewska na bis” Marta Jaszewska

0
803
Projekt „Przybyszewska na bis” to ukazanie fragmentu życia i twórczości pisarki Stanisławy Przybyszewskiej. Scenariusz powstał na podstawie listów S. Przybyszewskiej (Tom 1, 2, 3; Wydawnictwo Morskie). 
Ideą spektaklu jest ukazanie życia i twórczości pisarki na podstawie listów i wspomnień za pomocą obrazów scenicznych. Projekt ma formę montażu słowno-muzycznego z elementami materiałów audiowizualnych.

projekt/ scenariusz/ wykonanie: Marta Jaszewska 
muzyka: Maria Kozłów-Ratke 
zdjęcia: Maciej Mańczukowski 
Zdjęcia zrealizowano w Gdańsku oraz siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (GTPS, ul. Chlebnicka 2; www.gtps.art.pl). 
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego 
Muzyka: Praktische Violin-Schule von Christian Heinrich Hohmann Zweiter Cursus Uebungen 185, 186 Dritter Cursus Uebungen 227, 237, 250