Laureaci Paszportów POLITYKI 2022

0
317

To już 30 edycja Paszportów POLITYKI, nagrody przyznawanej przez Kapitułę Nagrody, w której skład wchodzą dziennikarze tygodnika POlITYKA. Dziś jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w naszym kraju. Kandydatów do niej wskazują krytycy z różnych mediów, którzy nominują najciekawsze osobowości twórcze minionego roku.

W tym roku nagrodzono:

W KATEGORII FILM – Jana Holoubka, współtwórcę m. in. filmu „Wielka woda” (reżyser trzech odcinków tego serialu). Dwa lata temu otrzymał swoją pierwszą nominację do Paszportu za debiut fabularny „25  lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”.

W KATEGORII TEATRJakuba Skrzywanka, dziś reżysera i dyrektora artystycznego Teatru Współczesnego w Szczecinie, za spektakle ważne, odważne i nieoczywiste. Dyktowane, podobnie jak cała działalność laureata w środowisku artystycznym i kierowanie teatrem, troską o jakość i przyszłość naszego społeczeństwa

W KATEGORII LITERATURA – Grzegorza Piątka, za znakomitą opowieść o mieście, która stawia pytanie o modernizację. Za przekonującą dekonstrukcję mitu „miasta z morza i marzeń” oraz całego polskiego międzywojnia w książce „Gdynia obiecana”.

W KATEGORII SZTUKI WIZUALNE – Agacie Słowak, za odważne podejmowanie w malarstwie tematyki kobiecej, której nadaje osobisty i pełen emocjonalnego zaangażowania wyraz. Za opowiadanie o teraźniejszości i o sobie za pomocą oryginalnie wykorzystanych wzorców dawnego malarstwa.

W KATEGORII MUZYKA POWAŻNA – Annie Sułkowskiej-Migoń,  za ogromną muzykalność, wrażliwość i nieprzeciętną radość tworzenia sztuki. Za konsekwentną pracę nad sobą, która doprowadziła w zeszłym roku do międzynarodowych sukcesów ze zwycięstwem w paryskim konkursie La Maestra na czele.

W KATEGORII MUZYKA POPULARNA – (Przemysławowi Jankowiakowi)  1988, za otwartość stylistyczną, za umiejętność pracy z różnymi artystkami i artystami oraz za twórcze inspirowanie się różnymi nurtami. Za rozwój własnego muzycznego języka i przenoszenie go w swoich produkcjach z undergroundu do mainstreamu.

W KATEGORII KULTURA CYFROWA – Annie i Jakubowi Górnickim (Outriders), za umiejętne połączenie tradycyjnego dziennikarstwa wysokiej próby z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi cyfrowych mediów, by w oryginalny sposób opowiadać o współczesnym świecie i dramatycznych wydarzeniach, jak wojna w Ukrainie. Za „Jeden dzień w…” kolektywu Outriders. 

Przyznano też trzy nagrody w kategorii KREATORA KULTURY dla Doroty Masłowskiej, Ryszarda Poznakowskiego oraz Wilhelma Sasnala.

Partnerem Nagrody Specjalnej KREATOR KULTURY jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Nagroda Paszport POLITYKI stała się już na tyle ważną, że w jakiejś mierze nawet wytycza kierunek poszukiwań i działań twórczych polskich artystów. Wszystkim laureatom składamy gratulacje.

                                                               Redakcja WOBEC

PS Nagroda Paszport POLITYKI jest na tyle ważna, że postanowiliśmy w najbliższych numerach naszego portalu przyjrzeć się twórczości nagradzanych artystów, zwłaszcza pod kątem trendów, które ich twórczość wytycza.

Obraz wyróżniający: Siedziba redakcji POLITYKI przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie. Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107721028