II Krakowska Konferencja Genealogiczna – zaproszenie

0
312

TEMAT KONFERENCJI

II Krakowska Konferencja Genealogiczna:
Galicja – dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych

II Cracow Genealogical Conference:
Galicia – the heritage of the Habsburg Monarchy in the perspective of genealogical research

O KONFERENCJI

Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, wraz z Archiwum Narodowym w Krakowie i Żydowskim Muzeum Galicja, zaprasza na II konferencję traktującą o dotychczasowych ustaleniach naukowych i praktycznych nad warsztatem i metodami pracy współczesnego genealoga. Tym razem skupimy się na przodkach z Galicji!

KIEDY?

25 – 26 maj 2023

PLAN KONFERENCJI

Dzień I (25.05.2023):
W Archiwum Narodowym w Krakowie odbędzie się część wykładowa oraz dyskusja, a w
ramach nich 3 panele tematyczne:

I PANEL: Instytucje polskie i zagraniczne przechowujące źródła do badań nad Galicją.
II PANEL: Źródła, bazy danych i organizacje/projekty promujące genealogię na terenie
Galicji.
III PANEL: Wielowyznaniowość i wielokulturowość Galicji w świetle badań
genealogicznych.

Dzień II (26.05.2023):

W Żydowskim Muzeum Galicja odbędą się warsztaty genealogiczne oraz zwiedzanie dla
uczestników konferencji.

Więcej szczegółów podane zostanie już wkrótce. Będą one dostępne na stronie wydarzenia na Facebooku oraz na portalu WOBEC.

Zapraszamy do wzięcia udziału!
Redakcja WOBEC

informacja dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce