Główny policjant w Szwecji „nie ma wyjaśnienia”, dlaczego kraj jest przepełniony przestępczością / Tasnim News Agency

0
242

Sveriges rikes lag – Zbiór praw Szwecji.

TEHRAN (Tasnim) – Podczas gdy niegdyś spokojna Szwecja zmaga się z wielką falą przestępczości, która obejmuje morderstwa, przemoc z użyciem broni palnej i zamachy bombowe, na poziomie niezauważonym przez jej rówieśników i sąsiadów, szef policji tego kraju Anders Thornberg przyznał, że „jest to społeczeństwo, które nie chcę”.

W 2022 roku liczba śmiertelnych strzelanin w Szwecji osiągnęła rekordowy poziom 61 – sześć razy więcej niż w Danii, Finlandii i Norwegii razem wziętych. Podczas gdy kraj walczy o powstrzymanie gwałtownie rosnącego wskaźnika przestępczości, w sąsiednich krajach niedawno ukuty termin „szwedzkie warunki” stał się zniewagą w debacie politycznej.

Zdaniem szefa policji w Skandynawii, przyczyna tak drastycznego spadku jest niemożliwa do zrozumienia, donosi Sputnik.

Niemniej jednak ostrożnie przyznał, że „są tacy, którzy twierdzą”, że imigracja może mieć swój udział w grze.

„Są tacy, którzy twierdzą, że mogło to być spowodowane słabą integracją i [faktem], że musimy sobie radzić z tymi wrażliwymi obszarami” – powiedział Thornberg szwedzkim mediom, nawiązując do ogromnej listy zniszczonych i dotkniętych przestępczością stref miejskich rozproszonych na terenie całego kraju.

Poza Szwecją takie obszary, na których wybucha przemoc, nazywane są „strefami zamkniętymi”, a nawet „gettami”, ale władze kraju trzymają się bardziej eufemistycznych „stref wykluczenia” lub „społeczeństw równoległych”. Obecnie na liście znajduje się 61 wpisów, zamglonych przestępczością, bezrobociem i bezprawiem.

Zapytany, dlaczego szwedzcy rówieśnicy są wolni od takich problemów, Thornberg powiedział, że „tak naprawdę nie ma na to dobrego wyjaśnienia” i zasugerował, że należy to „zbadać”. Co ciekawe, w 2022 r. tylko w małym, wypełnionym imigrantami obszarze Jarva w Wielkim Sztokholmie doszło do tylu śmiertelnych strzelanin, co w całej Norwegii.

W 2021 roku Szwecja stała się jedynym krajem europejskim, w którym liczba śmiertelnych strzelanin znacznie wzrosła od 2000 roku, przeskakując z jednego z najniższych wskaźników przemocy z użyciem broni palnej w Europie do jednego z najwyższych od mniej niż dziesięciu lat, wyprzedzając Włochy, Bałkany i Europę Wschodnią, znaleziono raport szwedzkiej rady narodowej ds. zapobiegania przestępczości.

Gwałtowny wzrost liczby zabójstw z użyciem broni palnej w Szwecji był powiązany ze środowiskami przestępczymi na „obszarach społecznie upośledzonych” – czytamy w raporcie, zauważając, że liczba ofiar śmiertelnych strzelanin wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. Wcześniej krajowe raporty policyjne zidentyfikowały dziesiątki zorganizowanych gangów działających w Szwecji, często opartych na wspólnym pochodzeniu etnicznym i liczących aż 5000 aktywnych gangsterów. Waśnie mafie, handel narkotykami i brutalna redystrybucja władzy w półświatku zostały nazwane wspólnym czynnikiem stojącym za wieloma strzelaninami i eksplozjami.

Chociaż szereg szwedzkich rządów w ostatnich latach próbował bagatelizować rolę brutalnych przestępstw, które stały się wszechobecne w debatach politycznych i kronikach filmowych, obecny premier Ulf Kristersson powiązał niekorzystne trendy z masową imigracją i słabą integracją – pogląd diametralnie przeciwny do tego, co jego własna partia Umiarkowana powiedziała mniej niż dziesięć lat temu – i stanęła na platformie „prostowania Szwecji”, obiecując ostrzejsze egzekwowanie prawa.

W jeszcze innym, milczącym potwierdzeniu zakresu problemu, szwedzka policja otrzymała w 2023 r. dofinansowanie w wysokości 37 mld SEK (3,6 mld USD), czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2015 r.

                                        Tasnim News Agency

Główny policjant w Szwecji „nie ma wyjaśnienia”, dlaczego kraj jest przepełniony przestępczością

  • Luty, 16, 2023 – 15:37

Link do artykułu: https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/02/16/2854650/sweden-s-top-cop-has-no-explanation-why-country-is-overrun-with-crime

Cała zawartość Tasnim News Agency jest objęta licencją Creative Commons Attribution 4.0 International License .

[Uzupełnienie:

Przestępczość w Szwecji

Całkowita częstotliwość zgłaszania przestępstw w Szwecji wykazywała powolne tempo wzrostu po 1990 r. (z łącznie 14 240 zgłoszeń policyjnych na 100 000 mieszkańców w 1990 r. Do 15 040 w 2019 r.). Kradzieże samochodów, włamania i kradzieże sklepowe są zgłaszane znacznie rzadziej w ostatnich latach, podczas gdy częstotliwość zgłaszania przestępstw seksualnych, zwłaszcza gwałtów, a także przestępstw narkotykowych, napaści i wandalizmu wzrosła wielokrotnie od lat 70. XX wieku. Jednocześnie ogólna liczba wyroków skazujących za przestępstwa spadła, mimo wzrostu liczby ludności (z 300 000 ściganych w 1975 r. i 200 000 w 1980 r. do około 100 000 rocznie od 2010 r.). Wskaźnik wykrywalności przestępstw w stosunku do liczby przestępstw popełnionych do 2016 roku stopniowo spadał (według statystyk do 2018 r.).

Według badania EU-SILC z 2017 r. Szwecja jest jednym z krajów UE, w którym największy odsetek ludności doświadcza problemów związanych z przestępczością, wandalizmem i przemocą w miejscu zamieszkania, w przeciwieństwie do innych krajów nordyckich, które plasują się na najniższe poziomy. Z tendencją do narastania problemów w latach 2010-2017, Szwecja stanowi odstępstwo od innych krajów UE, gdzie w przeciwieństwie do niej problemy z przestępczością maleją. Problemy z przemocą, wandalizmem i przestępczością na obszarach mieszkalnych wykazywały tendencję spadkową we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Niemiec, Szwecji, Litwy i Luksemburga.

Ogólnie rzecz biorąc, trzykrotnie większy odsetek ludności krajów UE doświadcza problemów w dużych miastach w porównaniu z obszarami słabo zaludnionymi, podczas gdy Szwecja ma wysoki odsetek również na obszarach słabo zaludnionych.

                           Wikipedia – https://sv.wikipedia.org/wiki/Brottslighet_i_Sverige]

 

Obraz wyróżniający: Sveriges rikes lag – Zbiór praw Szwecji. Z Wikimedia Commons, repozytorium wolnych multimediów