*** (miłość) / Przemysław Kobiałka

0
754

 

***

miłość
miło(ść)
(mi)łoś(ć)
(mił)ość
mi(łość)

Przemysław Kobiałka

Obraz wyróżniający: autor zdjęcia – Przemysław Kobiałka