Pisarstwo średniowiecza, renesansu i baroku – zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Koła Naukowgo Literatury Dawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

0
385

Koło Naukowe Literatury Dawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Pisarstwo średniowiecza, renesansu i baroku”, która odbędzie się w środę 31 maja 2023 roku w formie hybrydowej (stacjonarnie i poprzez program Teams) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

TEMAT KONFERENCJI

Tematem konferencji jest szeroko pojęta europejska literatura dawna i literatura doby staropolskiej. Ogólne zagadnienie, określone w nazwie konferencji jako „Pisarstwo średniowiecza, renesansu i baroku”, pozwoli wielu młodym badaczkom i badaczom przedstawić wyniki swoich studiów związanych z przed-oświeceniową literaturą europejską.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Do udziału w konferencji gorąco zachęcamy wszystkich studentów i doktorantów nauk humanistycznych, którzy interesują się literaturą przed-oświeceniową. Komitet naukowy konferencji złożony będzie z pracowników naukowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZGŁOSZENIA

Abstrakty wystąpień konferencyjnych prosimy przesyłać do 15 maja 2023 roku na adres: literatura.dawna.uj@gmail.com

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu konkretnych propozycji wystąpień przesłana zostanie do dnia 18 maja 2023 roku. Abstrakt wystąpienia powinien zawierać: 

  • imię i nazwisko występującego, 
  • afiliację akademicką, 
  • adres email, 
  • streszczenie propozycji wystąpienia, 
  • opcjonalną do załączenia bibliografię. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

LINK DO STRONY KONFERENCJI NA PORTALU FACEBOOK

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Redakcja WOBEC

informacja dzięki uprzejmości Koła Naukowego Literatury Dawnej UJ