Na przykład gry z rówieśnikami, które zachęcają dzieci do współpracy, lub zajęcia promujące dzielenie się, przyniosą pozytywne korzyści

Vicky Yiran Zhao

Naukowcy z University of Cambridge przeanalizowali dane prawie 1700 dzieci, zebrane, gdy te miały trzy i siedem lat. Osoby, które w wieku trzech lat miały lepsze zdolności do zabawy z rówieśnikami, konsekwentnie wykazywały mniej oznak złego stanu zdrowia psychicznego cztery lata później. Miały tendencję do mniejszej nadpobudliwości, a  także rzadziej wdawały się w bójki lub nieporozumienia z innymi dziećmi; rodzice i nauczyciele zgłaszali mniej problemów z ich zachowaniem i problemami emocjonalnymi,

Co ważne, związek ten generalnie był prawdziwy, nawet gdy badacze skupili się na podgrupach dzieci, które były szczególnie narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym. Miało to również zastosowanie, gdy brali pod uwagę inne czynniki ryzyka dla zdrowia psychicznego – takie jak poziom ubóstwa lub przypadki, w których matka doświadczyła poważnego stresu psychicznego podczas ciąży lub bezpośrednio po niej.

Odkrycia sugerują, że zapewnienie małym dzieciom, które mogą być podatne na problemy ze zdrowiem psychicznym, dostępu do dobrze wspieranych możliwości zabawy z rówieśnikami – na przykład w grupach zabaw prowadzonych przez specjalistów ds. edukacji wczesnoszkolnej – może być sposobem na znaczną poprawę ich długoterminowego zdrowia psychicznego.

Dr Jenny Gibson z Play in Education, Development and Learning (PEDAL) Centre na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Cambridge powiedziała: „Uważamy, że to połączenie istnieje, ponieważ poprzez zabawę z innymi dzieci nabywają umiejętności budowania silnych przyjaźni, gdy dorastają i rozpoczynają naukę w szkole. Nawet jeśli są zagrożeni złym zdrowiem psychicznym, te sieci przyjaźni często pokonują te problemy”.

Vicky Yiran Zhao, doktorantka PEDAL i pierwsza autorka badania, dodała: „Liczy się jakość, a nie ilość gry rówieśniczej. Na przykład gry z rówieśnikami, które zachęcają dzieci do współpracy, lub zajęcia promujące dzielenie się, przyniosą pozytywne korzyści”.

Naukowcy wykorzystali dane 1676 dzieci w badaniu Growing up in Australia , które śledzi rozwój dzieci urodzonych w Australii między marcem 2003 a lutym 2004. Zawiera ono zapis dostarczony przez rodziców i opiekunów, jak dobrze dzieci bawiły się w różnych sytuacjach w wieku trzech lat. Obejmowało to różne rodzaje gry rówieśniczej, w tym proste gry; pomysłowa zabawa w udawanie; działania ukierunkowane na cel (takie jak budowanie wieży z klocków); oraz gry zespołowe, takie jak zabawa w chowanego.

Te cztery wskaźniki zabawy z rówieśnikami zostały wykorzystane do stworzenia miary „zdolności do zabawy z rówieśnikami” – leżącej u podstaw zdolności dziecka do interakcji z rówieśnikami w zabawny sposób. Naukowcy obliczyli siłę związku między tym wskaźnikiem a zgłaszanymi objawami możliwych problemów ze zdrowiem psychicznym – nadpobudliwością oraz problemami z zachowaniem, problemami emocjonalnymi i rówieśniczymi – w wieku siedmiu lat.

Następnie w badaniu przeanalizowano dwie podgrupy dzieci w ramach całego zespołu. Były to dzieci o wysokiej „reaktywności” (dzieci, które bardzo łatwo się denerwowały i trudno było je uspokoić w okresie niemowlęcym) oraz dzieci o niskiej „wytrwałości” (dzieci, które miały trudności z wytrwaniem w obliczu trudnego zadania). Obie te cechy są powiązane ze złymi wynikami w zakresie zdrowia psychicznego.

W całym zbiorze danych dzieci z wyższym wynikiem w zakresie umiejętności gry z rówieśnikami w wieku trzech lat konsekwentnie wykazywały mniej oznak problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku siedmiu lat. Na każdą jednostkę wzrostu zdolności do zabawy z rówieśnikami w wieku trzech lat, zmierzony wynik dzieci w zakresie problemów z nadpobudliwością ruchową w wieku siedmiu lat spadł o 8,4%, problemów z zachowaniem o 8%, problemów emocjonalnych o 9,8% i problemów z rówieśnikami o 14%. Miało to zastosowanie niezależnie od potencjalnych czynników zakłócających, takich jak poziom ubóstwa i cierpienie matek oraz niezależnie od tego, czy dzieci miały mnóstwo okazji do zabawy z rodzeństwem i rodzicami.

Efekt był widoczny nawet wśród grup ryzyka. W szczególności wśród 270 dzieci w kategorii „niska wytrwałość”, te, które lepiej bawiły się z rówieśnikami w wieku trzech lat, konsekwentnie miały niższą nadpobudliwość i mniej problemów emocjonalnych i rówieśniczych w wieku siedmiu lat. Może to wynikać z tego, że zabawa z rówieśnikami często zmusza dzieci do rozwiązywania problemów i stawiania czoła nieoczekiwanym wyzwaniom, a zatem bezpośrednio odnosi się do niskiej wytrwałości.

Korzyści płynące z zabawy rówieśniczej były słabsze w podgrupie o wysokiej reaktywności, prawdopodobnie dlatego, że takie dzieci są często niespokojne i wycofane oraz mniej skłonne do zabawy z innymi. Jednak nawet w tej grupie lepsza zabawa z rówieśnikami w wieku trzech lat wiązała się z niższą nadpobudliwością w wieku siedmiu lat.

Spójny związek między zabawą rówieśniczą a zdrowiem psychicznym prawdopodobnie istnieje, ponieważ zabawa z innymi wspiera rozwój samokontroli emocjonalnej i umiejętności społeczno-poznawczych, takich jak zdolność rozumienia uczuć innych ludzi i reagowania na nie. Są one podstawą budowania trwałych, wzajemnych przyjaźni. Istnieją już dobre dowody na to, że im lepsze powiązania społeczne danej osoby, tym lepsze jest jej zdrowie psychiczne. W przypadku dzieci więcej kontaktów społecznych również tworzy pozytywny cykl, ponieważ zazwyczaj prowadzi to do większej liczby okazji do zabawy z rówieśnikami.

Naukowcy sugerują, że ocena dostępu dzieci do zabaw rówieśniczych we wczesnym wieku może być wykorzystana do badania osób potencjalnie zagrożonych przyszłymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Twierdzą również, że zapewnienie rodzinom zagrożonych dzieci dostępu do środowisk promujących wysokiej jakości zabawę rówieśniczą, takich jak grupy zabaw lub opieka w małych grupach z profesjonalnymi opiekunami, może być łatwym do dostarczenia i tanim sposobem na zmniejszenie prawdopodobieństwa problemów ze zdrowiem psychicznym w późniejszym czasie.

„Obecnie standardową ofertą jest skierowanie rodziców na kurs rodzicielski” – powiedział Gibson. „Moglibyśmy znacznie bardziej skupić się na zapewnieniu dzieciom lepszych możliwości poznawania i zabawy z rówieśnikami. Istnieją już fantastyczne inicjatywy w całym kraju, prowadzone przez profesjonalistów, którzy świadczą dokładnie te usługi na bardzo wysokim poziomie. Nasze odkrycia pokazują, jak ważna jest ich praca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że inne czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu psychicznemu dzieci mogą często wynikać z okoliczności pozostających poza kontrolą rodziców”.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Child Psychiatry & Human Development.Tekst w tej pracy jest objęty licencją Creative Commons Attribution 4.0 International License. Obrazy, w tym nasze filmy, są chronione prawami autorskimi ©University of Cambridge i licencjodawców/współtwórców, jak określono. Wszelkie prawa zastrzeżone. Udostępniamy nasze treści graficzne i wideo na wiele sposobów – na przykład tutaj, na naszej głównej stronie internetowej zgodnie z jej Warunkami oraz w szeregu kanałów, w tym w mediach społecznościowych, które umożliwiają korzystanie i udostępnianie naszych treści zgodnie z odpowiednimi Warunkami.

Link do artykułu: https://www.cam.ac.uk/research/news/pre-school-play-with-friends-lowers-risk-of-mental-health-problems-later

Obraz wyróżniający: Obraz 이룬 봉 z Pixabay