Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

Po co komu historia sztuki? Wykład dra Pawła Drabarczyka vel Grabarczyk – Zaproszenie

Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne wspólnie z Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zapraszają na wykład z cyklu ‹‹Po co komu humanistyka? Albo o pożytkach z naturalnej inteligencji››: Po co komu historia sztuki?, który wygłosi dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk.

9 listopada (czwartek) o g. 18:00.   Art Inkubator Goyki 3 Sopot.

Spotkanie poprowadzi dr Janusz Bohdziewicz.
Celem cyklu o przewrotnie sformułowanym tytule „Po co komu humanistyka?” jest prowokacja do namysłu i debaty nad aktualnym stanem humanistyki w kontekście wyzwań naszych czasów.
Podczas gdy najważniejsze problemy ludzkości domagają się wspólnego poszukiwania sensu, nowych idei, zrozumiałej komunikacji i etycznych rozwiązań – a więc tego, co zdaje się realizacją powołania humanistyki, ta nie tylko jest ignorowana przez szerokie masy konsumentów, oddających swą refleksję „mediom myślenia” (np. ChatGPT), czy przez wąskie grupy „wszystkowiedzących” polityków, ale jest również dyskredytowana przez wielu przedstawicieli nauk ścisłych, wypierana z uniwersytetów, względnie zmuszana do naśladowania użytecznej w gospodarce science, a nawet zastępowana przez „humanistykę cyfrową”, która w dobie możliwości permanentnego monitoringu społeczeństw wyrzeka się niekiedy potrzeby teorii…
Cóż po humaniście w tak marnym czasie? – czy naprawdę istotą myślenia jest szybkie generowanie tekstów w oparciu o dane zgromadzone w Internecie, jak zdają się przekonywać niektórzy zwolennicy sztucznej inteligencji?
Chcemy zapytać o to czołowych polskich humanistów akademickich, zaangażowanych nie tylko w prace badawcze, ale także działania społeczne, wywodzących się z różnych pokoleń, szukając nadziei na ocalenie refleksji niezależnej od hiper-subiektywności lajków i pseudo-obiektywności Big Data. Zapraszamy myślicieli spoza Wybrzeża, których trudniej posłuchać i rozmawiać z nimi na żywo w Trójmieście – chciałoby się jednak, by właśnie tu, w pobliżu morza, gdzie horyzonty są najszersze, udało się wzbudzić ochotę i entuzjazm do podejmowania intelektualnych wypraw ku najdalej sięgającym pytaniom człowieczeństwa i najbardziej obiecującym koncepcjom radzenia sobie z chaosem i wyczerpaniem codzienności.

[Za Facebookiem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego]

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk – doktor, historyk sztuki. Bada funkcjonowanie w polu sztuki kategorii takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum, czy niesamowite. Podąża za przemianami sztuki pod wpływem wybranych idei, ale także przekształceniami, zniekształceniami, rewizjami, jakim idee te ulegają w realizacjach artystycznych. Na przykładach zaczerpniętych ze świata sztuki przygląda się punktom stycznym i (zwykle niestabilnym) liniom demarkacyjnym pomiędzy poszczególnymi kategoriami (np. wzniosłość/niesamowite; wzniosłość/melancholia; wzniosłość/niewyobrażalne). Ponadto interesuje go długie trwanie romantycznego imaginarium, w szczególności przesunięcia znaczeń, jakie dokonują się w nim w związku z rosnącą „świadomością antropoceniczną” czy przemianami postaw wobec sacrum. Do swych zainteresowań badawczych zalicza również teorię wyobraźni, alternatywne historie sztuki, a także widmowe instytucje powoływane do życia przez artystki i artystów. Przyjęta przez niego metoda badawcza wpisuje się w tradycję hermeneutyczną. Doktorat obroniony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk poświęcił kategorii wzniosłości w polskiej sztuce współczesnej. Publikuje/publikował m.in. w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Tekstach Drugich”, „Artifex Novus”, „Szumie”, „Frazie”. Uczestniczy jako wykonawca w grancie NPRH „Materiały do korpusu portretu staropolskiego”, moduł „Dziedzictwo narodowe”, 2017, Numer: 11H 17 0023 85.
Exit mobile version