Konkurs literacki – ANTOLOGIA Prace nad powstaniem naszej antologii wciąż trwają. Wiele tekstów jest już po wstępnej korekcie i adiustacji. Od połowy października zaczniemy przesyłać je do autorów w celu uzyskania ich akceptacji naniesionych poprawek. Myśląc o konkursie, wciąż jednak nie potrafię poradzić sobie z jednym tekstem. Przyszedł jako jeden z pierwszych i może dlatego zwróciłem na niego uwagę. Zainteresował mnie...
Od Redakcji Obecny numer WOBEC oznaczyliśmy dwoma cyframi – 1 (24). Pismo nasze wkroczyło, bowiem na nową drogę. Nie tylko zmieniliśmy platformę, przy pomocy, której je składamy, ale dokonaliśmy też wielu zmian redakcyjnych. Uznaliśmy, że zespół naszych współpracowników rozrósł się na tyle, że warto już teraz wprowadzić odrębne redakcje. Tym bardziej, że wciąż rośnie liczba nadsyłanych materiałów i że nikt...