Dziś otrzymaliśmy projekt plakatu do sierpniowego koncertu, w którym wykorzystaliśmy obraz profesora Czesława Tumielewicza. Gdy nieco ponad miesiąc temu dostrzegłem ten obraz na facebooku od razu pomyślałem, że będzie on wspaniałą ilustracją do tego projektu. Tak wiele jest w twórczości profesora radości, właśnie wolności... a przy tym bliska mi ulica Lawendowa. Pani Kasia Sitarz, która opracowała na bazie tego...
Podobnie jak na terytorium Bliskiego i Dalekiego Wschodu, doliny Nilu, czy Europy i na kontynencie obu Ameryk wraz z upływem czasu doszło do znacznego zróżnicowania kultur ludzkich, tym bardziej, że ludność przybyła na ten kontynent nie jednorazowo, lecz kilkoma falami, niewielkimi grupami, niewiedzących o sobie ludów, od początku reprezentowała różny poziom gospodarki i kultury. Wbrew powszechnym opiniom początki państwowości na terenie Ameryki Prekolumbijskiej, choć...
Śledząc losy dramaturgii po rewolucji angielskiej i Wielkiej Rewolucji Francuskiej, mogliśmy zaobserwować, że lata porewolucyjne były w tych państwach okresami regresu sztuki teatralnej. Podobnie było i w Rosji. Rewolucja zniszczyła nie tylko podstawy poprzedniego ustroju, ale także wcześniejsze elity; skierowała ogarnięte nią społeczeństwo na drogę wojny wewnętrznej, a później imperializmu. Oczywiście i ta rewolucja nie przyniosła nikomu wolności. Cel...
Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Dariuszem Bożykiem, autorem wystawy malarstwa p.t. PEJZARZE PRZEWAŻNIE POTRÓJNE”„ w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej 67/68, lipiec 2021, MJ.: Prace, które aktualnie prezentujesz w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej w Gdańsku, zachwycają rozmachem, kolorystyką i radością życia przekazaną przy pomocy pędzla. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Skąd bierzesz, w czasach pandemii, tak dużo radości? DB:      Te obrazy są wyrazem mojej miłości...
Perfidny łucznik atakujący znienacka ze słodyczą właściwą pulchnym dzieciaczkom udającym aniołki, to zawiła metafora uczucia spadającego na człowieka bez udziału jego wolnej woli. Wiele ksiąg, raz mądrych, raz frywolnych powstało na ten temat. Sam napisałem jedną z nich zatytułowaną „Amor Królem”, gdzie ironii, frywolności i goryczy więcej, niż zdołam tu zmieścić. Wracam jednak do tej postaci, ponieważ po mrożącej stosunki...
Prawa rynku, walka o klienta (w tym wypadku czytelnika) zmuszają dzisiejsze dziennikarstwo do poszukiwania sensacji, epatowania grozą. Opowiadał mi kiedyś pracujący w hamburskiej telewizji znajomy, że jednym z ważnych kryteriów doboru materiałów do programu informacyjnego tej stacji była ilość ofiar. Konflikt zbrojny, wypadek, w którym ginie więcej niż dziesięć osób, powódź, a jeszcze lepiej tsunami, czy erupcja wulkanu, to...
  Dzieci Agamemnona Obyśmy tylko umarli szlachetnie – Agamemnona dzieciom tak się godzi.                          Eurypides „Orestes” Słowo wprowadzenia Zaprezentowane w niniejszym tekście interpretacje mitów, jedne z wielu spośród tych, na których bazowało antyczne dramatopisarstwo, stanowią mój subiektywny dobór podyktowany chęcią utworzenia umiarkowanie spójnego, jednolitego w wydźwięku utworu. Jako główna baza posłużyły mi w tym celu Eurypidesowe: „Ifigenia w Aulidzie”, „Elektra” oraz „Orestes”. Nie oznacza to...
Dur plamisty (Tyfus) Pisząc o durze plamistym, zwanym również durem wysypkowym lub tyfusem plamistym użyłem również określenia  „tyfus”. Nazw związanych z tą chorobą (lub z nią utożsamianych) jest znacznie więcej, np. „gorączka okrętowa”, „gorączka obozowa”, „gorączka okopowa”, „gorączka wojenna” lub „gorączka więzienna”. Ostatnie z wymienionych nazw wskazują, że ta niezwykle niebezpieczna, a zarazem zakaźna choroba, która nieleczona może doprowadzić do...
Do Europy z terenów Bliskiego Wschodu gospodarka rolna trafiła wzdłuż dwóch szlaków wędrownych – przez Azję Mniejszą i Grecję w górę Dunaju, dalej wzdłuż brzegów Morza Śródziemnego i Atlantyku do Anglii i Irlandii. Najważniejsze etapy tej migracji można odczytać z datowania najwcześniejszych osiedli: Anatolia (Çatal Hüyük, około 6800 r. p.n.e.), Grecja (jeszcze bez ceramiki, około 6000 r. p.n.e.) i osiedla tellowe z ceramiką, (około 5000 r. p.n.e.),...
  https://youtu.be/uhG9G919O50   Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego. *** Marta Jaszewska – aktorka, pedagog, menadżer kultury. Absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz Pedagogiki ze specjalnością Menadżer Kultury, UWM Olsztyn. Współpracuje z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, Teatrem Gdynia Główna, Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu, Teatrem Rozmaitości Adama Gromadzkiego oraz Gdańską Szkołą...