Dzisiejsza audycja będzie obejmowała biografie ludzi pióra i ich najważniejsze utwory literackie dotyczące morza, Wybrzeża Gdańskiego i Pojezierza Kaszubskiego, poczynając od zakończenia II wojny światowej do wprowadzenia stanu wojennego. Większość z nich - z nielicznymi wyjątkami, jak Jan Drzeżdżon, który pisał również po kaszubsku - pisała w literackim języku polskim. Dość wyraźną cezurą w dziedzinie kultury i nie tylko...
W najbliższy piątek dojdzie do podpisania umowy pomiędzy kierownictwem budowy CPK a kierownictwem lotniska Incheon z Korei oraz do zawarcie międzynarodowego porozumienia dotyczącego wsparcia dla tego wielkiego projektu; "Porozumienia o wzajemnej współpracy" pomiędzy przedstawicielami rządu polskiego i koreańskiego, Powyższą informację przyjąłem z wielką radością, ponieważ od początku pojawienia się tej idei, która przekształciła się z czasem projekt budowy Centralnego Portu...
          Żuławy obrosły. Nie tylko trzcinami, tatarakiem, wierzbami i tym wszystkim, co w wiecznie wilgotnej i urodzajnej glebie znajdzie pożywkę, ale i niedomówieniami, wyobrażeniami zrodzonymi z polityk historycznych i powierzchownego postrzegania tego nadal zagadkowego świata. Przyjezdnych i przejezdnych nie wdających się w zawiłości historii zachwyca płaski krajobraz, rzędy topól i wierzb, dawne budownictwo, resztki infrastruktury gospodarczej i przemysłowej, w...
„Oto dzień krwi chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim”. To pierwsze słowa z przemówienia generała Józefa Hallera, wygłoszone na plaży w Pucku 10 lutego 1920 roku. Był to dzień zaślubin Polski z Bałtykiem, a zarazem dzień włączenia Pomorza w skład Rzeczpospolitej. Inaczej niż w Wielkopolsce i...
Ślęcząc kiedyś nad biografią, a później pracując nad scenariuszem o Władysławie Ślewińskim zastanawiałem się, jakie cechy  trzeba mieć, by zostać artystą. We wstępie do wydanego zarysu tego scenariusza, który napisałem we współpracy z Jarkiem Pudlisem napisałem: Co to znaczy być artystą, lub inaczej,  jakie trzeba mieć właściwości, by nim zostać? Trudne pytania. Poszukując odpowiedzi pomyślałem o trzech cechach. Po pierwsze...
W listopadzie ubiegłego roku nakładem wydawnictwa BOSZ ukazał się album poświęcony życiu i twórczości Tamary Łempickiej, słusznie określanej mianem „królowej art déco”. Album ten powstał przy współpracy ze spadkobierczyniami spuścizny po artystce, co daje dużą gwarancję jego rzetelności. Teksty publikacji zostały opracowane przez Marisę de Lempicka oraz dr Marię Annę Potocką – krytyczkę i teoretyczkę sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki...
Historia Rzymu od czasu powstania jego państwowości (753 r. p.n.e.) do upadku Cesarstwa Zachodniego (476 r.)  liczy 1229 lat. Oczywiście podane daty są w jakiejś mierze umowne (pierwsza legendarna), w podanym okresie uległy też znacznym zmianom granice tego państwa (od niewielkiego miasta-królestwa do obejmującego cały basen Morza Śródziemnego cesarstwa), zmieniał się jego ustrój, niemniej jednak możemy mówić o pewnej...
Wydana w 1992 roku debiutancka powieść Romana Praszyńskiego „Na klęczkach” była rewelacją tamtego sezonu. Autora o­krzyknięto najwybitniejszym pols­kim postmodernistą, co chyba w pełni sa­tysfakcjonowało Praszyńskiego, gdyż jego mistrzem i idolem był czołowy przedstawiciel tego prądu filozoficzno-artystycz­ne­go – Kurt Vonnegut. Jak wiadomo postmodernizm to chaos, to zerwanie z obowiązującymi dotąd kanonami estetyki w sztuce i literaturze. Zazwyczaj mło­dzi przyjmują wszystko co...
Tematem tego artykułu będzie okupacyjna aktywność artystyczna Tadeusza Kantora, zanim jednak do niej przejdę pozwolę sobie na kilka dygresji. Moim celem jest, bowiem tym razem, nie tyle sam opis dziejów podziemnego Teatru Niezależnego, co ukazanie, że artysta może realizować się w każdych warunkach. Po raz pierwszy zrozumiałem to widząc rzeźbione przez innego artystę (Franciszka Xsawerego Dunikowskiego) w Oświęcimiu drewniaki. Twórczość...
Pisząc po raz pierwszy w swojej „Historii dramaturgii polskiej” o tym wielkim artyście zacząłem od słów: Tadeusz Kantor (ur. 1915, zm. 1990) jest twórcą łączącym działalność dramaturga i malarza. Cóż, uległem wówczas powszechnej prawie u wszystkich chęci klasyfikowania, szufladkowania… lubimy – ja też – porządkować rzeczywistość, szufladkować. Długo jednak przytoczone zdanie nie dawało mi spokoju… zderzałem twórczość teatralną Kantora...