Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

„Niech żyje Europa, Republika i Francja”: Emmanuel Macron nalega na silniejszą Europę / Colin Chapman FAIIA

W niezwykłym przemówieniu Emmanuela Macrona wezwano do stworzenia bardziej niezależnej i silniejszej Europy – takiej, która byłaby moralnym liderem w myślach i czynach w dzisiejszym pełnym wyzwań i niebezpiecznym świecie. Minęło siedem lat, odkąd Macron przedstawił swoją wizję wzmocnionej Europy na Uniwersytecie La Sorbonne. 
Oznajmił pewien postęp od 2017 r., choć nie tak duży, jak by sobie tego życzył, biorąc pod uwagę poważne i nieprzewidziane przeszkody po drodze: w szczególności brexit i jego skutki, pandemię Covid-19 oraz rosyjską inwazję na Ukrainę i późniejszą wojnę. „Bitwa nie jest jeszcze wygrana” – oznajmił prezydent. Ostrzegł przed ogromnym ryzykiem w miarę przyspieszania transformacji w ciągu następnej dekady. „Europa jest śmiertelna; może umrzeć” – stwierdził, dodając, że jego przyszłość zależy od naszych wyborów, wyborów, których musimy dokonać teraz.
Czym oni są? Macron wskazał na wybór między pokojem a wojną; postanowienie uczynienia z Europy innowacyjnego kontynentu opartego na badaniach; oraz dla ochrony liberalnych demokracji. Po powrocie na Sorbonę 25 kwietnia wygłosił 90-minutowe przemówienie, w którym przedstawił wizję nowej Europy o strategicznym sojuszu, opartej na sile, dobrobycie i humanizmie.
U podstaw propozycji Macrona leżało to, że Europa musi ponownie rozważyć koncepcję suwerenności i podjąć pewne istotne decyzje strategiczne, uznając, że nastąpiła zmiana paradygmatu i stare polityki nie mają już zastosowania ani nie są istotne. Daleki od demontażu Unii Europejskiej i jej instytucji, opowiadał się za Europą, która może pisać historię, a nie podążać za historią tworzoną gdzie indziej, jak w Ameryce czy Azji. Wizja Macrona dotyczy europejskiego humanizmu, wyjątkowej relacji opartej na wolności i sprawiedliwości. „Nie jesteśmy tacy jak inni” – stwierdził. „To [Unia Europejska] to przygoda, którą realizujemy”. Powtarzając echem człowieka renesansu, mówił o koncepcji europejskiej będącej „wizją oświecenia”, w której nie oddajemy naszego życia kontroli państwa i utracie wolności.
Trzon przemówienia Macrona skupiał się na władzy i dobrobycie. Jego wizja Europy jest respektowana i gwarantuje własne bezpieczeństwo, z mocnymi granicami równoważącymi ryzyko; Europy, w której nie przekazujemy już dostaw energii Rosji ani handlu Chinom. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa jest, aby Rosja nie wygrała wojny na Ukrainie – stwierdził, wzywając do zwiększenia pomocy dla Ukrainy nie tylko w celu ochrony terytorium tego kraju, ale także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Europy. Macron uważa, że ​​kluczem do posiadania wiarygodnej strategii obronnej dla kontynentu europejskiego jest NATO, wraz ze wspólnymi ramami bezpieczeństwa i obrony oraz silnymi powiązaniami z krajami sąsiadującymi z Rosją, takimi jak państwa bałkańskie i Mołdawia. Wezwał do utworzenia europejskiej akademii wojskowej zajmującej się szkoleniem i siłami szybkiego reagowania zdolnymi zmobilizować do 5000 żołnierzy; krótko mówiąc, zmiana paradygmatu w polityce dzięki konkretnym wspólnym inicjatywom.
Podstawowym wymogiem silniejszej Europy jest wytwarzanie w Europie większej ilości materiałów i broni na potrzeby obronności. Aby osiągnąć większą produkcję europejską i zrobić to szybko, potrzebne jest większe finansowanie i innowacyjne pomysły. Macron powiedział, że muszą istnieć wspólne standardy w zakresie obronności w całej Europie i polityka ogólnoeuropejska, dodając, że „fragmentacja jest słabością”. Dyplomacja ma również do odegrania kluczową rolę w uzupełnianiu ambicji obronnych. Europa „nigdy nie może być pieskiem towarzyskim Stanów Zjednoczonych” – powiedział. Prawdziwe wzajemne partnerstwo z krajami Afryki, Azji, Pacyfiku i Ameryki Łacińskiej umożliwiłoby UE mówienie jednym głosem w kwestiach takich jak ubóstwo, zdrowie i zmiana klimatu.
Zatem potężna Europa to taka, która potrafi dbać o swoje granice i ustanawiać jasne wspólne polityki. Dzięki ścisłej współpracy i europejskiemu podejściu UE może skuteczniej walczyć z handlarzami ludźmi, monitorować i regulować imigrację oraz przeciwdziałać międzynarodowym sieciom zajmującym się terroryzmem, narkotykami i cyberprzestępczością.
Macron przewiduje nowy europejski model gospodarczy na rzecz wzrostu i produkcji, który będzie odpowiedzią na świat, w którym brakuje energii i surowców. Większe bogactwo pomoże nam poprawić jakość życia ludzi, chronić różnorodność biologiczną, dekarbonizację i chronić otwartą gospodarkę, powiedział. Obecna polityka „nie spowoduje tego” – oświadczył, przewidując, że przy zbyt wielu regulacjach i niewystarczających inwestycjach Europa „przegra wyścig” po dobrobyt. Macron powiedział swoim słuchaczom, którzy wywierają wpływ, że Francja znalazła się w punkcie zwrotnym i wezwał Europę nie tylko do większej produkcji, ale także do deregulacji i uproszczenia transakcji w oparciu o „więcej zaufania, mniej tekstów”. Prezydent Macron zwrócił uwagę, że USA i Chiny nie przestrzegają już zasad handlu międzynarodowego, a model europejski nie spełnia już swojej roli. Bez zmian istnieje ryzyko, że ubożejemy – stwierdził.
Europa musi dążyć do objęcia wiodącej pozycji w kluczowych sektorach przyszłości, takich jak przetwarzanie sztucznej inteligencji, nowe źródła energii, takie jak synteza termojądrowa, oraz kwantowe przetwarzanie danych, poprzez wspólne inwestowanie i zapewnianie ulg podatkowych zachęcających do przedsiębiorczości. Jednak najdalej idące zmiany potrzebne są w zakresie dekarbonizacji energii i rolnictwa. Macron powiedział swoim słuchaczom, że więcej energii jądrowej i zielonej, którą będzie można swobodnie przepływać w UE, pomoże zagwarantować niższe koszty dla przemysłu europejskiego i jest kluczem do zatrudnienia i konkurencyjności.
„Bezwzględnie potrzebujemy własnej suwerenności żywnościowej, niezależnej od innych krajów […] wspólnej polityki rolnej, która jest silna, ale nie tak złożona”, wraz ze zrównoważoną polityką rybołówstwa i nowoczesnymi technologiami w rolnictwie. Europa musi chronić standardy zdrowotne, społeczne i środowiskowe swoich 450 milionów obywateli, w przeciwnym razie stanie się kontynentem, na który wszystko będzie pochodzić z zewnątrz, ale nowoczesne i uczciwe umowy o wolnym handlu muszą być tego częścią. „Nie możemy odrzucić całego wolnego handlu, jeśli czerpiemy z niego korzyści” – ostrzegł lobby rolnicze, ukłonem w stronę niedawnych niepokojów i protestów.
Następnie prezydent przytoczył długą listę niezbędnych reform i nowych inicjatyw, podkreślając potrzebę innowacji i badań w celu zwiększenia produktywności. Mówił o potrzebie szkolenia i zatrzymywania talentów, aby Europa posiadała najlepsze zespoły naukowe do osiągnięcia w takich dziedzinach, jak komputery kwantowe, chipy elektroniczne oraz walka z rakiem, chorobą Alzheimera i chorobami zwyrodnieniowymi. Wezwał do wprowadzenia nowej wspólnej polityki finansowej i budżetowej w celu zebrania dodatkowych pieniędzy potrzebnych na inwestycje kapitałowe, badania i innowacje, podejmowanie ryzyka w zakresie przedsiębiorczości oraz szkolenia.
Jesteśmy otwarci na komentarze naszych czytelników na temat wizji prezydenta Macrona dla Europy. Jego przemówienie prawdopodobnie wywoła debatę, o czym poinformuje Outlook.

Colin Chapman FAIIA

Colin Chapman  FAIIA jest pisarzem, nadawcą i mówcą publicznym, specjalizującym się w geopolityce, ekonomii międzynarodowej i problematyce globalnych mediów. Jest byłym prezesem AIIA NSW, a w 2017 r. został mianowany członkiem AIIA. Colin jest redaktorem naczelnym Australian Outlook.

Ten artykuł został opublikowany na licencji Creative Commons i może zostać ponownie opublikowany z podaniem autorstwa.

Link do artykułu:

“Long live Europe, the Republic and France”: Emmanuel Macron Pushes for Stronger Europe

Exit mobile version