Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

Konkurs im. Lucjusza Komarnickiego, na szkolne przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół średnich

Konkurs im. Lucjusza Komarnickiego, na szkolne przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół średnich 

Fundacja Kultury WOBEC oraz Związek Literatów Polskich oddz. Gdańsk zapraszają do udziału w Konkursie im. Lucjusza Komarnickiego, na przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół średnich.  Konkurs skierowany jest do młodzieży, uczniów szkól średnich, w których szkołach realizowane są przedstawienia w ramach teatru szkolnego. Zapraszamy do przesłania zapisu elektronicznego przedstawień szkolnych, które będą wystawiane w waszych szkołach w roku szkolnym 2021-2022.  

Komarnicki LUCJUSZ, ur. 29 I 1884, Pilawa k. Siedlec, zm. 25 III 1926, Warszawa, historyk i teoretyk literatury, pedagog, prekursor idei samodzielnego tworzenia scen teatralnych przez młodzież; od 1905 nauczyciel szkół średnich w Warszawie, 1923–26 prowadził młodzież. zespół teatr. Muza; pionier nowoczesnej stylistyki w Polsce; Stylistyka polska objaśniona na przykładach i ćwiczeniach (1910), Historia literatury polskiej wieku XIX, do roku 1830 (1917), Teatr szkolny (1926).

I Organizatorzy:

Fundacja Kultury WOBEC

– ul. Gdańska 55, Mikoszewo 82-103 (główny organizator).

Związek Literatów Polskich oddz. Gdańsk

– ul. Mariacka 52, Gdańsk 80-833.

III Współpraca medialna:

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC

IV Adresaci Konkursu:

  1. W konkursie może brać udział młodzież szkół ponadpodstawowych, w których w roku szkolnym 2021/2022 zostanie zrealizowane przedstawienie teatru szkolnego.
  2. Do udziału w konkursie kwalifikujemy przedstawienia, tak więc jeśli w jakiejś szkole w roku szkolnym 2021/2022 będą wystawiane dwa lub więcej przedstawienia teatru szkolnego, każde z tych przedstawień rozpatrywane będzie odrębnie.
  3. Temat i charakter wystawianych sztuk jest dowolny.
  4. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień brane będą pod uwagę takie elementy jak: dobór repertuaru, kreatywność, samodzielność pracy przy realizacji przedstawienia, scenografia, gra aktorska, przekaz ideowy, estetyka itp.
  5. Filmowy zapis zgłaszanego do konkursu przedstawienia powinien zostać opublikowany na bezpłatnym serwisie filmowym https://www.youtube.com/, a link tego zapisu zostać przesłany na adres organizatora: konkurs.lucjusza.komarnickiego@gmail.com do 27 maja 2022 roku. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.              Na prośbę zainteresowanych uczestników konkursu dopuszczamy również  inne  formy przesyłania nagrań, np. z udostępnieniem ich na dysku google lub inaczej.
  6. W opisie filmu zamieszczonego na YouTube powinny zostać umieszczone następujące informacje:
– informacja o tym, że spektakl bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie im. Lucjusza Komarnickiego na szkolne przedstawienie Teatralne zorganizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział Gdańsk oraz Fundację Kultury Wobec.
–      linki: organizatorzy konkursu: http://fkw24.pl/https://www.facebook.com/ZLP.Gdansk/
–      patronaty medialne: https://miesiecznik-wobec.pl/https://e-kreatywni.eu                          –     hasztag: #konkursteatralnyWOBEC
–    Informację o uzyskanej zgodzie rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich autorów występujących w przedstawieniu na publikację ich wizerunku w opublikowanym filmie.
7.  Do przesłanego na adres organizatorów konkursu  zgłoszenia na konkurs przedstawienia należy dołączyć następujące informacje:                                                                                  –    Nazwa szkoły i numer klasy realizującej przedstawienie (jeśli w realizacji weźmie udział więcej klas prosimy o podanie ich numerów),                                                                           –   Lista uczniów realizujących przedstawienie.
–   Imię, nazwisko i funkcję opiekuna projektu (np. Paweł kowalski, nauczyciel języka polskiego).
–  Adres do kontaktu:
Nazwa szkoły, miejscowość, ulica itd.
Adres e-mail i ewentualnie telefon kontaktowy 

V  Zachęcamy potencjalnych uczestników konkursu do wcześniejszego kontaktu z redakcją naszego portalu internetowego – Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC (redaktor.naczelny.wobec@gmail.com), którego redakcja zaoferowała możliwość konsultacji oraz udzielania porad dotyczących realizacji przedstawień szkolnych, a także chęć prezentowania na łamach tego portalu informacji z prac przygotowawczych do przedstawienia (zdjęć z prób, nagrań filmowych itp.). Po zakończeniu konkursu wybrane nagrania z rejestracją przedstawień będą publikowane na łamach Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC oraz Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Kreatywni.

Uczestnicy konkursu biorąc udział w Konkursie im. Lucjusza Komarnickiego wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie relacji ze swoich przedstawień, do których posiadają pełnię autorskich praw majątkowych, na łamach miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC oraz Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Kreatywni.

VI Jury Konkursu

  1. Dr Piotr Wojciech Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP oddz. Gdańsk,
  2. Beniamin Koralewski – aktor, prezes zarządu GTPS,
  3. Marta Jaszewska – aktorka,
  4. Jan Jackowicz-Korczyński – pedagog (sekretarz jury).

VII Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 czerwca 2022 r.

VIII Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 3000 zł (słownie – trzy tysiące złotych).

IX Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku w połowie czerwca 2022 roku.

Koordynator projektu – Piotr Wojciech Kotlarz

W razie wątpliwości i w sprawie dodatkowych informacji proszę pisać na adres: konkurs.lucjusza.komarnickiego@gmail.com

Obraz wyróżniający:  Teatr szkolny im. Stanisława Wyspiańskiego podczas występu w „Damach i Huzarach” A. Fredry. Białystok 1935 r. Zbiory NAC on-line

Exit mobile version