Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

Archeowieści.pl zapraszają na wywiady z prof. Bogusławem Gedigą

18 października 2022 roku zmarł prof. dr hab. Bogusław Gediga, wybitny polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii pradziejowej, badacz społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej oraz wczesnego średniowiecza. Tę nieco spóźnioną podajemy z wielkim żalem. To wielka strata dla polskiej nauki. Korzystając z możliwości jakie dają twórcy portalu Archeowieści.pl postanowiliśmy przypomnieć cykl wywiadów z prof. Bogusławem Gedigą.

 

Wywiad z prof. Bogusławem Gedigą

W dniu 18 października 2022 r. zmarł prof. dr hab. Bogusław Gediga wybitny polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia siedmiu, bogato ilustrowanych wywiadów z Profesorem , w trakcie którego można posłuchać opowieści o tym:

– dlaczego zdecydował się studiować archeologię,

– jak wyglądały studia na Uniwersytecie Jagiellońskim zaraz po wojnie,

– o zderzeniu się z powojenną, socjalistyczną rzeczywistością,

– oraz o różnych podejściach do wybierania specjalizacji,

– etnografii w archeologii i profesorze Kazimierzu Moszyńskim,

– archeologii klasycznej profesora Stanisława Gąsiorowskiego,

– o jednym z twórców polskiej archeologii profesorze Rudolfie Jamce,

– początkach pracy w IAE PAN, który wtedy nazywał się jeszcze Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN,

– profesorze Włodzimierzu Hołubowiczu,

– profesorze Witoldzie Henslu,

– różnicach pomiędzy archeologią krakowską a wrocławską,

– wpływie socjalizmu na archeologię i archeologów,

– badaniach archeologicznych na Ostrówku w Opolu,

– refleksjach na temat zmieniającej się archeologii,

– o swoim życiu rodzinnym i da kilka rad tym, którzy chcą studiować archeologię

Film został zrealizowany przez Zbigniewa Kubiatowskiego, w ramach serii „Wywiady z Profesorami Archeologii” z grantu pozyskanego przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę, przy współpracy z IAE PAN.

Udostępniony jest na podstawie licencji CC BY NC ND . Film udostępniony na kanale ArcheoTV.

Bogusław Antoni Gediga (ur. 13 stycznia 1933 w Radzionkowie, zm. 18 października 2022) – polski archeolog, prof. zw. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Urodził się 13 stycznia 1933 w Radzionkowie. Studia rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, praca magisterska napisana w roku 1955 na UJ mgr na kierunku historia kultury materialnej o specjalizacji archeologia. Doktoryzował się w 1964 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę habilitacyjną napisał w 1971 r. również na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1980 prof. nadzwyczajny, a od 1990 prof. zwyczajny. Pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu. Specjalizował się w zakresie archeologii pradziejowej, sztuki i religii wczesnośredniowiecznej, oraz wczesnej epoce żelaza Europy Środkowej.

Prowadził liczne wykopaliska i projekty badawcze m.in. na terenie Śląska. Kierował badaniami oraz archeologicznymi misjami ratowniczymi w Ostrówku (Opole), Domasławiu, Wrocławiu, Biskupinie. W latach 1971–1990 kierownik Pracowni Archeologii Śląska. Szerokim echem odbiły się wyniki jego badań w Domasławiu (2006-2008), kilkanaście kilometrów od Wrocławia. Naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przebadali tam unikatowe cmentarzysko sprzed ok. 2,8 tys. lat. W obszernych grobach komorowych obok spopielonych szczątków zmarłych archeolodzy znajdowali pięknie zdobione naczynia ceramiczne. Naliczono ich ok. 300 – to największy taki zbiór z terenu Polski i jeden z największych z obszaru Europy Środkowej.

Autor ponad 250 prac o tematyce archeologicznej. Był też popularyzatorem nauki. Dla szerszego odbiorcy napisał m.in. książkę „Śladami religii Słowian” (1976), publikował też w periodyku „Z otchłani wieków”.

Członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (w latach 1999–2003 członek Prezydium, następnie przewodniczący Komisji Metod i Teorii Badań Archeologicznych), Komisji Archeologicznej Oddz. PAN Wrocław (przewodniczący), przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum w Biskupinie, członek Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministrze Kultury (rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami), członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Komisji Archeologicznej wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk (1982–2022).

Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Kawalerskiego tego orderu (1993).

Mąż prof. Danuty Minty-Tworzowskiej.

Zmarł 18 października 2022 r.

Exit mobile version